Om ljus - disimag[o]

advertisement
Ljuset
Att lära sig se hur ljuset faller på motivet och hur det kommer att se ut på
den färdiga bilden är kanske det som är svårast att lära sig. Samtidigt är
det oerhört viktigt, eftersom ljuset skapar mycket av stämning som
bilden bär med sig.
Ett sätt att lära sig kan vara att studera mycket bilder och försöka förstå vilket
ljus fotografen har använt sig utav.
Du kan också träna upp din ljuskänslighet genom att fotografera ett och
samma motiv i många olika ljusförhållanden. Efterhand blir du allt säkrare på
att välja eller skapa det ljus som fungerar för det motiv som ger den känsla du
eftersträver.
Fotografens olika ljusförhållanden kan vara, medljus, motljus, sidoljus och
blandljus. Ljuset kan ge olika karaktärer. Direkt ljus = hårt ljus, som ger skarpa
skuggor och är svårexponerat. Indirekt ljus = reflekterande ljus, t.ex. en
husvägg. Ljuset är nu mjukare och mer lättexponerat. Diffuserat ljus =
filtrerat ljus. Molnen utomhus ger motiven mer eller mindre skuggfria motiv
och är nu mindre svårexponerade.
LJUS
En form av elektromagnetisk energi som utstrålar från en källa.
Exempel på källor är eld, solen, volfram kvarts, ånga eller den
pulserande strobo-skopiska effekten av en elektronisk blixt.
Den här energin belyser och omsluter sitt motiv och gör det både
visuellt och varmt. Den återger dem med form och ytkaraktär. Ljus
är atmosfäriskt; det får idén eller konceptet att materialisera sig till
verklighet. Det definierar och beskriver de viktigaste delarna som
krävs för att den individuella åskådaren ska kunna översätta, urskilja
och förstå den värld vi ser framför oss. Ljus är beviset för
existens.Avsaknaden av ljus är mörker och skugga. Kombinationen
av ljus och skuggning ger volym och volym ger dimension vilket
leder till en illusion av substans och distans. Detta element är fotografens viktigaste bidrag till skapandet av en bild, för att utan ljus kan
ingenting existera, speciellt inte fotografering.
Fotografer behöver inte skapa ljuset, de behöver bara hitta det. Och
för att kunna hitta ljuset måste du lära dig att se det.Lär dig se
ljuset.Lär dig se det!
LIGHT
A form of electro-magnetic energy that radiates from a source.
Examples are fire, the sun, tungsten, quartz halide, vapor, or the pulsating stroboscopic effect of the electronic flash.
This energy illuminates and envelopes its subjects, making them
both visible and warm. It renders them with shape or form and
surface character. Light is atmospheric; it makes the idea or concept materialize into reality. It defines and describes the essential
aspects that are needed for the individual viewer to be able to translate, decode or unravel the world we see before us. Light is the testimony to existence. The absence of light is darkness and shadow. The
combination of light and shade yield volume and volume gives
dimension and dimension gives the illusion of substance and
distance. This single element is the photographer’s most important
contribution to the process of making an image, because without
light nothing can exist, especially photography.
Photographers don’t have to make the light they only have to find it.
And in order to find it you have to learn to see it.Just learn to see the
light.Just learn to see it!
Download
Related flashcards
Create Flashcards