Mobil UI/UX Designer - Apegroup, your mobile first partner.

advertisement
Vi behöver en
Mobil UI/UX Designer
Vi söker en innovativ gränsnittsdesiger som drivs av att skapa effektiva och inspirerande
gränssnitt. Att skapa nya användarupplevelser och nya sätt att kommunicera i framtidens
digitala samhällen är något som du tycker är lika självklart som spännade och utmanande.
På Apegroup har vi förmånen att jobba långsiktigt med några av Sveriges och världens mest
framgångsrika varumärken med just detta.
Primärt kommer du att driva gränsnittsfrågor och vara UI-gurun i en arbetsgrupp bestående
av Graphic Designer, Creative Director och Projektledare. Du kommer att jobba närmast med
en grafisk designer för att tillsammans utveckla gränssnittet. I arbetsgruppen ska du slåss
för dina idéer men precis som våra andra kreatörer vara stor nog att hjälpa till att utveckla
någon annans idé. Vi vill att du har goda kunskaper i informationsstruktur, programering och
användartestning av gränssnitt. Vi ser att du har en högskole/universitets utbildning inom
området och minst ett par års erfarenhet av gränssnittutveckling, älskar detaljer och tycker
det är lika viktigt att prova en ny lösning som att läsa sig till en.
Apegroup är en digital byrå som är specialiserad på strategi, konceptutveckling, design och
utveckling av mobila tjänster. Apegroup har utvecklat mobila tjänster sedan 2004, jobbar med
tjänsteutveckling oberoende plattform eller teknik. Verksamheten består av Apegroup Agency
(Strategi, Koncept och Design) Apegroup Studio (Arkitektur, Programmering och Testning).
Totalt består Apegroup av 28 personer och jobbar med kunder så som Aftonbladet, Absolut
Vodka, Hemnet, ICA, InfoTorg, Manpower, McDonalds, Oriflame, Procter & Gamble, SEB,
Eurocard, SEB Fonder, Skanska, Sony Ericsson, Svenska Spel, Visma, Visit Sweden, SATS mfl.
Vill du vara med och skapa tjänster i världsklass? Droppa några rader till :
newrecruits@apegroup.com i form av CV och Portfolio. Sista ansökningsdag
2011-11-25.
Apegroup AB
Långholmsgatan 34, 3tr, 117 33 Stockholm, Sweden
info@apegroup.com tel: +46 8 23 24 06
We need a
Mobile UI/UX Designer
We’re looking for an innovative interface designer who strives to create useful and inspiring
user interfaces. Creating original user experiences and finding new ways to communicate in
future digital communities is something you find both welcome and challenging.
At Apegroup we are fortunate enough to work long-term with some of Sweden’s (and the rest
of the world’s) most successful brands, to do exactly this.
You will primarily be pushing user interface questions forward and act as the UI-guru in a
workgroup formed by a Graphic Designer, a Creative Director and a Project Manager. You will
be working closely with a Graphic Designer to collaboratively develop the user interface. You
will be fighting for your ideas in the workgroup, but like our other creatives you will just as
easily embrace other peoples ideas. We want you to be well versed in information structure,
programming and usability testing of user interfaces. We think you have a related university
degree and at least a few years experience from working with UI/UX design; loving the details
and believing it is just as important to try a new approach as using a pre-defined one.
Apegroup is a digital agency in Stockholm, Sweden, focusing on strategies, concepts, design and
development of mobile services. Apegroup has developed mobile services since 2004 and develop
independently of technologies or platforms. Apegroup consists of Apegroup Agency (Strategy,
Concept and Design) and Apegroup Studio (Architecture, Prototyping and Development).
Our tribe consists of 28 people and we work with clients such as Aftonbladet, Absolut Vodka,
Hemnet, ICA, InfoTorg, Manpower, McDonalds, Oriflame, Procter & Gamble, SEB, Eurocard, SEB
Fonder, Skanska, Sony Ericsson, Svenska Spel, Visma, Visit Sweden, SATS mfl.
Intrested? Drop us a few lines to: newrecruits@apegroup.com attaching CV
and Cover Letter. Application deadline 2011-11-25.
Apegroup AB
Långholmsgatan 34, 3tr, 117 33 Stockholm, Sweden
info@apegroup.com tel: +46 8 23 24 06
Download