BIM - How and why
Skanska Norway
Rupert Hanna
20th March 2012
Confidential
”BIM in all
design/build
projects 2009”
Johan Karlström, Management Meeting, Orlando, September 2008
2
Internal information
Five zeros
Loss projects
Environmentally
Accidents
damaging incidents
Ethical breaches
Defects
Five zeros in the building process
0 design errors enable
0 estimation errors
0 delivery and supply errors
0 production errors
0 deffects at handover
Facilities
management
Logistics
Virtual
Construction
Safety
Planning
Visualisation
Intelligent
3D-Modell
Collision
control
Procurement
4D-planning
Simulations
Energy, fire etc
Quantity
Take-off
= Level 1
LCC- og LCAanalyser
= Level 2
= Level 3
BIM applications in order of planned implementation
Clarion Hotel Trondheim
Reported 0 Design errors
Production use models for
•Navigation and understanding
•Procurement
•Installation
Skanska Teknikk
Industrialised residential development
- Skanska Exchange
Detailed Skanska solutions
Element description
Metadata
Klassifikasjon
SPD
BIM
SPD T7
OR-W-350
Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’)
Innvendig kledning
Dampsperre
Mineralull
Taksperre, trevirke
Konveksjonssperre
Undertak
Sløyfer og lekter
Taktekning
Tykkelse, mm
13
0,15
346
346
0,2
3
60
spes.
Egenskaper - primærkonstruksjon
U-verdi
Lydisolasjon
Brannklasse
Bæreevne
Kuldebroverdi mot sekundærelement
Miljøegenskaper/-verdi
Klimaparametre
Levetid?
Universell utforming?
Verdi
0,13 W/(m2K)
EI 30
0,02 W/mK
Varianter
Tykkelse, iso
Sperrer
300, 400
I-profil, Kerto
Overganger
Yttervegg av tre type A, 225 mm
Møne
SPD S.523.xx.A.05
SPD S.525.xx.T1.17
Skanska solutions to object library
SPD/SXC
Element descrption
BIM
3D-element
Metadata
Klassifikasjon
SPD
BIM
SPD T7
OR-W-350
Materialsjikt (inne – ute, ’øst – vest’)
Innvendig kledning
Dampsperre
Mineralull
Taksperre, trevirke
Konveksjonssperre
Undertak
Sløyfer og lekter
Taktekning
Tykkelse, mm
13
0,15
346
346
0,2
3
60
spes.
Egenskaper - primærkonstruksjon
U-verdi
Lydisolasjon
Brannklasse
Bæreevne
Kuldebroverdi mot sekundærelement
Miljøegenskaper/-verdi
Klimaparametre
Levetid?
Universell utforming?
Verdi
0,13 W/(m2K)
EI 30
0,02 W/mK
Varianter
Tykkelse, iso
Sperrer
300, 400
I-profil, Kerto
Overganger
Yttervegg av tre type A, 225 mm
Møne
SPD S.523.xx.A.05
SPD S.525.xx.T1.17
Basis documentation,
Sintef Byggforsk, Standard Norge, ……..
Skanska BIM
Object Library
(residential)
Contents of library
•46 Vegger, 4 dekker, 5 tak, 19 vinduer, 12 dører
•Prosjekterte trapp og heisløsninger, kjøkken og
baderomsbokser (bolig)
•Møbler og innredning
•Koder til dører, vinduer, rom osv.
•Tegningsmal med tegningsoppsett, mengdeskjemaer,
tittelfelt, tegningsliste med mer
•Kravspesifikasjon og brukermanualer
BIM
− The ideal workflow
IFC
IFC
BIM
− The current workflow
IFC
Skanska’s buildingSMART wishlist
− Global coordinates in IFC
− 4D planning using IFC structure
− IFC energy simulation tools with
− Adjusted for Norwegian climate and standards
− Survey data available directly from IFC models
Our dream…
Download

BIM - How and why Skanska Norway