DMF - Studenttinget NTNU

advertisement
VALGAVIS
Studenttingsvalget 2015
DMF
Det medisinske fakultet
KANDIDATENE ER
Jan Petter Neverdahl
Vara
Torfinn Støve Madsen
Antall som skal velges: 1
vgi din stemme p
Jan Petter Neverdahl - DMF
Litt om meg
Navn: Jan Petter Neverdahl
Studie: Forskerlinjen/3. år medisin
Alder: 21
Bakgrunn: På NTNU har jeg kun vært aktiv i
referansegruppe, og til en viss grad i ulike
linjeforeninger. Jeg er dermed full av overskudd
og naivt pågangsmot i møte med et større verv.
Jeg stilte til studenttinget fordi
Jeg har gjennom erfaring i referansegruppe fått
en stor interesse for undervisning, og
kvalitetssikring av undervisning. Det er dette
engasjementet som er utgangspunktet for ønsket mitt om å stille til
studenttinget. Som forskerlinjestudent er jeg opptatt av forskning og
evidens. I den forbindelse er jeg opptatt av evidensbasert undervisning,
og ønsker at det skal bli et større fokus på forskning i valg av
undervisnings- og eksamensform.
Jeg har gjennom min relative isolasjon på sykehuset ikke så stort
kjennskap til hva som beveger seg utenfor Øya. Dermed vil et stort mål
for meg være å ivareta DMFs interesser på studenttinget, og framstå som
et godt og objektivt talerør for DMFs meninger.
Jeg ser fram til å få en bratt læringskurve i møte med det som angår
NTNU som helhet, og ser fram til å finne meg noen hjertesaker. Til nå er
jeg bare komfortabel med å mene noe om kjønnspoeng og
samlokalisering.
Kjønnspoeng er noe jeg i utgangspunktet er negativ til, og ønsker bruk av
andre, mer langsiktige virkemidler for å oppnå kjønnsbalanse på gutteeller jentetunge studier.
Samlokalisering er en sak jeg finner interessant og er for. Jeg er spesielt
interessert i klima- og miljøhensyn knyttet til denne saken. I studenttinget
ønsker jeg å fremheve slike aspekter i samlokaliseringsdebatten.
Torfinn Støve Madsen – Vara DMF
Namn: Torfinn Støve Madssen
Studerer: Medisinstudiet, 3. året med forskarlinje
Alder: 21 år
Bakgrunn: Noverande FTR2, tidlegare ITR.
Eg stiller som vara til Studenttinget. Dette gjer eg
fordi at eg som FTR2 allereie er observatør i
Studenttinget, og vil lett kunne stille opp dersom
representanten vår ikkje kan møte. Eg har vore FTR2
i snart eit år, og har tidlegare vore institutttillitsvald.
Eg har derfor ein del tidlegare erfaring med kva
Studenttinget driv med, kva sakar som er aktuelle,
og eg har gode føresetnadar for å vite kva våre
studentar meiner om dei ulike problemstillingane.
About me
Name: Torfinn Støve Madssen
Study programme: Medical study programme, third year, research student
programme
Age: 21
Background: Current faculty trust representative. Past department trust
representative.
I am running to be our deputy to the Student Parliament. This is because I
already attend the SP meetings as FTR2, and therefore easily will be able
to take the place of our representative, if he is unable to attend. As FTR2,
I already have prior experience with the work of the Student Parliament,
which issues are being discussed, and I am in a good position to know
what our students think about them.
STUDIEPROGRAM VED DMF
Master i barn og unges psykiske helse
Master i helseinformatikk
Master i klinisk helsevitenskap
Master of Science in Exercise Physiology and Sport Sciences
Master of Science in Molecular Medicine
Master of Science in Neuroscience
Medisinstudiet
Avgi din stemme på
studenttinget.no/stem
Les mer om kandidatene på
studenttinget.no/DMF
Download
Related flashcards
Create Flashcards