Online Shipping
Shipping Management Integration Solutions
DHL ONLINE SHIPPING
BRUKERMANUAL
onlineshipping.dhl.com
LOGG DEG INN PÅ DHL ONLINE SHIPPING
2
LAG NY FORSENDELSE
3
Adresseinformasjon – Address Details
3
Forsendelsedetaljer – Shipment Details
4
Velg produkt og ekstraservice – Service Options
5
Bekreft forsendelsen – Confirm Shipment
6
Skriv ut – Print Shipment Paperwork
7
Bestill opphenting – Schedule Pickup
8
TOLLFAKTURA
9
Generell fakturainformasjon – General Invoice Information
9
Vareinformasjon – Commodity Information
9
SUPPORT OG BRUKERSTØTTE
10
TEKNISK KRAV
10
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
2
Logg deg inn på DHL Online Shipping
1.
2.
3.
4.
Gå inn på http://onlineshipping.dhl.com
Velg land
Oppgi brukernavn og passord
Klikk på Login
Shipping Management
Integration Solutions
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
Integration Solutions
3
Lag ny forsendelse
Adresseinformasjon – Address Details
Fyll ut informasjon om mottaker
1.
2.
3.
Klikk på Ship To A New Receiver. Hvis du har adresser i adresseboken kan
du hente opp disse ved å klikke på Open Address Book
Legg inn nødvendig informasjon
Klikk Next
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
Integration Solutions
4
Forsendelsedetaljer – Shipment Details
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Velg Packaging Type; Legg inn vekt, evt. lengde, brede og høyde. Klikk
Add.
Description of contents; Fyll ut hva forsendelsen inneholder.
Shipper reference; Fyll ut referanse på forsendelsen denne kommer
frempå fraktfakturaen.
Declared Value; Hvis du sender en tollpliktigvare så må du legge inn
tollverdien her.
Dutiable? Når forsendelsen er en tollpliktigvare så må denne være huket av.
Hvis du sender en tollpliktigvare så kan du lage tollpapirer i Online
Shipping.ved å huke av Yes, I would like to create my invoice using DHL
Online Shipping for dutiable shipment. Les mer under avsnittet
Tollfaktura på side 9.
Klikk Next
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
Integration Solutions
5
Velg produkt og ekstraservice – Service Options
1.
2.
3.
4.
5.
Delivery Options.
a. Her får du opp transporttjenestene med estimert leveringstid og
seneste bestillingstid samt pris. Prisene en kun veiledende.
Service Options
a. Schedule a Pickup (if available) Velg om du vil bestille opphenting.
b. Check box to insure this shipment, Huk av hvis du vil forsikre
forsendelsen.
Payment Options
a. Bill To, Velg hvem som skal betale for forsendelsen.
b. Bill Duties and Taxes to, hvem som skal betale toll og moms I
mottaker landet.
Email Notification, Huk av for og legg in e-postadresse for å sende e-post
varsel.
Klikk Next
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
6
Bekreft forsendelsen – Confirm Shipment
1.
2.
Huk av I have read and accept the Term and Conditions
Klikk Next
Integration Solutions
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
Integration Solutions
7
Skriv ut – Print Shipment Paperwork
1.
Klikk på Print, programmet skriver ut
a.
Fraktbrev (Recipient's Copy) som skal brettes i to å plasseres i
plastlommen,
b.
Archive Copy til DHL
c.
Shipment Receipt, kvittering på forsendelsen
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
8
Bestill opphenting – Schedule Pickup
1.
2.
3.
Legg inn evt. endringer
Klikk på Schedule Pickup
Klikk på Return to home for å komme tilbake til forsiden.
Integration Solutions
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
9
Tollfaktura
Følgende felter må fylles ut
Generell fakturainformasjon – General Invoice Information
1.
2.
3.
4.
Invoice Type velg mellom Proforma Invoice og Commercial Invoice
Invoice Number Legg inn et fakturanummer.
Terms of Trade Velg leveringsbetingelse
Reason for Export Hvorfor du sender varen
Vareinformasjon – Commodity Information
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Description Varebeskrivelse
Country of Origin Opprinnelsesland
Quantity Antall enheter
Unit Value Enhetsvedi
Net Weight Legg inn nettovekt pr. enhet
Klikk Add for å lage varelinje
Klikk Next når alle fakturadetaljer er fylt ut.
Integration Solutions
Online Shipping
onlineshipping.dhl.com
Shipping Management
Integration Solutions
10
Support og brukerstøtte
DHL tilbyr alle våre brukere av elektroniske hjelpemidler gratis brukerstøtte. Du kan
kontakte DHL Support på telefon 810 01 345 eller ved å sende e-post til
[email protected]
Tjenesten er åpen mandag til fredag mellom kl.08:00-16:00
Teknisk krav
For å kunne bruke DHL ONLINE SHIPPING må du ha et kundenummer.
Tilgang til internett
Internet Explorer 6.0 eller høyere
Download

BRUKERMANUAL DHL ONLINE SHIPPING