Perspektiverne indenfor
Billeddiagnostik og strålingsfysik
Informationsmøde om kandidatuddannelsen 1.oktober 2012
Liselotte Højgaard
Professor, klinikchef, dr.med.
Rigshospitalet, KU SUND & DTU
Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET
 56,000 patient investigations
 7,000 PET scans + 1,000 for RTP
 120 peer review publications
 Staff 100 + 20 PhD students
 2 cyclotrons & radiochemistry
 5 PET/CT, 1 PET/HRRT and 1 PET/MR
 PET/CT & PET/MR for animal studies
 External funding 2011: 60 mio DKK
Billeddiagnostik ved kræftsygdom
Diagnose
Stadie – hvor udbredt er sygdommen
Virker behandlingen
Er sygdommen kommet igen
Til strålebehandling
MR
CT
Ultralyd
Over ½ mio patienter om året på RH
PET/CT
CT og MR-skannere
Kilde: Medicoindustrien.
Jeres rolle som civilingeniør
Passe den daglige drift og katalysere den innovative
proces på morgendagens hospitaler, virksomheder og
universiteter.
Sundhedsvidenskab
1. Basal forskning eller grundforskning
2. Translationel forskning
3. Klinisk forskning
4. Forebyggelsesforskning
Nye mekanismer, patofysiologi, nye
lægemidler, metoder, operationer,
diagnostik. Som non kommerciel forskning,
private-public partnership og industri
sponsoreret forskning
Medicin og Teknologi
Medicinsk anvendelse af ioniserende stråling KU 180
Strålers vekselvirkning med stof
Store øvelser på cyklotronen på Risø
Nuklearmedicin på RH
Radiologi på Herlev
Stråleterapi på RH
Nyt undervisningsdidaktisk koncept med
undervisning om basal radiobiologi fælles for
røntgen, NM, RTP.
Film om Richard Malmros, neurokirurg i Århus ”at
kende sandheden”, Thorotrast Th 232,alfa emitter
T½ 14 mia år.
10 ECTS point – forudsætning Isotopkursus KU 181
PET skanning til kræftdiagnostik
CT
PET
PET/CT
PET/CT har høj diagnostisk værdi
Stråleterapi til kræftbehandling
PET/CT bruges til planlægning af stråleterapi
PET/CT til radioterapi planlægning
En særlig udfordring hos børn !
Jeres fremtidige arbejdsplads
Hospitaler
Industrien
Myndigheder
Universiteter
Industrien
•Firmaer:
–B-K Medical A/S, 3D,
–Siemens, Philips, General Electric, Toshiba, Santax
–mange andre
Typer af job:
–Forskning og udvikling
–Uddannelse
–Produktudvikling, projektstyring
–Klinisk afprøvning, kvalitetskontrol
–Salg
–Rådgivning
Industrien
Billeddiagnostik er det
hurtigst voksende
område indenfor medicin
lige nu
Hospitalssektoren
•50 hospitaler i Danmark, ofte med afdeling for:
–Røntgen (250 ansatte)
–Klinisk fysiologi & nuklearmedicin (100 ansatte)
–Radioterapi (250 ansatte)
–Øjne, hud (som bruger optiske billeder)
–Medikoteknik
•Typer:
–Daglig arbejde med patienterne og apparaturet
–Forskning & Udvikling
–Indkøb, strategi
–Kvalitetssikring, vedligeholdelse, reparation
–Undervisning
–Kliniske og eksperimentel forskning
Interdiciplinært samarbejde,
Civilingeniøren oplever at det høje faglige
niveau fra uddannelsen er på forkant og
Bringer jer i front i arbejdet på hospitalet
Offentlige myndigheder
• SIS Statens Institut for Strålebeskyttelse
• Internationalt. IAEA, Euroatom
• Typer:
–Kvalitetssikring,
–Godkendelser og inspektioner
–Planlægning af installationer
–Beredskabet
–Love og forordninger
PET/CT til planlægning af strålebehandling
Non lineær matematik til metodeoptimering
Ph.d. projekt med.tek. civilingeniør Christian Hollensen sammen med DTU IMM og RH
Radioterapiklinikken.
Universitets- og
forskningssektoren
•Universiteter:
–Aarhus Universitet
–Aalborg Universitet
–Danmarks Tekniske Universitet og Risø
–Københavns Universitet: SUND, Life, Pharma
•Typer:
–Undervisning
–Forskning
–Uddannelsesplanlægning
–Teknologivurdering
–Ressourcefordeling
PET/CT and hypoxia basic research
Micro PET/CT and new models
For identification of hypoxia.
Fremtiden : Gener, Biobanker, billeder og EPJ
Paradigmeskiftet med individuel skræddersyet behandling
HRRT PET hjerne-skanneren:
Udforskning af patofysiologi og
behandling ved demens, hjernetumorer,
adipositas, smerteforskning, psykiatri.
I et tværfagligt team bestående af
fysikere, ingeniører, computer
scientists, læger, bioanalytikere,
radiokemikere til udvikling af nye
tracere.
Civilingeniør ph.d. Oline Vinter Olsen , nu Harvard Medical School
PET/MR officielt benævnt mMR
Status september 2012
•
•
•
•
•
Indviet december 2011
Nyt personale februar 2012
Taget i brug februar 2012
12 godkendte protokoller
124 PET/MR skanninger
Simultan PET og MR med PET indeni en MR scanner
PET specifications
LSO crystals 4 x 4 x 20 mm, 4.7 mm transverse spatial
resolution, ≥12 cps/kBq sensitivity,
25.8 cm FoV in z-direction,
MR specifications
Magnet: 3 Tesla
Axial/transaxial FOV: 45/50 cm
3 Tesla MR with coils for
Simultaneous exams
Head/Neck, A Tim coil
Spine, A Tim coil
Body, A Tim coil
4-channel flex coil, large and small
Morphology, physiology & molecular imaging
……….in the same scanner …at the same time
MR
PET
MR sag
PET sag
PET/MR sag
DWI
(b400)
FDG-PET & DWI (b=400)
FDGPET
FDG-PET &
DWI (b400)
DWI (b=400)
FDG-PET & cor STIR
PET/MR :
neuroendocrine
tumor
Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)
FDG-PET &
ADC
MR hyperpolarisator til PET/MR
Hyperpolarisation af 13C-mærkede stoffer til MR
spektroskopisk billeddannelse af tumor-metabolisme
viser ratio mellem 13C-pyruvat og –laktat og
ekstracellulært pH via 13C-mærket bikarbonat.
En række andre 13C-mærkede stoffer kan benyttes
til yderligere karakterisering af tumorbiokemi. Brugt
til PET/MR bør der kunne opnås mere træfsikker
monitorering af effekt af kræftbehandling og
karakteristik af tumorer.
PET/MR til små dyr på vej til vores Cluster for molecular imaging
Via EU projektet EATRIS og med infrastrukturmidler fra FI.
I samarbejde med Skejby, der har PET/CT på vej.
Partikelterapi til kræftbehandling
350 mio kr. bevilget til Rigshospitalet til protonbehandling
På budget 2013 fra RegionHovedstaden
Interdisciplinær forskning:
Læger, civilingeniører, fysikere,
radiokemikere, matematikere,
IT & computer scientist,
molekylær biologer.
Bioanalytikere, radiografer &
sygeplejersker !
Download

PET/MR - Danmarks Tekniske Universitet