CV Anton website UU (2)

advertisement
Prof.dr. A. (Anton) Pijpers
Persoonlijk
Naam
Geboortedatum
Nationaliteit
Burgerlijke staat
: Prof.dr. A. (Anton) Pijpers
: 24 april 1958
: Nederlands
: getrouwd en 3 kinderen
Huidige functie
Werkzaam bij
Functie
: Universiteit Utrecht
: Vice Voorzitter College van Bestuur
Opleiding
VWO
Diergeneeskunde
PhD
: Harderwijk (1976)
: Universiteit Utrecht (1983)
: Universiteit Utrecht (1990)
Loopbaan
1983-1984
1984-1991
1990
1991-1993
1993-1996
1996-2000
2000-2009
: dierenart-practicus
: Universitair Docent, Department of Herd Health Management and
Ambulatory Clinic, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University,
the Netherlands
: Ph.D. thesis ‘Tetracyclines in Pigs’
: Universitair Hoofddocent, Department of Heard Health Management and
Reproduction, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, the Netherlands
: Hoogleraar ‘ Veterinaire Pharmacie’, Faculty of Veterinary Medicine,
Utrecht University, the Netherlands
: Hoogleraar ‘Pluimveegezondheidszorg’, Faculty of Veterinary Medicine,
Utrecht University, the Netherlands
: Algemeen Directeur Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer, the Netherlands
2008
2009-2014
2014
: (part time) Hoogleraar ‘Monitoring Diergezondheid’, Faculty of Veterinary
Medicine, Utrecht University, the Netherlands
: Decaan Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht University, The Netherlands
: Vice-voorzitter College van Bestuur, Utrecht University, The Netherlands
Nevenfuncties
Lid Adviesraad Animal Science Group, Wageningen Universiteit
Voorzitter Stichting Immuno Valley
Vice-voorzitter Executive Board EAEVE (European Association of European Veterinary
Establishments)
Adviseur Centrum Infectieziektebestrijding CiB, RIVM
Lid bestuur Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA)
Voorzitter RvC GMP+ International (bezoldigd)
Lid RvC Utrecht Holdings
Lid Regieteam Topsector Life Sciences & Health
Overige vermeldingen
Niet van toepassing
Download