Informatie bulletin/ Information Bulletin Refinery Expansion Project: januari /January 2014, nr.11
RE(P)vue
Contact: Staatsolie Refinery Expansion Project, Tout Lui Faut, 480501tst.62569#
e-mail: [email protected]
Asha Mangre, Assistant Coordinator bij bouwbedrijf Kiesel, neemt het certificaat namens de subcontractor in ontvangst./ Asha Mangre, Assistant
Coordinator at Bouwbedrijf Kiesel, receives the certificate on behalf of the subcontractor.
REP bereikt tweede safety mijlpaal in
drie maanden
Second safety milestone for REP in
three months
Het nieuwe jaar had een goede start voor het REP. Drie maanden terug werden nog de eerste 1 miljoen manuren zonder Lost
Time Injury (LTI) gevierd. Op maandag 20 januari 2014 werd
dit record overtroffen toen 2 miljoen manuren werden bereikt.
Op vrijdag 24 januari werd met het totale REP en constructie
management team, de subcontractors en constructiewerkers deze mijlpaal gevierd. Ook algemeen directeur, Marc
Waaldijk was voor deze gelegenheid aanwezig. Zoals gebruikelijk werden er enkele toespraken gehouden, waarna de uitreiking van awards voor de Best Safety Performers werd overhandigd. Die werden: Ritchie Abrenilla ( IRSIC Mech.), Harman Sait
( MNO Vervat ), Rowan Wongsodimedjo( IRSIC E & I ), Diego
Leter(MNO Vervat), Ruel Rivera (IRSIC Mech.) en Van Thanh
Hoang ( IRSIC Mech ). Als blijk van erkenning werden ook certificaten uitgereikt aan alle belangrijke onderaannemers in hun
bijdrage aan de 2 miljoen manuren zonder LTI. De totaal geplande manuren voor het REP zijn 5 miljoen; tot dato zijn al 2.9
miljoen manuren gemaakt.
2014 was off to a good start for REP. Three months ago, the
first one million man-hours without a Lost Time Injury ( LTI )
have been celebrated. On Monday, January 20, 2014 this record was surpassed when 2 million man-hours were achieved.
On Friday January 24, this milestone was celebrated with the
total REP and construction management team, subcontractors and construction workers. Also managing director, Marc
Waaldijk was present for this occasion. As usual, some speeches were held and after that awards for the Best Safety Performers were presented. Those were : Ritchie Abrenilla ( IRSIC
Mech ), Harman Sait( MNO Vervat ), Rowan Wongsodimedjo
( IRSIC E & I ), Diego Leter ( MNO Vervat), Ruel Rivera (IRSIC Mech.) and Van Thanh Hoang ( IRSIC Mechanical). Certificates of appreciation were also handed over to all major
subcontractors for their contribution to the 2 million man-hours
without LTI. The total scheduled man-hours for the REP are
5 million. Till date already 2.9. Million man-hours were made.
Vertrouwen in Eigen Kunnen
Informatie bulletin/ Information Bulletin Refinery Expansion Project: januari /January 2014, nr.11
Operators oefenen met OTS
Operators practice with OTS
Vanaf december 2013 beschikken de trainee operators over
een Operators Training Simulator (OTS). De OTS bestaat uit
een besturingspaneel en simulator die het proces nabootst en
de signalen weergeeft over bijvoorbeeld stijgende of dalende
temperaturen, welke pompen draaien; kortom hoe het proces
in werkelijkheid zal zijn gezien vanuit het besturingspaneel. Met
de OTS kunnen de toekomstige operators dus oefenen hoe het
proces zal reageren en ontdekken als zij straks hun nieuwe job
aankunnen qua reactie, concentratie en het weten stellen van
prioriteiten. Aan de OTS is een examen verbonden waar drie
operators tegelijk worden getest. In het examen worden drie
kritische processen gesimuleerd voor eventuele calamiteiten
bij de HCU, Hydrocracker Unit (dieselfabriek), de CRU, Catalytic Reformer Unit( gasoline fabriek), de HPU, Hydrogen Processing Unit(waterstoffabriek). De OTS zal in gebruik blijven in
de operationele fase van de nieuwe raffinaderij.
As of December 2013, the trainee operators have an Operator
Training Simulator (OTS). The OTS consists of a control panel
and a process simulator that simulates the signals such as increasing or decreasing temperatures, which pumps are in operation; in short how the process will be in reality seen from the
control panel. With the OTS future operators can practice how
the process will react and discover whether they can handle
their new job in terms of reaction, concentration and knowing
what to prioritize. On the OTS an examination is linked whereby
three operators are tested simultaneously. In the exam three
critical processes can be simulated for any emergencies for the
HCU, Hydro Cracker Unit (diesel plant), the CRU, Catalytic Reformer Unit (gasoline plant), HPU, Hydrogen Processing Unit
(hydrogen plant). The OTS will also be in use in the operational
fase of the new refinery.
Project Statistieken per 25 januari 2014/ Project statistics per January 25, 2014:
Omschrijving/ Description
Totaal/ Total
Uitgevoerd/ Done
Metalen structuren/ structures (tons)
3,256
2,174
Verfwerkzaamheden aan pijpmateriaal/ painting
29,841
15,555
Gestort beton (m3)/ poured concrete (m3)
21,338
19,361
719
602.28
Aanleg ondergrondse pijpleidingen/ piping U/G (tons)
Het nieuwe management team en Eddy Jharap (3e vanuit links op de eerste rij) / The new management team and Eddy Jharap (3rd from left on the
front row)
Nieuw Operations management team tools
aangereikt over leiderschap
New Operations management team get tools about
leadership
Het management team voor de nieuwe raffinaderij kreeg in
januari 2014 als onderdeel van de workshops Leadership Development en Emotional Intelligence te Berg & Dal, een motivatiepresentatie van ex-Staatsolie algemeen directeur, Eddy
Jharap. Jharap ging in zijn presentatie voornamelijk in op de
uitdagingen en het succes van Staatsolie in zijn periode als
algemeen directeur en hoe daarbij de attitude van Vertrouwen
in Eigen Kunnen is ontwikkeld. Het laatst genoemde is bekend
als de slogan van Staatsolie. De workshops worden verzorgd
in het kader van het klaarstomen van de nieuwe raffinaderij
organisatie en bewerkstelligen van de juiste organisatiecultuur
(Operational Readiness). Het doel is het ontwikkelen van een
eenduidige leidershapsstijl die gewenst is bij een complexere
raffinaderij en de verhoogde risico’s vanwege geheel nieuwe
processen. In de volgende workshops komen de Superintendents, Supervisors en Engineers aan de beurt.
In January 2014 the management team of the new refinery got,
as part of the workshops Leadership Development and Emotional Intelligence at Berg & Dal, a motivational presentation
from former Staatsolie Managing Director, Eddy Jharap. Jharap
emphasized in his presentation mainly on the challenges and
success of Staatsolie in his period as general manager and
how the attitude Confidence in our Own Abilities was developed. The latter is well known as the slogan of Staatsolie. The
workshops are given in the context of preparing of the new refinery organization and ensure the right organizational culture
(Operational Readiness ).The goal is to develop an unambiguous leadership style which is desired in a more complex refinery, and the increased risks because of whole new processes.
In the coming workshops, it’s the Superintendents , Supervisors and Engineers’ their turn.
Lees ook de projectontwikkelingen op onze intranet Barreltje en de REP website via http://www.staatsolie.com/REP/.
Read also the project updates on our intranet Barreltje and the REP website at http://www.staatsolie.com/REP/.
Vertrouwen in Eigen Kunnen
Download

Januari - Staatsolie