PRESS RELEASE 4 JUNE 2014 DITTMAR & INDRENIUS

advertisement
PRESS RELEASE 4 JUNE 2014
DITTMAR & INDRENIUS APPOINTS TWO NEW PARTNERS
Mr Wilhelm Eklund and Mr Jukka Lång join the partnership as of 1 January 2015 to strengthen the firm's M&A
and Data Protection, Marketing & Consumers practices.
Mr Wilhelm Eklund has been working with Dittmar & Indrenius since 2005. His main area of expertise is M&A, private
equity and corporate advisory. Mr Eklund is recommended by Chambers Global and Europe in the area of
Corporate/M&A and noted in the category of "Rising Stars" in IFLR1000. Mr Eklund has worked as visiting lawyer with
Hengeler Mueller in Düsseldorf 2013 – 2014.
"Wilhelm's appointment as partner further strengthens our high quality full service M&A practice. With Wilhelm's true
passion for the profession and exceptional skill-set, I see him having a long and successful career in M&A", says Anders
Carlberg, head of the firm's M&A & Private Equity practice.
Mr Jukka Lång has been working with Dittmar & Indrenius since 2005 and is the head of the firm's Data Protection,
Marketing & Consumers practice. Mr Lång is the first Finnish attorney having earned the European privacy certification
CIPP/E from the IAPP. He is recommended by Chambers Global and Europe in the area of TMT. Prior to joining Dittmar
& Indrenius, he worked with the Office of the Data Protection Ombudsman (2003–2005).
"We have witnessed growing demand for strategic regulatory and compliance services linked to the increased use of
information technology and the internet. Jukka took on the role as head of our Data Protection, Marketing & Consumers
practice in 2013 and we've been extremely pleased with how he has developed the practice. Our ambition is to have the
strongest Data Protection, Marketing and Consumers practice in Finland. Jukka has established himself as a thought
leader in this field", says Managing Partner Jan Ollila.
Further information:
Jan Ollila, Managing Partner, tel. +358 9 6817 0108, jan.ollila@dittmar.fi
Anders Carlberg, Head of M&A & Private Equity, tel. +358 9 6817 0122, anders.carlberg@dittmar.fi
Dittmar & Indrenius was founded in 1899. For 115 years we have rendered insightful and comprehensive advice to
demanding corporate clients. We focus on creating exceptional added value to support our clients in achieving their
goals. Our ambition is to be the best long-term law firm partner for our clients. www.dittmar.fi
LEHDISTÖTIEDOTE 4.6.2014
DITTMAR & INDRENIUS NIMITTÄÄ KAKSI UUTTA OSAKASTA
Wilhelm Eklund ja Jukka Lång on kutsuttu osakkaiksi 1.1.2015 alkaen vahvistamaan toimiston M&A ja Data
Protection, Consumers & Marketing -praktiikkojen toimintaa.
Wilhelm Eklund on työskennellyt Dittmar & Indreniuksella vuodesta 2005 lähtien. Hän on erikoistunut yritysjärjestelyihin,
pääomasijoittamiseen ja yhtiöoikeudelliseen neuvonantoon. Chambers Global ja Chambers Europe suosittelevat häntä
Corporate/M&A -sektorilla ja hänet on mainittu IFLR1000 -julkaisun "Rising Stars" -kategoriassa. Wilhem Eklund on
työskennellyt vierailevana lakimiehenä Hengeler Muellerilla Düsseldorffissa 2013 - 2014.
"Wilhelmin nimitys osakkaaksi vahvistaa entisestään laadukasta täyden palvelun M&A -praktiikkaamme. Wilhelmillä on
todellinen palo työtään kohtaan ja hän on poikkeuksellisen taitava juristi. Uskon, että hänellä on pitkä ja menestyksekäs
ura yritysjärjestelyjen parissa", sanoo Anders Carlberg, toimiston M&A & Private Equity -praktiikan vetäjä.
Jukka Lång on työskennellyt Dittmar & Indreniuksella vuodesta 2005 lähtien. Hän on toiminut yhtiön Data Protection,
Marketing & Consumers -praktiikan vetäjänä. Hän on ensimmäinen suomalainen asianajaja, joka on suorittanut IAPP:n
CIPP/E tietosuojasertifioinnin. Chambers Global ja Chambers Europe suosittelevat häntä TMT -sektorilla. Jukka
työskenteli tietosuojavaltuutetun toimistossa 2003 - 2005.
"Informaatioteknologian ja internetin kasvava käyttö ovat selvästi lisänneet lainsäädännöllisen neuvonannon ja
strategisten compliance-palveluiden kysyntää. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä siihen, miten Jukka on vuodesta 2013
lähtenyt kehittämään Data Protection, Marketing & Consumers -praktiikkaa. Tavoitteemme on, että Data Protection,
Marketing and Consumers -praktiikkamme on Suomen vahvin. Jukka on jo mielipidejohtaja tällä kasvavalla alalla", kertoo
Managing Partner Jan Ollila.
Further information:
Jan Ollila, Managing Partner, puh: +358 9 6817 0108, jan.ollila@dittmar.fi
Anders Carlberg, Head of M&A & Private Equity, puh: +358 9 6817 0122, anders.carlberg@dittmar.fi
Dittmar & Indrenius on perustettu 1899. Jo 115 vuoden ajan olemme tarjonneet näkemyksellisiä ja kokonaisvaltaisia
neuvoja vaativille yritysasiakkaille. Keskitymme luomaan ylivoimaista lisäarvoa asiakkaillemme, jotta he saavuttaisivat
tavoitteensa. Haluamme olla asiakkaidemme paras pitkäaikainen neuvonantajakumppani. www.dittmar.fi
PRESSMEDDELANDE 4.6.2014
DITTMAR & INDRENIUS UTNÄMNER TVÅ NYA DELÄGARE
Wilhelm Eklund och Jukka Lång har kallats till delägare från och med 1.1.2015 för att förstärka byråns M&A och
Data Protection, Consumers & Marketing -praktiker.
Wilhelm Eklund har arbetat hos Dittmar & Indrenius sedan 2005. Han är specialiserad på företagsförvärv, private equity
och bolagsrättsliga frågor. Han rekommenderas av Chambers Global och Chambers Europe inom Corporate/M&A och
listas i kategorin "Rising Stars" i IFLR1000. Wilhelm Eklund arbetade som gästande jurist vid Hengeler Mueller i
Düsseldorf 2013 – 2014.
"Wilhelms utnämning till delägare förstärker ytterligare vår högklassiga fullservice M&A-praktik. Wilhelm har en verklig
passion för sitt arbete och han är exceptionellt begåvad. Jag ser honom ha en lång och framgångsrik karriär inom M&A
framför sig ", säger Anders Carlberg, ansvarig för byråns M&A & Private Equity -praktik.
Jukka Lång har arbetat hos Dittmar & Indrenius sedan 2005. Han leder byråns Data Protection Marketing & Consumers
-praktik. Han är den första finska juristen som har erhållit IAPP:s CIPP/E dataskyddscertifiering. Han rekommenderas av
Chambers Global och Chambers Europe inom TMT. Jukka har arbetat på dataombudsmannens byrå 2003 – 2005.
"Den ökade användningen av informationsteknologi och internet har markant ökat efterfrågan på strategisk rådgivning
inom regulatoriska- och compliance-frågor. Vi har varit väldigt imponerade över hur Jukka utvecklat vår Data Protection,
Marketing & Consumers -praktik. Vår ambition är att ha den starkaste Data Protection, Marketing and Consumers
-praktiken i Finland. Jukka har etablerat sig som en opinionsbildare inom området", säger Managing Partner Jan Ollila.
Tilläggsuppgifter:
Jan Ollila, Managing Partner, tel.: +358 9 6817 0108, jan.ollila@dittmar.fi
Anders Carlberg, Head of M&A & Private Equity, tel.: +358 9 6817 0122, anders.carlberg@dittmar.fi
Dittmar & Indrenius grundades 1899. I 115 års tid har vi erbjudit insiktsfull och helhetsmässig rådgivning till krävande
företagsklienter. Vi har fokus på att skapa exceptionellt mervärde som hjälper våra klienter att uppnå sina mål. Vår
ambition är att vara den bästa långvariga advokatpartnern för våra klienter. www.dittmar.fi
Download