Svenska Kulturföreningens Nyhetsbrev Vancouver, British Columbia

advertisement
Svenska Kulturföreningens Nyhetsbrev
Vancouver, British Columbia, Kanada
KOM IHÅG!
Januari
16
Raul Wallenberg
21
Zumba with maggie, Centret
25
Södra Bokcirkeln, hos Pia
Hilton
30
Lunch för volontärer, Centrat
Februari
6
Swedenborg Society, YVRAirport Chapel
7
Norra Bokcirkeln, hos
Margareta Ericsson
7
Swedes in BC, Pendulum
8
SKF Årsmöte, Centrat
9
Sc. Bus. Club Middag, Centrat
26-27 Nordisk Konst och Foto,
Centrat
Mars
20
Gudstjänst, Danska Kyrkan
April
30
Valborgsmässoafton,
Ambleside W Vancouver
Maj
28
Eurofest, Centrat
Juni
4
SKF 60-års firande , Centret
18-19 Midsommar
Hej!
Nu är julen över och det är dags att
tänka efter vad vi har för gåvor som vi
kan dela med oss till resten av den
svenska gemenskapen här i
vancouver. Kontakta någon ur
styrelsen eller undertecknad om det
är något du kan hjälpa till med inom
kulturföreningen, innan ÅRSMÖTET.
2011 har redan startat med minnes
högtiden för raul Wallenberg och
fortsätter med en visning av fjolårets
fotoutställning på centret som
utformades av Laila Axen m.fl
svenska entusiaster innan ni kan njuta
av årets årsmöte på centret.
Ha en trevlig och snöfylld vinter.
Christer
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!!
Tis 8 feb., kl. 19:00, Centrat
Kulturföreningens årsmöte hålls den
8:e februari, kl. 19:00 i biblioteket på
Centrat. landgångar, kaffe mm.
serveras (mmmm... värt att komma
dit bara för maten). Yvonne tar
emot anmälningar t.o.m 1:a feb.,
604-980-8866
yvonnespence@ronspence.com
Är ni intresserad av att hjälpa till I
kulturföreningen
Tag kontakt med Yvonne 604-9808866 - yvonnespence@ronspence.com
Raul Wallenberg,
Sön 16 Jan. Vancity Theatre13:30
De svenska och judiska kolonierna i
vancouver kommer att fira Raoul
Wallenbergs dag med en visning
av filmen "Disobey" (Désobéir) som
är baserad på Portugisiska konsuln i
Bordeaux som stog upp emot den
fachistiska regimen under 2:a
världskriget, poch räddade liv på
samma sätt som Wallenberg. Den
franska filmen från 2009 med Engelsk
översättning kommer att visas på
Vancity Theatre i Vancouver’s
Internationalla Film Center, 1181
Seymour Street, kl. 13.30. Alla är
välkomna till detta evangemang
och entren är gratis och fika
serveras.
Zumba med Maggie, Centret
Fre. 21 jan. 19:00
Biljetter för $10.00 includerat
hamburgare med sallad och
underhållning.
Köp dina biljetter från kontoret senast
den 19:e Januari .
En kväll som kommer att vara värd
att minnas!!!!!!!!!!!!!!!
Södra Bokcirkeln
Tis 25 jan., kl. 19:30 hos Anita Hassan
Lunch för volontärer,
Sönd, 30 januari, kl.13.00 Centrat.
Om du har hjälpt till på midsommar ,
plantsale, fleamarket, städning ,
bridge, trädgårdsarbete eller gjort
något annat for Scandinavian
Centre. Anmäl er till:
Yvonne Spence 604-980-8866eller
Leena på Centret 604-294-2777.
Norra Bokcirkeln
Mån 7 feb., kl. 19:30 hos Margareta
Ericsson
Utställning "The “Swedes in BC”
7:e till 19:e februari Pendulum
Gallery (på Georgia Street mitt emot
Vancouver Art Gallery. Utställningen
"The “Swedes in BC” med historiska
fotografier av svenskar i British
Columbia kommer att engagera
besökarna då bilderna kommer att
ta fram minnen, hos besökarna.
De flesta dagarna kommer det att
vara en svensk timme mellan 11:3012:30 med lite underhållning eller
Januari 2011
annan aktivitet med svensk
anknytning.
Swedenborg Society
Sön 6 feb, 11:00, YVR Flygplatskapell
Gratis. Kontakta Jay James 604-4303554. För mer info:
www.swedenborg.com.
Nordisk Konst och Foto
Utställning/Försäljning
Lör-Sön 26-27 feb, kl. 11:00-16:00,
Centrat
See http://scandinaviancentre.org/
för detaljer
Svensk Gudstjänst
Sönd 20 mars kl.14.00 Danska
Kyrkan
Pastor Anna Runesson kommer från
Toronto . Det finns möjlighet till dop
och vigsel .
Kontakta Yvonne Spence 604-9808866 om ni har frågor eller
intreserade
Svenskkurser för vuxna:
Alla dagar 19:00
Måndagar start 17 jan. och
Torsdagar start 20 jan. T2, Elin
Blomkvist
Onsdagar start 19 jan. Nybörjare
Astrid Switzer
Måndagar start 31 januari
avancerad och
Torsdagar start 3 februari High
Intermediate , Monica Olofsson
Vid ev. frågor kontakta
switzer9160@shaw.ca
DAGS ATT FÖRNYA MEDLEMSSKAPET
FÖR 2011!!!
$25 per person, $30 för familj.
Skriv ut checken på ”Swedish
Cultural Society” och skicka den till
Yvonne Spence, 647 St. Andrews
Avenue, North Vancouver, BC, V7L
4M2 eller, ännu bättre...., ta med
betalning till årsmötet tisdagen den
8:e februari kl. 19:00 på Centrat!!
KONTAKTA STYRELSEN
Ordf.: Monica Olofsson, 604-987-6086
Email: monicaolofsson@shaw.ca
Sekr.: Anita Hassan, 604-946-6778
Email: anahassan@telus
Alla medlemmar är hjärtligt väkomna till Svenska Kulturföreningens möten andra tisdagen i månaden kl. 19.00 på Scandinavian Community
Centre, 6540 Thomas Street, Burnaby BC.
För mera information om vår förening och aktiviteter besök gärna vår hemsida www.swedishculturalsociety.ca
Swedish Cultural Society Newsletter
Vancouver, British Columbia, Canada
REMEMBER!
January
16
Raul Wallenberg
21
Zumba with Maggie, Centre
25
South Book Circle, at Pia
Hilton’s
30
Volunteer lunch, Centre
February
6
Swedenborg Society, YVR
Airport Chapel
7
North Book Circle, at
Margareta Ericsson’s
7
Swedes in BC, Pendulum
8
SCS AGM, Centre
9
Sc. Bus. Club Dinner, Centre
26-27 Nordic Art and Photo, Centre
April
30
”Valborgs” celebration,
Ambleside W Vancouver
Maj
28
Eurofest, Centre
Juni
4
SCS 60:th anniversary , Centre
18-19 Midsumer
Hello! ....
The Christmas s celebrations are
over and it is time to think about all
the gifts that we can share with the
rest of the Swedish community .
Our AGM is around the corner, and
Yvonne is looking for additional
volunteers for the Society. Send an
email to me or Yvonne for all
candidates you can think of. ASAP.
2011 have already started with the
memory of Raul Wallenberg and will
continue with the exhibition Swedes
in BC that was presented last year
by Laila Axen and her group of
dedicated Swedish volunteers.
Have a nice winter full of snow.
Christer
ANNUAL GENERAL MEETING!!
Tue Feb 8, at 7:00PM, Centre
The Cultural Society’s Annual
General Meeting is held on February
8:th at 7:00PM in the Library at the
Centre. Swedish sandwiches, coffee,
etc. will be served (mmmm... worth
being there just for the food).
Register latest Feb. 1:st to Yvonne,
604-980-8866
yvonnespence@ronspence.com
Are you intressted to volonteer for
the Society , notify Yvonne 604-9808866 or yvonnespence@ronspence.com
Raul Wallenberg,
Sun. 16 Jan. Vancity Theatre13:30
The Swedish and Jewish
communities will celebrate Raoul
Wallenberg Day with a screening of
the film "Disobey" (Désobéir) about
the heroic Portugese Consul in
Bordeaux who stood up against a
fascist regime during World War II,
saving lives in much the same way
as Wallenberg. The 2009 French
movie with English subtitles will be
shown at Vancity Theatre at the
Vancouver International Film Centre
at 1181 Seymour Street, at 1.30 pm.
everybody is welcome and the
event is free and refreshments will be
served.
Zumba with Maggie, Centre
Fri. 21 Jan. 7:00 P.M.
Tickets are $10.00 including
hamburger with salad and
entertainment.
Buy your tickets from the office
January 19th 2011
You need to come and see
this!!!!!!!!!!!!!!!
South Book Circle
Tue Jan. 25, 7:00 PM at Pia Hilton’s
Lunch for volunteers,
Sun, 30 jan, kl.1.00 PM Centret.
For those who have helped at
midsummer , plant sale, flea market,
clean up , bridge, gardening or in
any other way for the benefit of the
Scandinavian Cultural Centre.
RVSP to Yvonne Spence -980-8866 or
Leena at the Centre 604-294-2777.
North Book Circle
Mon Feb. 7, 7:30 PM at Margareta
Ericsson’s
Exhibition “Swedes in B.C.”
7e - 19 February , Pendulum Gallery
Pendulum Gallery (at Georgia Street
opposite Vancouver Art Gallery "The
“Swedes in BC” exhibition of historic
photographs of Swedes in British
Columbia that will engage and
appeal to viewers as the pictures will
bring back memories, and give
associations, to all who see them.
January 2011
Free. Contact Jay James 604-4303554 or visit www.swedenborg.com.
Nordic Art & Photo Show & Sale.
Feb. 26- 27 11 a.m. to 4 p.m.
See http://scandinaviancentre.org/
for additional information
Swedish
Sun. March 20 Danish Church
Pastor Anna Runesson is coming
from Toronto. There is an opportunity
to celebrate baptism and wedding.
Contact Yvonne Spence 604-9808866 for questions or anyone
interested
Courses in Swedish for adults:
Mondays starting Jan. 31 7:00 pm advanced level (Monica Olofsson)
Wednesdays starting January 19 7:00
pm –beginners (Astrid Switzer)
Mondays & Thursdays starting
January 17 & 20 7:00 PM -level 2 (Elin
Blomkvist)
Thursdays start Feb. 3 7:00 PM High
intermediate (Monica Olofsson)
For questions contact
switzer9160@shaw.ca
IT”S TIME TO RENEW YOUR
MEMBERSHIP FOR 2011!!!
$25 per person, $30 per family.
Make the cheque to the order of
”Swedish Cultural Society” and send
it to Yvonne Spence, 647 St.
Andrews Avenue, North Vancouver,
BC, V7L 4M2 or, even better ...., bring
your payment to the AGM Tuesday
February 8 at 7:00 PM at the Centre!!
CONTACT THE BOARD
Chair.: Monica Olofsson, 604-987-6086
Email: monicaolofsson@shaw.ca
Secr.: Anita Hassan, 604-946-6778
Email: anahassan@telus
We will have the Swedish our 11.30
-12.30 most days, with some
entertainment or other activities.
Swedenborg Society
Sun Feb. 6, 11:00AM, YVR Airport
Chapel
All members are welcome to attend the Swedish Cultural Society’s meetings every second Tuesday of the month at 7 PM at the Scandinavian
Community Centre, 6540 Thomas Street, Burnaby BC.
For more information about our society and activities, please visit our website at www.swedishculturalsociety.ca
Download