Välkommen till den här Demo-versionen av kapitel 2 från B

advertisement
Välkommen till den här Demo‐versionen av kapitel 2 från B-kursen.
Här kan du prova att skriva om du vill.
Sidor som har en låssymbol är låsta och fungerar inte i denna demo‐
version.
Alla PDF‐kapitel är uppbyggda på samma sätt, men med olika innehåll
förstås.
Welcome to this trial version of Chapter 2 from the B‐course.
Here you can try out how to type if you wish.
Pages with a lock symbol cannot be typed in this trial version.
All PDF‐chapters has the same structure, but with different content
of course.
Wikners Förlag
support@sweol.com
Kurs B
www.wikner.nu
www.sweol.com
Svenska – och mycket mer/SFI
Web
Edition
av
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
Stina och Jan Wikner
O
Kapitel
Namn
Datum
Dialog
En eller ett
Fraser
Frågeordföljd
Frågor
Huvudstäder
Klockan
Korsord
Länder
Ordföljd
SOS alarm
Språk
Tal
Verb
Wikners Förlag
Persbylånga 134
748 94 ÖRBYHUS
Sweden
Tel 0295.613 80
Fax 0295.613 43
E-post
Webb-plats
Skriv och
radera så
många
gånger
du vill....
info@wikner.nu
www.wikner.nu
www.sweol.com (Webbskolan)
Svenska - och mycket mer/SFI, Kapitel 2
© Stina & Jan Wikner 2011
Version III
...eller
skriv och
spara för
att
...eller
fortsätta
skriv och
senare.
spara för
att
Du kan
fortsätta
stänga
senare.
skrivfältens
färgmarkering.
Type and
erase as
many
times you
like....
C
Forbidden to copy! This edition is protected by the copyright laws. Any duplication, multiple
...or type
printing or handing over this copy or digital file to third party, is forbidden.
and
If such illegal copying mentioned above should occur, it could mean that copying part
couldsave
be
prosecuted for illegal intrusion in the copyright laws and lead to liability according to the laws
53
to pick up
and 54 §§ (1960:729).
your work
later.
You can
turn off
the blue
field
markings.
ISBN 978-91-86251-02-4
2
Viktiga fraser på svenska
Finns som hörövning i
Webbskolan.
Skriv på ditt språk!
Hej! __________________________ Hej då!
Tack! ______________________ Ja, tack!
Nej, tack! ____________________ Varsågod!
Jag förstår inte.
Kan du tala sakta?
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
Kan du repetera?
Jag talar inte svenska.
Får jag gå på toaletten?
När börjar vi i morgon?
När slutar vi idag?
O
När slutar skolan?
När är det rast?
Kan du hjälpa mig?
Ursäkta att jag kommer för sent.
Kan jag gå hem?
3
TRIAL VERSION
DEMO
4
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Klockan
fem över
fem i
tio i
tio över
kvart i
kvart över
tjugo över
tjugo i
5i
halv
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
5 över
halv
halv
O
Hur mycket är klockan?
Klockan är_________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är_________________.
5
Klockan
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
TRIAL VERSION
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
DEMO
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
Klockan är _________________.
6
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Verb
Han __________.
Han ________ bil.
De __________.
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
De _________ tennis.
Han _________.
Han _______ en tidning.
Hon __________ mat.
Han __________.
Hon _________ kaffe.
Han ______ i telefon.
Han __________.
O
Han _______ traktor.
cyklar
äter
kör
läser
städar
pratar
dricker
dansar
rider
fiskar
spelar
7
Verb
Jag dricker kaffe.
Lisa _________ bil till skolan.
Lena ________ buss till skolan.
Jag ___________ mat.
Jag _________ en bok.
Lisa __________ ett brev.
Du _________ på en stol.
Han __________ i en säng.
Allan __________ på TV.
Lena __________ på en häst.
Han _________ mat på ICA.
Jag ________ till skolan.
Vi ____________ svenska i skolan.
Hon _________ mat.
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
Anna _________ tennis.
rider
går
köper
äter
lagar
dricker
sitter
läser
åker
tittar
skriver pratar
spelar
kör
O
sover
Han _____________
Han _____________
Hon _____________
_____________
_____________
_____________
8
TRIAL VERSION
DEMO
9
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Verb
Han ___________________________
De ____________________________
Hon ___________________________
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
tittar på TV
Hon ___________________________
De ____________________________
O
De ____________________________
Han ___________________________
sover
äter glass
handlar mat
cyklar
syr
dricker kaffe
diskar
lagar mat
tvättar bilen
Han ___________________________
Han ___________________________
Han ___________________________
10
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Mer verb
2
1
5
3
4
6
7
9
10
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
8
12
13
O
11
14
16
15
17
gäspar
dyker
fiskar
äter
tvättar
läser
sjunger
ber
räknar
tittar
dansar
springer
sover
hoppar
tänker
simmar
lagar mat
11
TRIAL VERSION
DEMO
12
Ordföljd + inte
1
subjekt
Jag
Han
Hon
2
+ verb +
talar
sover
lagar
3
inte +
4
objekt
inte
inte.
inte
svenska.
mat.
inte
springer han
_________________________________________________
gitarr inte
han spelar
_________________________________________________
de mat
inte dricker
kaffe hon
mat han
_________________________________________________
_________________________________________________
O
inte lagar
_________________________________________________
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
äter inte
städar
han inte
_________________________________________________
jag inte
tidningen
_________________________________________________
läser
tennis hon
_________________________________________________
spelar inte
13
Land - huvudstad - språk
Sverige
Sverige är ett land.
Huvudstaden heter Stockholm.
I Sverige talar vi svenska.
huvudstad
språk
1
Japan
London
spanska
2
Spanien
Tokyo
franska
3
Finland
Moskva
tyska
4
Frankrike
Madrid
finska
5
Tyskland
Paris
japanska
6
Norge
Helsingfors
arabiska
7
England
Bagdad
ryska
8
Ryssland
Oslo
engelska
9
Irak
Berlin
norska
O
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
land
14
TRIAL VERSION
DEMO
15
TRIAL VERSION
DEMO
16
TRIAL VERSION
DEMO
17
Korsord
12
1
2
3
6
4
4
5
6
7
2
8
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
3
9
10
11
1
12
8
O
9
11
5
7
10
Skriv den markerade radens bokstäver här!
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
18
TRIAL VERSION
DEMO
19
Finns som hörövning i
Webbskolan.
SOS Alarm
Nödnummer 112
____________________
___________________
_____________________
akut.
akut = fara för livet!
Ex tandvärk är inte akut!
Till nödnummer 112 ringer du om det är
När du ringer nödnummer 112 måste du svara på frågor.
Om det är akut.
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
Ringer du från en mobil vet de inte vilken plats du ringer ifrån.
Du slår nödnumret 112 på din telefon.
- SOS 112. Vad har inträffat?
- Hjälp, det brinner!
O
- Var brinner det?
- Vad heter du?
- Vad har du för telefonnummer?
- Räddningstjänsten är nu på väg. Jag vill att du tar emot när de
kommer.
Om det inte är akut.
Telefonnumret till Polisen är 114 14.
Titta i telefonkatalogen efter direktnummer till läkarmottagning,
fastighetsskötare eller annan myndighet som kan lösa ditt problem.
Om du vill veta mer om SOS Alarm:
www.sosalarm.se
20
TRIAL VERSION
DEMO
21
Karin Andersson
Finns som hör- och
skrivövning i Webbskolan.
Karin Andersson / 30 år / ogift / Uppsala / kontorist
Hon heter Karin Andersson.
Hon är 30 år.
Hon är ogift.
Hon bor i Uppsala.
Hon är kontorist.
Peter Svensson / 25 år / gift / Söderköping / polis
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
W nly
ik fo
ne r
rs pe
Fö rso
rla na
g, l u
Sw se
ed !
en
.
_____________________________________________
_____________________________________________
Sture Qvist / 45 år / gift / tre barn / Lund / fotograf
_____________________________________________
_____________________________________________
O
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Anna Nilsson / 26 år / ogift / Malmö / lärare
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
22
Nu vill vi önska dig lycka till med dina studier.
Du som vill satsa 100% på att lära dig svenska, förstår säkert nu att du
får tillgång till ett bra hjälpmedel för att du ska lyckas.
Komplettera gärna med att titta på svensk TV, lyssna på svensk radio
och att läsa svenska tidningar.
Tala också svenska med din omgivning så mycket du kan!
Now, we wish you good luck in your studies.
You, that want to spend 100% with your studies, has probably now
understood that you will get a comprehensive help on your way to
success.
As a complement, try to watch Swedish television, listen to Swedish
radio and read Swedish papers.
Also try to speak Swedish with your friends as much as possible!
Wikners Förlag
support@sweol.com
Download