Bjarte Böe - Välkommen till Norsk

advertisement
Norsk-Svenska
Handelskammaren Stockholm
Innstilling til valg av styrelse til
NSHK stämma 22.april 2013
fra Valberedningen
Anders Stang Castberg
2015-04-08
1
NSHK Stockholm Valberedning 2013
• Per-Johan Orrby, Managing Partner, Boyden Global Executive Search
• Fredrik Utheim, konsernsjef Rica Hotels
• Anders Stang Castberg, Nordea Bank AB, ordförande valberedningen
§ 9. Årsmötet väljer styrelse bestående av ordförande,
vice ordförande samt minst 4 och högst 8 ledamöter 1 år.
2015-04-08
2
Viktige spörsmål for Valberedningen
•
•
•
•
Rekruttere forslag til styrelse til valg av årsstämman som kan fortsette
utviklingen av NSHK Stockholm til
et attraktivt og viktig forum for å fremme norsk-svensk samhandel og bygge
nettverk mellom näringslivsledere, organisasjoner, departement, riksdag og
myndigheter i Norge og Sverige
Styrelsens sammensetning skal reflektere NSHK’s visjon og mål ,
sammensetningen av medlemmer, samt balansere representasjon fra
industri, handel, finans og konsulentvirksonhet – kombinert med närhet til
og tillgang til departement, riksdag, myndigheter, universitet og forsking ,
samt andre närinsglivsrelaterte organisasjoner
Styrelsens medlemmer skal hver og en ha ambisjon og kraft til å skape et
dynamisk team og bidra til å öke medlemsnytten i NSHK Stockholm
2015-04-08
3
Valberedningens uppgift og ambisjon
• Sikre det fortsatte engasjement fra styrelseordförande Marie Ehrling
og vice ordförande Björn Rosengren som kandidater for gjenvalg til
ny styrelse i samme roller
• Sikre det fortsatte engasjement fra nökkelpersoner i den sittende
styrelsen som kandidater for gjenvalg til ny styrelse
• Konsolidere og fornye det sittende styret med 1-3 nye
styrelsemedlemmer som er motiverte, kommiterte og relevanet for å
bidra til å bygge NSHK videre
• Få frem et samlet forslag til årstämman til ny styrelse som har
dynamikk, energi og engasjement til å etablere NSHK som et stadig
mer attraktivt og viktig forum og mötested med ökende nytte for
handelskammeret’s medlemmer
2015-04-08
4
Valberedningens process
•
•
•
•
•
•
September: innledende möter med Marie Ehrling, ordförande, og Björn
Rosengrén, vice ordförande
Oktober – desember: möter med styrelsens medlemmer
Januar - Februar: rekruttering
Februar-Mars: Forankring av valberedningens rekruttering med bl a
Ambassadör Anne Lund, Norges Ambassade Stockholm
22.mars: Valberedningens innstilling til ordförande for utsendelse til
medlemmene
22.april: presentasjon av Valberedningens forslag til ny styrelse på NSHK’s
årsstämma
2015-04-08
5
Valebredningens forslag til ny styrelse i NorskSvenska Handelskammaren Stockholm 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Marie Ehrling, ordförande – omvalg
Björn Rosengrén, vice ordförande – omvalg
Lars-Åke Norling – omvalg
Hans Jacobsson – omvalg
Pål M Jebsen – omvalg
Erik Linnarsson – omvalg
Jacob Dalborg – omvalg
Lin Lerpold - nyvalg
Eivind Roald - nyvalg
Bjarte Böe, nyvalg
Norges ambassadör Anne Lund – adjungerad till styrelsen
Hans Dalborg – Hedersordförande
Jacob Wallenberg – Rådgivare till styrelsen
2015-04-08
6
Informasjon om styrelsemedlemmer som foreslås
til nyvalg
Dr. Lin Lerpold, PhD
•Stockholm School of Economics
•Associate Professor,Department of Marketing and Strategy,
•Associate Dean MBA Programs
•Norwegian-Swedish and International background
•Dr. Lin Lerpold is an Associate Professor at the Stockholm School of Economics (SSE) in the
Sustainability Research Group and has previously been a Visiting Fellow at the LSE, Center for the
Studies of Human Rights and INSEAD, Strategy Department.
•Lin teaches strategic corporate social responsibility and sustainability management in graduate level
degree programs as well as in open executive education and internal corporate programs.
•Lin's research has been focused on new business models at the base of the pyramid, for instance,
microfinance for poverty alleviation; social innovation, the ongoing corporatization of civil society; and
on global supply chains and human rights. She’s recently conducted fieldwork on mainland China and
in South African mining projects and is currently working on contextualizing a model of corporate
responsibility and human rights interpretation linking institutional-, social capital-, and stakeholder
theory.
•Before completing her PhD at the Institute of International Business at the SSE, she worked 10 years
in corporate strategy in the international oil industry (Statoil and BP).
2015-04-08
7
Informasjon om styrelsemedlemmer som foreslås
til nyvalg
Eivind Roald
•Medlem i SAS Group Management sedan 1 april 2012.
•Koncerndirektör Sales & Marketing
•Tidligere oppdrag
–
–
–
–
Adm.dir for Hewlett Packard Norge 2005-2012
Salgsdirektør Hewlett-Packard Norge 2004-2005
Partner Accenture 1996-2004
Partner Willi Railo International 1989-1996
•Diplomøkonom fra Norwegian School of Management (BI)
2015-04-08
8
Informasjon om styrelsemedlemmer som foreslås
til nyvalg
Bjarte Böe
•SEB, sjef for området Investment Banking
•Sivilökonom fra NHH 1983
•3 år i shipping (R.S. Platou), deretter banking
•Cristiania Bank, Oslo og London 1986 – 95
•SEB 1995– Sjef for SEB i Norge til 2005
– SEB i Stockholm 2005- sjef Shipping, Offshore, Asset Finance
2015-04-08
9
Information om ordförande og vice ordförande til omvalg
•
Marie Ehrling, ordförande
–
–
–
-
•
Styrelseordförande Telia Sonera
Deputy Chairman Nordea Bank AB (publ)
Board member: Securitas AB, Schibsted ASA, Oriflame Cosmetics SA, Loomis AB, Safegate
AB , World Childhood Foundation. Centre for Advanced studies of Leadership CASL, Royal
Swedish Academy of Engineering Sciences IVA, Invest Sweden
Former CEO Telia Sonera Sweden 2002-2006
Former COO SAS Airlines and Deputy CEO SAS Group 1982-2002
Björn Rosengrén, vice ordförande
–
–
–
–
Senior Advisor, Investment AB Kinnevik,
Former Minister of Industry, Employment and Communications and a long series of senior
assignments in political and trade union affairs
Board member of P4 Radio Hele Norge ASA , Transcom World Wide S.A, Transvoice,
Nordsjöfrakt, Falck Health Care AB, Film producers association, Film and TV producers
association ,Chairman Future Rail Sweden
Former chairman or deputy chairman of Sveriges Radio parent co, Folksam Insurance
Company, Folksam International, Swedish Post etc
2015-04-08
10
Information övrige styrelseledamöter til omvalg
•Hans Jacobsson
–
Head of Banking Sweden, Nordea Bank AB
•Pål M Jebsen,
–
Partner JKL Group
•Erik Linnarsson,
–
Managing Partner Advokatfirman Lindahl KB
•Lars-Åke Norling
–
CEO Telenor Sweden
•Jakob Dalborg
–
CEO Bonnier Books Nordic
2015-04-08
11
Download
Related flashcards
Create Flashcards