Uploaded by Tamir Skairipa

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH-By CikguMu 2023-2024-Bahagian E-BAHAGIAN KOKUM

advertisement
Tampalkan gambar sekolah anda disini, kemudian tentukan
position gambar tersebut berada di belakang gambar dengan
cara
Klik gambar>klik warp text dan pilih behind the text > Klik Sent
Backward dan pilih Sent to Back
TAIP NAMA SEKOLAH ANDA DISINI
TAIP ALAMAT SEKOLAH ANDA DISINI
TAIP ALAMAT EMAIL RASMI SEKOLAH ANDA DISINI
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
BAHAGIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM
UNTUK SESI PERSEKOLAHAN 2023/2024
ISI KANDUNGAN
BAHAGIAN PENGURUSAN KOKURIKULUM
Carta Organisasi Pengurusan KoKurikulum Sesi Persekolahan 2023/2024 .............................................. 4
Jawatankuasa Induk KoKurikulum Sekolah .................................................................................................. 5
Jawatankuasa Bimbingan Murid Sekolah ..................................................................................................... 8
Jawatankuasa KO-Akademik Sekolah .......................................................................................................... 8
Jawatankuasa Unit Beruniform Sekolah ...................................................................................................... 9
Jawatankuasa Sukan dan Permainan Sekolah .............................................................................................. 9
Jawatankuasa Rumah Sukan Sekolah ........................................................................................................ 10
Jawatankuasa PAJSK ............................................................................................................................... 10
Jawatankuasa Pembangunan Sukan Sekolah .............................................................................................. 11
Jawatankuasa MSS Sekolah ...................................................................................................................... 11
Jawatankuasa Perkhemahan Sekolah ........................................................................................................ 12
Jawatankuasa Lawatan Sekolah ................................................................................................................ 12
Jawatankuasa Hari Perayaan dan Program Sekolah .................................................................................... 13
Jawatankuasa Persatuan Bahasa Melayu ................................................................................................... 14
Jawatankuasa Persatuan Bahasa Inggeris .................................................................................................. 14
Jawatankuasa Perstuan Sains dan Matematik (STeM) ................................................................................. 14
Jawatankuasa Perstuan Muzik .................................................................................................................. 15
Jawatankuasa Kelab Doktor Muda ............................................................................................................. 15
Jawatankuasa Tunas Kadet Remaja Sekolah .............................................................................................. 16
Jawatankuasa Pergerakan Puteri Islam Malaysia ........................................................................................ 16
Jawatankuasa Kelab Bola Sepak ............................................................................................................... 17
Jawatankuasa Persatuan Sukan Olahraga.................................................................................................. 17
Jawatankuasa Kelab Badminton ................................................................................................................ 17
Jawatankuasa Kelab Permainan Dalaman .................................................................................................. 18
Takwim Aktiviti KoKurikulum.................................................................................................................... 18
Takwim KoKurikulum Sesi Persekolahan 2023/2024 .................................................................................... 18
Takwim Perjumpaan Unit KoKurikulum ...................................................................................................... 19
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
2
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
Takwim Pertandingan KoAkademik Sesi Persekolahan 2023/2024 ................................................................ 20
Takwim Pertandingan Sukan dan Permainan .............................................................................................. 20
Senarai Nama Murid Mengikut Aktiviti KoKurikulum Untuk Sesi Persekolahan 2023/2024 ................... 21
Kelab dan Persatuan Bahasa Melayu ......................................................................................................... 21
Kelab dan Persatuan Bahasa Inggeris ........................................................................................................ 22
Kelab dan Persatuan Sains dan Matematik (STeM) ..................................................................................... 23
Kelab dan Persatuan Muzik ....................................................................................................................... 24
Kelab dan Persatuan Pendidikan Islam ...................................................................................................... 25
Kelab dan Persatuan Doktor Muda ............................................................................................................ 26
Unit Beruniform TKRS .............................................................................................................................. 27
Unit Beruniform PPIM .............................................................................................................................. 28
Sukan dan Permainan Bola Sepak ............................................................................................................. 29
Sukan dan Permainan Badminton ............................................................................................................. 30
Sukan dan Permainan Dalaman ................................................................................................................ 31
Sukan dan Permainan Olahraga ................................................................................................................ 32
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
3
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM SEKOLAH
PENGERUSI
GURU BESAR
NAMA
TIMB. PENGERUSI
PK KOKUM
NAMA
NAIB. PENGERUSI 2
PK HEM
NAMA
NAIB. PENGERUSI 1
PK PENTADBIRAN
NAMA
SETIAUSAHA
KOKURIKULUM
NAMA
JAWATANKUASA
SETIAUSAHA SUKAN
NAMA
UNIT BERUNIFORM
KELAB DAN PERSATUAN
PENYELARAS UNIT
BERUNIFORM
NAMA
TKRS
NAMA
PPIM
NAMA
PENYELARAS UNIT
KOAKADEMIK
NAMA
BAHASA MELAYU
NAMA
BAHASA INGGERIS
NAMA
STeM
NAMA
PEND. MUZIK
NAMA
SUKAN DAN PERMAINAN
PENYELARAS UNIT
SUKAN & PERMAINAN
NAMA
BOLA SEPAK
NAMA
BADMINTON
NAMA
PERMAINAN DALAMAN
NAMA
RUMAH SUKAN
PENYELARAS RUMAH
SUKAN MERAH
NAMA
PENYELARAS RUMAH
SUKAN KUNING
NAMA
PENYELARAS RUMAH
SUKAN HIJAU
NAMA
PENYELARAS RUMAH
SUKAN BIRU
NAMA
OLAHRAGA
NAMA
DOKTOR MUDA
NAMA
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
4
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM SEKOLAH
JAWATANKUASA
PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA 1
SETIAUSAHA 2
UNIT
JAWATAN
GURU BESAR
GPK KOKURIKULUM
GPK PENTADBIRAN
GPK HAL EHWAL MURID
SETIAUSAHA KO-KURIKULUM
SETIAUSAHA SUKAN
JAWATANKUASA
BIDANG
NAMA
PENASIHAT/
PENYELARAS
Kadet Remaja Sekolah (KRS)
Persatuan Puteri Islam Malaysia (PPIM)
UNIT
BERUNIFORM
PERSATUAN DAN
KELAB
SUKAN DAN
PERMAINAN
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sains dan Matematik (STeM)
Muzik
Pendidikan Islam
Doktor Muda
Bola Sepak
Badminton
Catur/Permainan Dalaman
Olahraga
Rumah Merah
RUMAH SUKAN
Rumah Biru
Rumah Hijau
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
5
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
Rumah Kuning
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
6
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA BIMBINGAN MURID SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
WAKIL PIBG
WAKIL MURID
WAKIL GURU
JAWATANKUASA KO-AKADEMIK SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru Kanan Penasihat Persatuan Bahasa Melayu
Guru Kanan Penasihat Persatuan Bahasa Inggeris
Guru Kanan Penasihat Persatuan Sains dan Matematik
Guru Kanan Penasihat Persatuan Pendidikan Islam
Guru Kanan Penasihat Persatuan Pendidikan Muzik
Guru Kanan Penasihat Kelab Doktor Muda
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
7
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru Penyelaras Tunas Kadet Remaja Sekolah
Guru Penyelaras Penasihat Puteri Islam
JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru Kanan Penasihat Bola Sepak
Guru Kanan Penasihat Badminton
Guru Kanan Penasihat Sukan Olahraga
Guru Kanan Penasihat Sukan Permainan Dalaman
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
8
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA RUMAH SUKAN SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru Penyelaras Rumah Sukan Merah
Guru Penyelaras Rumah Sukan Biru
Guru Penyelaras Rumah Sukan Hijau
Guru Penyelaras Rumah Sukan Kuning
JAWATANKUASA PAJSK
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit Ko Akademik
Ketua Unit, Unit Berunifom
Ketua Unit Sukan dan Permainan
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
9
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
JK Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah
JK Kecil Penggalak Sukan Sekolah
JK Kecil Sumber Manusia
JK Kecil Pemantauan dan Penilaian
JK Kecil Peningkatan Profesionalisme
JK Kecil Kewangan
JK Kecil Teknikal
JAWATANKUASA MSS SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit Sukan Permainan
Guru Penyelaras Rumah Sukan Merah
Guru Penyelaras Rumah Sukan Biru
Guru Penyelaras Rumah Sukan Hijau
Guru Penyelaras Rumah Sukan Kuning
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
10
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA PERKHEMAHAN SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit, Unit Berunifom
Guru Kanan Penasihat Tunas Kadet Remaja Sekolah
Guru Kanan Penasihat Puteri Islam
JAWATANKUASA LAWATAN SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru Kelas
Penyelaras Unit Ko Akademik
Penyelaras Unit, Unit
Berunifom
Penyelaras Unit Sukan dan
Permainan
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
11
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA HARI PERAYAAN DAN PROGRAM SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit Ko Akademik
Ketua Unit, Unit Berunifom
Ketua Unit Sukan dan
Permainan
JAWATANKUASA AKTIVITI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
PENGERUSI
TIMB. PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1
NAIB PENGERUSI 2
SSETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Ketua Unit Ko Akademik
Ketua Unit, Unit Berunifom
Ketua Unit Sukan dan
Permainan
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
12
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA PERSATUAN BAHASA MELAYU
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
JAWATANKUASA PERSATUAN BAHASA INGGERIS
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
JAWATANKUASA PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK (STeM)
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
13
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA PERSATUAN MUZIK
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
JAWATANKUASA KELAB DOKTOR MUDA
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
14
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
JAWATANKUASA PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
15
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA KELAB BOLA SEPAK
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
PERSATUAN SUKAN OLAHRAGA
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
JAWATANKUASA KELAB BADMINTON
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
16
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM
JAWATANKUASA KELAB PERMAINAN DALAMAN
PENASIHAT
PENGERUSI PENYELARAS
NAIB PENGERUSI
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
17
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM
TAKWIM KOKURIKULUM SESI PERSEKOLAHAN 2023/2024
BIL
TARIKH/BULAN
AKTIVITI/PERKARA
TINDAKAN
CATATAN
01
02
03
04
05
06
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
18
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM
TAKWIM PERJUMPAAN UNIT KOKURIKULUM
BIL
PERJUMPAAN
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
MINGGU
PERSEKOLAHAN
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
TARIKH
UNIT KO KURIKULUM
CATATAN
19
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
TAKWIM AKTIVITI KO KURIKULUM
TAKWIM PERTANDINGAN KO AKADEMIK
KO AKADEMIK
TARIKH
PERINGKAT
SEKOLAH
TEMPAT/
LOKASI
TARIKH
PERINGKAT
DAERAH
TEMPAT/
LOKASI
TAKWIM PERTANDINGAN SUKAN DAN PERMAINAN
SUKAN DAN
PERMAINAN
TARIKH
PERINGKAT
SEKOLAH
TEMPAT/
LOKASI
TARIKH
PERINGKAT
DAERAH
TEMPAT/
LOKASI
MSS
BOLA SEPAK
BOLA JARING
BADMINTON
BOLA BALING
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
20
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
UNTUK SESI PERSEKOLAHAN 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
BAHASA MELAYU
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
21
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
BAHASA INGGERIS
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
22
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
SAINS DAN MATEMATIK (STeM)
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
23
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
PENDIDIKAN MUZIK
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
24
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
PENDIDIKAN ISLAM
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
25
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
KELAB DAN PERSATUAN
DOKTOR MUDA
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
26
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
UNIT BERUNIFORM
TKRS
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
27
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
UNIT BERUNIFORM
PPIM
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
28
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
SUKAN DAN PERMAINAN
BOLA SEPAK
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
29
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
SUKAN DAN PERMAINAN
BADMINTON
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
30
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
SUKAN DAN PERMAINAN
PERMAINAN DALAMAN
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
31
Buku Pengurusan Sekolah sesi 2023/2024
SK CIKGUMU.COM
SENARAI NAMA MURID MENGIKUT AKTIVITI KOKURIKULUM
SESI 2023/2024
SUKAN DAN PERMAINAN
OLAHRAGA
BIL
KELAS
Pengurusan KoKurikulum SK CikguMu.Com
NAMA MURID
CATATAN
32
Download