Uploaded by Unknown Cia (Cia)

Toets deEtrusken ShoaibSherzad 2A16b 231027 081648

advertisement
Toets: de Etrusken
15 / 26
23 okt. 2023, 10:54
Shoaib Sherzad - 2A16b
Zowel studeer- als inzichtsvragen verlopen moeizaam.
De basisvaardigheden uit de eerste les moet je blijven kennen.
Leerplandoelstellingen: 14, 16.1, 18, 20, 25
1. Omcirkel het gebied van de Etrusken.
1 /1✓
2.
De verkrachting van Lucretia geschilderd door Peter Paul Rubens ca. 1610-1611.
Volgens het verhaal werd Lucretia, een eervolle vrouw, verkracht door Sextus Tarquinius Superbus. Hij was
één van de zonen van de Etruskische koning die regeerde over Rome. Omwille van deze schandelijke daad
was het volk heel kwaad op de koningsfamilie. De koning werd afgezet. De monarchie stopte en de republiek
begon (ca. 509 v.C.).Het staat echter niet vast of het verhaal van Lucretia echt is. Rubens baseerde zich onder
andere op het werk Ab urbe condita, een historisch werk over Rome van de geschiedschrijver Livius. Deze
Romeinse schrijver werd geboren rond 59 v.C. en stierf in 17 n.C.. Hij gebruikte geen primaire bronnen en
schreef Ab urbe condita om de grootsheid van Rome aan te tonen.
Formuleer een reden waarom de afbeelding wel of niet betrouwbaar is om de geschiedenis van de Etrusken te
onderzoeken.
Wanneer werd de bron gemaakt door Rubens? vroegmoderne tijd ✓
Dit is dus een secundaire ✓ bron.
Rubens heeft zich gebaseerd op werk van Livius. Livius leefde niet ✓ in dezelfde tijd als Sextus Tarquinius Superbus.
Livius gebruikte secundaire ✓ bronnen?
De bron is niet betrouwbaar ✓ omdat rubens er zelf niet bij was en hij stond ook aan de kant van romeinse dus ging
die waarschijnelijk de romeine beter tonen ✓
Het loopt dus niet altijd goed om een goed beeld te krijgen van de Etrusken. Hoe kunnen we toch een correct beeld
krijgen van de Etrusken?
Mogelijke oplossing:
✘ (op zoek gaan Etruskische bronnenmateriaal.)
6 /7✘
Afbeelding 1: Uitgang van de Cloaca maxima, gebouwd in de 7de eeuw onder de Etruskische koningen, Rome
Afbeelding 2: Boog van Titus op het Forum Romanum, gebouwd in 81 n.C., Rome
3.
De afbeeldingen tonen aan dat de bouwtechniek een voorbeeld is van continuïteit ✓.
De rondboog heeft een Etruskische ✓ oorsprong.
Wat is de cloaca maxima? Het is de etruskische gebouw ✘ (riolering) in het oude Rome.
2 /3✘
4. Welke vragen gebruik je om te controleren of de auteur van een primaire bron betrouwbaar is?
Welke vragen gebruik je om te controleren of de auteur van een secundaire bron betrouwbaar is?
2 /5✘
primair
secundair
Heeft de auteur voldoende kennis over het onderwerp om een betrouwbare bron
te zijn?
●
○
✘
Welke opleiding heeft de auteur gevolgd?
○
●
✓
Was de auteur een ooggetuige?
●
○
✓
Op welk historisch onderzoek heeft de auteur van de bron zich gebaseerd?
●
○
✘
Met welke bedoeling heeft de auteur de bron gemaakt?
○
●
✘
5. Verklaar waarom de Middellandse Zee op economisch vlak voor de Etrusken eerder eenopen dan een
gesloten ruimte was.
0 /1✘
✘ (De Etrusken voerden handel met verschillende volkeren uit het Middellandse Zeegebied en ze
stichtten kolonies.)
6. Lees de bron
BRON
Jaarlijks en bij dreiging van buitenaf kwamen de hoogste vertegenwoordigers van de Etruskische
twaalfstedenbond in het heiligdom
van Fanum Voltumnae bijeen. Ze bespraken er gemeenschappelijke aangelegenheden […].
Waarschijnlijk hadden deze bijeenkomsten ooit een religieus karakter, want volgens Livius werd de
vergadering geleid door een priester. De
vergaderingen werden gecombineerd met een jaarmarkt, atletiekwedstrijden en toneelopvoeringen in het
tempeldomein. Dat de bondgenoten niet altijd
samen optrokken, blijkt wel uit het lot van Veji. Deze stad had de andere steden meermaals om hulp tegen het
vijandige Rome gesmeekt: in 396 v.C. werd de stad ingenomen door de Romeinen, de inwoners tot slaaf
gemaakt.
Bron: Graser Ulrich, De twaalfstedenbond, Geschiedenis,
10de jaargang, nummer 3, 2019
Geef twee redenen waarom de Etruskische stadstaten zich verenigden.
relegie ✓
Deze stad had de andere steden meermaals om hulp tegen het vijandige Rome gesmeekt ✓
2 /2✓
7.
0 /2✘
Kies het juiste domein dat past bij de afbeelding + het bijhorende begrip.
Dit beeld staat op het graf van een rijke dame.
Domeincultureel ✘ (sociaal)
Bijhorende begrip:ze was een elite ✘ (standensamenleving / handel / landbouw / stadstaten)
8.
Kies het juiste domein dat past bij de afbeelding + het bijhorende begrip.
Het gebruik van de ploeg.
Domeineconomisch ✓
Bijhorende begrip: ✘ (landbouw / standensamenleving / handel / stadstaat)
1 /2✘
9.
Beantwoord de vraag met 1 woord of geef een beetje uitleg.
Wat is het beroep van deze man?
✘ (lictor)
Wat heeft hij vast?
✘ (fasces)
Dit is een symbool van politieke ✓ macht.
1 /3✘
10. Hoe heb ik mijn toets gemaakt?
○
○
●
○
○
80-100%
70-80%
60-70%
50-60%
minder dan 50%
11. Uitleg van je antwoord hierboven. Je mag meerdere antwoorden geven.
● Ik heb voldoende gestudeerd.
○ Ik heb onvoldoende gestudeerd.
○ De vragen waren anders dan verwacht.
Ik heb wel gestudeerd, maar nu besef ik dat het niet grondig genoeg
●
was.
○ Ik heb de samenvatting gebruikt.
● Ik was gewoon erg zenuwachtig.
○ Ik heb de samenvatting niet gestudeerd.
12. Als je nog iets wil toevoegen, dan mag je dat hieronder doen.
Download