Uploaded by Mhermina Moro

PERFORMANCE TASKS IN ESP 6

advertisement
PERFORMANCE TASKS IN ESP 6
SECOND QUARTER
Performance Task 1
PAGKIKIPAGKAPUWA-TAO
Dugtungan nang naangkop na mga salita ang mga sitwasyon sa ibaba.
Performance Task 2
Ispiritwalidad
Sumulat ng buong pusong pangako na ngpapahayag na ang ispiritwalidad ang
nagpapaunlad ng mabuting pagkatao.Tingnan ang halimbawa na nasa ibaba para
itoy maging gabay sa iyong pagsagot
Download