Uploaded by lpoosn

31 ocak-dönem 6 seminer sunumları

advertisement
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
31 Ocak 2023 Dönem 6 Seminer Sunumları
SIRA
SAAT
ÖĞRETİM ÜYESİ
KONU
09.00-09.30
Prof. Dr. Deniz ODABAŞ
İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kurumsal
Yapı/ COVID-19 salgınına yönelik 1.
basamakta yapılan çalışmalar
Prof. Dr. Birgül PİYAL
Toplu yaşam alanları ve birinci
basamak sağlık kurumlarının
örgütlenmesi/ Umumi Hıfzısıhha
Kurulu
Prof. Dr. Mine Esin OCAKTAN
Birinci basamakta çevre ve iş sağlığı
ile ilgili çalışmalar
Dr.Öğr.Üyesi Cemal KOÇAK
Birinci basamakta bulaşıcı
hastalıkları önleme
çalışmaları/Bulaşıcı hastalıkların
kontrolüne yönelik ulusal program/
Aşılama hizmetleri
Prof. Dr. Meltem ÇÖL
Birinci basamakta kronik hastalıkları
önleme çalışmaları / Kronik
hastalıkların kontrolüne yönelik
ulusal programlar
1.
2.
09.40-10.10
3.
10.20-10.50
4.
11.00-11.30
5.
11.40-12.10
Seher Çayar sizi planlanmış Zoom toplantısına davet ediyor.
Konu: Dönem 6 Seminer Sunumları
Saat: 31 Oca 2023 09:00 ÖÖ İstanbul
Zoom Toplantısına Katılın
https://us04web.zoom.us/j/76012602471?pwd=0IWPVIqYmPf30qgu3zr2IbtR59XqRQ.1
Toplantı Kimliği: 760 1260 2471
Parola: UPEt6d
Download