Uploaded by SANDRA YOHANA

kertas-kerja-program-hapus-amp-atasi-masalah-3m-2012-ke-2

advertisement
KERTAS KERJA
PROGRAM HAPUS DAN ATASI
MASALAH
3M (MEMBACA, MENULIS &
MENGIRA)
FASA II
KERJASAMA
PANITIA BAHASA MELAYU, PANITIA MATEMATIK,
UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING, PRA SEKOLAH,
DAN
UNIT PEMULIHAN KHAS
SEKOLAH KEBANGSAAN BALIMBANG, SEMPORNA
Disediakan oleh:
Pn. Sarina Hj. Ismail
(14 FEBRUARI 2012)
PENGENALAN
Program Hapus dan Atasi Masalah 3M merupakan sebuah program yang
memasuki fasa kedua sebagai suatu anjakan paradigma ke arah
membudayakan kemahiran 3M dalam kalangan murid. Program ini juga
dilaksanakan untuk mencapai salah satu daripada National Key Result Area
(NKRA) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) iaitu semua murid berkeupayaan
untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.
MATLAMAT
Program ini bermatlamat untuk memastikan semua murid berkeupayaan untuk
menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas
OBJEKTIF
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Sifar Linus Tegar & Linus Biasa
Membudayakan keinginan murid untuk menguasai 3M di sekolah
mahupun di rumah
Menggalakkan murid rajin membaca dan sukakan pengiraan
Memupuk nilai-nilai murni dalam kalangan murid
Memupuk semangat perpaduan dalam kalangan guru, ibu bapa &
murid
Memupuk nilai berbakti sesama insan
PENGISIAN
15 Minit Pembelajaran Berkesan
Program Rakan Penyayang
Program Motivasi Murid Pemulihan Khas
Perjumpaan Pihak Pentadbir/Guru Pemulihan Khas/Guru Linus/Guru
Protim Bersama Ibubapa/Penjaga
5. Hari Penyampaian Hadiah
6. Program Sayang Anak/Guru Penyayang
7. UPSR Bahasa Melayu dan Matematik
1.
2.
3.
4.
KUMPULAN SASARAN
1. Murid Prasekolah
2. Murid Linus Tegar Tahun 1 & 2
Mukasurat 2 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
3. Murid Linus Biasa Tahun 1 & 2
4. Murid Pemulihan Tahun 3
5. Murid PROTIM Tahun 4-6
PROGRAM SECARA TERPERINCI
1.
15 MINIT PEMBELAJARAN BERKESAN
1.1
Pelaksanaan Program
1.1.1
Sesi
Pembelajaran
dan
Pengajaran
diadakan
di tapak
perhimpunan/kelas/tempat yang selesa untuk murid
1.1.2 Guru dibahagikan mengikut kumpulan dan tahap penguasaan murid
masing-masing
1.1.3 Banner dan bahan bantu mengajar yang dicipta dan diperbanyakkan
akan digunapakai untuk program ini
1.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
1.2.1 Petang
- Murid yang terlibat tahun 1-3 dan kanak-kanak pra
sekolah
- Linus Tegar – Pn. Sarina Hj. Ismail
- Literasi Biasa – Cik Mazira Musa & Puan Aradiah Stawasil
- Numerasi Biasa – Pn. Rogiyah Hassan & Pn. Norismaliyati
Mustapha
- Pra sekolah – Pn. Haslindah Thomas, Pn. Hamidah Harun &
Cik Nur Ezzah
1.2.2 Pagi
- Murid yang terlibat tahun 3-5
- Pemulihan Khas Tahun 3 – Pn. Sarina Hj. Ismail
- PROTIM Tahun 4 & 5 – En. Mahmud Hj. Puasan & En. Mohd.
Yunus Sidik
1.3
Tarikh Program
Tahun 4-5
Tempat
:
Tapak Perhimpunan / Kelas SK. Balimbang
Tarikh/Hari :
Mac hingga Ogos 2012
Masa
:
7:00-7:15 pagi / 12:30-12:45 tengah hari
Kanak-kanak Prasekolah
Tempat
:
Kelas Pra sekolah
Tarikh/Hari :
Mac hingga Ogos 2012
Masa
:
7:30-7:45 pagi
Tahun 1-3
Tempat
:
Tapak Perhimpunan / Kelas SK. Balimbang
Mukasurat 3 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
Tarikh/Hari :
Masa
:
Mac hingga Ogos 2012
12:50 tengah hari – 1:05 petang
2.
PROGRAM RAKAN PENYAYANG
2.1
Pelaksanaan Program
2.1.1 Semua murid perdana layak digelar Rakan Penyayang dan
seterusnya terlibat dalam program tersebut
2.1.2 Murid yang berada dalam kalangan murid perdana akan
dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk membantu murid
pemulihan khas/linus
2.1.3 Bahan yang sedia ada dengan murid pemulihan khas/linus dan yang
terdapat pada banner yang terdapat di sekolah/kelas boleh digunapakai
sebagai bahan untuk membantu sesama rakan murid
2.1.4 Sekiranya murid melepasi tahap pemulihan khas/linus dan beralih
ke arus perdana, rakan penyayang yang terlibat akan turut menerima
penghargaan dari sekolah dalam bentuk hadiah/sijil
2.1.5 Secara langsung, murid yang melepasi tahap pemulihan khas/linus
ke arus perdana layak digelar rakan penyayang. Seterusnya akan turut
membantu rakan murid pemulihan/linus yang lain.
2.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
2.2.1 Pagi - Murid yang terlibat tahun 4-6
2.2.2 Petang
- Murid yang terlibat tahun 1-3
2.2.3 Dibawah kendalian Pn. Sarina Hj. Ismail
2.3
Tarikh Program
Tempat
:
Kelas SK. Balimbang/ Perpustakaan
Tarikh/Hari :
Mac 2012 hingga Ogos 2012
Masa
:
Pagi/ Petang/ Rehat
3. PROGRAM MOTIVASI MURID PEMULIHAN KHAS
3.1
Pelaksanaan Program
3.1.1 Program melibatkan pertandingan bahasa Melayu dan Matematik
3.1.2 Slot motivasi khas untuk murid di bawah kendalian Guru Bimbingan
dan Kaunseling
3.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
Semua murid Pemulihan Khas dan dikendalikan oleh Pn. Sarina Hj. Ismail
& Cik Noor Einah Hj. Mohamad Sulu
Mukasurat 4 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
3.3
Tarikh Program
SESI PAGI & PETANG
Tempat
:
Kelas Pemulihan Khas
Bulan
:
Jun 2012
Masa
:
12:50 tengah hari- 05:00 petang
4. PERJUMPAAN PIHAK PENTADBIR/GURU PEMULIHAN KHAS/GURU
LINUS/GURU PROTIM/ BERSAMA IBUBAPA/PENJAGA
4.1
Pelaksanaan Program
4.1.1 Sesi Perjumpaan pihak pentadbir/guru pemulihan khas/guru
linus/guru
protim
bersama
ibubapa/penjaga
murid
pemulihan
khas/linus/protim
4.1.2 Program ini terbahagi kepada dua pengisian bermula dengan pihak
pentadbir secara menyeluruh bersama ibubapa/penjaga. Seterusnya
secara individu ibubapa/penjaga bersama dengan guru-guru yang terlibat.
4.1.3 Memaklumkan dengan ibubapa/ penjaga mengenai perkembangan
anak masing-masing yang masih berada di kelas pemulihan khas/linus
4.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
Ibubapa/penjaga murid Pemulihan Khas/linus/Guru Pemulihan Khas/Guru
Linus
4.3
Tarikh Program
SESI PAGI/PETANG
Tempat
:
Dewan Serbaguna
Bulan
:
Mac, Jun, September 2012
Masa
:
7:30 pagi- 12:00 tengah hari
5. HARI PENYAMPAIAN HADIAH
5.1
Pelaksanaan Program
5.1.1 Penyampaian hadiah diadakan 2 kali setiap semester bersamaan 4
kali dalam setahun
5.1.2 Penyampaian hadiah khas untuk murid pemulihan khas/linus yang
berjaya melepasi sasaran ke arus perdana
5.1.3 Murid dalam kalangan rakan penyayang yang berjaya membantu
rakan pemulihan sehingga memasuki tahap perdana juga memperoleh
hadiah/sijil
5.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
Murid Pemulihan Khas/Linus yang telah pulih & Rakan Penyayang di
bawah kendalian Pn. Sarina Hj. Ismail & Cik Mazira Musa
Mukasurat 5 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
5.3
Masa & Tempat Program
SESI PAGI
Tempat
:
Masa
:
Tapak Perhimpunan
7:10 - 7:40 pagi
SESI PETANG
Tempat
:
Tapak Perhimpunan
Masa
:
4:45 - 5:00 petang
6. PROGRAM SAYANG ANAK/GURU PENYAYANG
6.1
Pelaksanaan Program
6.1.1 Semua guru termasuk pentadbir dilibatkan untuk menyertai
program ini
6.1.2 Murid pemulihan khas/linus dibahagikan mengikut guru penyayang
masing-masing
6.1.3 Penyelaras Program akan sentiasa berhubung dengan guru
penyayang yang terlibat untuk mengetahui sekiranya terdapat sebarang
maklumat terkini mengenai murid yang dijadikan anak angkat
6.1.4 Penyerahan anak angkat akan dilaksanakan selepas selesai ujian
saringan untuk tahun 3 bagi program linus yang sedang berjalan dalam
bulan April 2012. Manakala tahun 6 diserahkan selepas ujian pelepasan
PROTIM
6.1.5 Instrumen khas dicipta untuk memudahkan guru penyayang yang
terlibat menilai perkembangan anak angkat masing-masing
6.1.6 Program ini bertujuan untuk menunjukkan keprihatinan guru
terhadap murid yang terlibat. Dengan cara ini murid mendapat perhatian
yang istimewa dan dapat mengelakkan kadar ponteng ke sekolah.
6.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
Murid Pemulihan Khas/Linus/PROTIM di bawah kendalian guru-guru yang
terlibat
6.3
Tarikh Program
Tarikh/Hari :
Masa
:
Mac – Oktober 2012
Bila-bila masa terluang
7. UPSR BAHASA MELAYU & MATEMATIK
7.1
Pelaksanaan Program
7.1.1 Guru Pemulihan Khas bertanggungjawab membuat tindakan susulan
membantu guru-guru tahun 6 untuk mengajar bekas murid pemulihan
khas/protim tahun 6 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik
Mukasurat 6 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
7.2
Kumpulan Sasaran & Tindakan
Bekas Murid Pemulihan Khas/ Murid PROTIM tahun 6 di bawah kendalian
guru pemulihan khas
7.3
Tarikh Program
Tarikh/Hari :
Masa
:
April – Ogos 2012
Bila-bila masa terluang
ANGGARAN KEPERLUAN
Ringkasan Keperluan Program
BI
L
1
2
3
4
*
Kuantiti
Perkara/Barang
Buku
Latihtubi
Bahasa Melayu
Buku
Latihtubi
Matematik
Buku latihan
Pensel
UPSR
UPSR
Harga
(RM)
photocopy soalan
UPSR yang sedia ada
photocopy soalan
UPSR yang sedia ada
stok sekolah
(mengikut jumlah
penerima hadiah)
stok sekolah
(mengikut jumlah
murid penerima
hadiah)
JUMLAH (RM)
Jumlah
(RM)
-
-
Semua keperluan program berdasarkan bahan yang telah disediakan
semasa Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa I. Bahan tambahan
hanya menggunakan stok bahan yang terdapat di sekolah.
AHLI JAWATANKUASA
AHLI JAWATAN KUASA INDUK
PENASIHAT
: En. Isre Hj. Kabbulia
Guru Besar
PENGERUSI (I)
: En. Mohd. Noor Hj. Ladjabangsa
Penolong Kanan Pentadbiran
Mukasurat 7 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
PENGERUSI (II)
: En. Ismail Eke
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
PENGERUSI (III)
: En. Awaddin Sabburani
Penolong Kanan Kokurikulum
TIMBALAN PENGERUSI
PENYELARAS
SETIAUSAHA
: En. Abduhu Hj. Ammatul
Penolong Kanan Petang
PROGRAM
TIMBALAN SETIAUSAHA
: Pn. Sarina Bt. Hj. Ismail
: Cik Nurminah Lawisau
: Cik Mazira Musa
AHLI JAWATAN KUASA PELAKSANA
PENYELARAS MATEMATIK
: En. Mohd. Yunus Mohd. Sidik
PENYELARAS BAHASA MELAYU/PROTIM
: En. Mahmud Hj. Puasan
PENYELARAS PRASEKOLAH
: Pn. Haslinda Thomas
PENYELARAS LITERASI BIASA
: Cik Mazira Musa
PENYELARAS NUMERASI BIASA
: Pn. Rogiyah Hassan
PENYELARAS LINUS TEGAR/PEMULIHAN
: Pn. Sarina Hj. Ismail
SLOT MOTIVASI MURID
: Cik Noor Einah Hj. Mohamad
Sulu
HADIAH
: Cik Normadiah Wahmina & Cik
Shazlina Sidek
PERCETAKAN
: En. Pakiluddin Abd. Muda
SIJIL PENGHARGAAN
: Pn. Sarina Hj. Ismail
PROGRAM GURU PENYAYANG
: Semua Guru (Kecuali Guru
Tahun 6)
KESIMPULAN
Dengan mengetengahkan kerjasama padu antara guru, ibu bapa dan murid,
insya-Allah usaha ini bakal membuahkan hasil yang memberi impak yang luar
biasa pada masa akan datang. Berkat kesungguhan bersama untuk
menghapuskan dan mengatasi masalah 3M, akhirnya diharapkan usaha ini
mampu membudayakan semangat menguasai 3M dengan lebih berkesan dan
berterusan secara semulajadi dalam kalangan murid. Diharapkan pelaksanaan
program yang memasuki fasa kedua ini mampu memberikan kejayaan yang
lebih memberangsangkan berbanding fasa pertama.
Mukasurat 8 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
Sekian.
Disediakan oleh:
........................................
SARINA HJ. ISMAIL
Penyelaras Program
Disemak oleh:
........................................
Disahkan/diluluskan oleh:
........................................
Mukasurat 9 daripada 9
Program Hapus & Atasi Masalah 3M Fasa II, SK Balimbang, Semporna, Sabah
Mac-November 2012
Download