Uploaded by Ngoc Anh Vu

Tết Nguyên Đán

advertisement
Tết Nguyên Đán
Ngày đoàn viên
Thời gian
Tết Nguyên Đán ( hay còn gọi là tết Cả , tết Ta , Tết Âm
lịch, tết Cổ truyền hay chỉ đơn giản gọi là Tết ) là dịp quan
trọng nhất của Việt Nam Cùng với văn hóa Tết Âm lịch của
các nước Đông Á
Tết có gì 
Hoa đào đỏ thắm
Bánh chưng xanh
Mâm ngũ quả
Câu đối đỏ
Được xum vầy bên gia đình
Download