Uploaded by Кирило Федченко

299539

advertisement
Тема
Біосоціальна природа людини. Значення
знань про людину для збереження її здоров’я
І урок 8 кл
Людина має багато спільних рис із
представниками тваринного світу.
Учені вважають, що все людство,
незважаючи на відмінність
кольору шкіри та інших ознак, - це
один вид. Вони так класифікують
його: тип ХОРДОВІ, підтип
ХРЕБЕТНІ, клас ССАВЦІ, ряд
ПРИМАТИ, родина ГОМІНІДИ, рід
ЛЮДИНА, вид ЛЮДИНА РОЗУМНА
(HOMO SAPIENS).
запиши
Вид — це сукупність особин, подібних між
собою за будовою, процесами
життєдіяльності, вимогами до умов
існування, які дають плідне потомство.
Людина, на відміну від тварин, є особистістю - насамперед
суб’єктом суспільних відносин (пригадайте, які відносини
належать до суспільних). Спільноти людей відрізняються від
різних типів угруповань тварин дуже складною організацією та
мають назву соціум. Способи спілкування людей між собою дуже
досконалі - це, передусім, усна та письмова мова.
Запиши ,замість зображення
напиши людина
Здоров’я — це стан фізичного, психічного та
соціального благополуччя, високої працездатності
та соціальної активності людини. Фізичне
благополуччя забезпечується нормальним
функціонуванням органів, їхніх систем та
організму в цілому. Здоровій людині властива
активна участь у суспільному житті, що
супроводжується високою працездатністю та
відчуттям задоволення своїм життям.
Запиши
д/з
параграф 1
Download