Uploaded by newlife2910

Exàmens Extraordinària

advertisement
*PROVISIONAL
Exàmens Convocatòria Extraordinària. 1r i 2n Semestres Curs 2023-2024. Graus de la Facultat de Filosofia. 1r Curs
Dilluns 1
Dimarts 2
Juliol 2024
Dimecres 3
9.00h a 11.00h
Fonaments de Sociologia
9.00h a 11.00h
La Filosofia a l'Edat Mitjana
Dilluns 8
11.00h a 13.00h
Sistema Constitucional
Dijous 4
Divendres 5
9.00h a 11.00h
Principis d'Economia Política
12.00h a 14.00h
La Filosofia en l'Antiguitat
Occidental: Grècia i Roma
12.00h a 14.00h
Història Sociopolítica del Món
Contemporani
Dimarts 9
Dimecres 10
Dijous 11
Divendres 12
11.00h a 13.00h
Antropologia
9.00h a 11.00h
Fonaments de Ciència Política
9.00h a 11.00h
Mètodes d'Investigació i
Anàlisi de Dades
9.00h a 13.00h
Introducció a les Relacions
Internacionals
Exàmens Convocatòria Extraordinària. 1r i 2n Semestres Curs 2023-2024. Graus de la Facultat de Filosofia. 2n Curs
Dillun 1
Dimarts 2
9.00h a 11.00h
Microeconomia
9.00h a 11.00h
Història i Filosofia de l'Art
9.00h a 11.00h
La Filosofia a la Modernitat:
Renaixement i I·lustració
Juliol 2024
Dimecres 3
9.00h a 11.00h
Filosofia Moral
11.00h a 13.00h
Lògica II
Dijous 4
Divendres 5
9.00h a 11.00h
Història de les Idees i de les
Formes Polítiques
11.00h a 13.00h
Macroeconomia
Dilluns 8
Dimarts 9
Dimecres 10
Dijous 11
Divendres 12
11.00h a 13.00h
Fenomenologia de la Religió
11.00h a 13.00h
Història del Pensament
Econòmic
9.00h a 11.00h
Teoria del Llenguatge i de
l'Argumentació
9.00h a 11.00h
La Filosofia a la Modernitat:
Idealisme i Dialèctica
9.00h a 11.00h
Sociologia Política
Exàmens Convocatòria Extraordinària. 1r i 2n Semestres Curs 2023-2024. Graus de la Facultat de Filosofia. 3r Curs
Dillun 1
Dimarts 2
9.00h a 11.00h
Política, Informació i
Comunicació
9.00h a 11.00h
Teories de Creixement i
Desenvolupament Econòmic
Juliol 2024
Dimecres 3
11.00h a 13.00h
Economia Espanyola i Mundial
12.00h a 14.00h
Història de la Ciència
Dilluns 8
Dimarts 9
11.00h a 13.00h
Teories de la Justícia
11.00h a 13.00h
Corrents de Filosofia
Contemporània
Dijous 4
Divendres 5
9.00h a 11.00h
Filosofia, Ciència i Tecnologia
Dimecres 10
9.00h a 11.00h
Anàlisi de la Realitat Social
9.00h a 11.00h
Antropologia Filosòfica II
10.00h a 12.00h
Anàlisi en Política
Internacional
9.00h a 11.00h
Economia Internacional
Dijous 11
Divendres 12
12.00h a 14.00h
Filosofia Política i Social
11.00h a 13.00h
Economia de l'Empresa
Exàmens Convocatòria Extraordinària. 1r i 2n Semestres Curs 2023-2024. Graus de la Facultat de Filosofia. 4t Curs
Dillun 1
Dimarts 2
11.00h a 13.00h
Filosofia de la Religió
Juliol 2024
Dimecres 3
Dijous 4
Divendres 5
9.00h a 11.00h
Estètica
11.00h a 13.00h
Literatura i Pensament
9.00h a 11.00h
Teodicea
Dilluns 8
Dimarts 9
Dimecres 10
Dijous 11
Divendres 12
9.00h a 11.00h
Filosofia de la Ciència
12.00h a 14.00h
Seminari d'Actualitat
Filosòfica
11.00h a 13.00h
Metafísica
9.00h a 11.00h
Filosofia de la Naturalesa
12.00h a 14.00h
Ètica Cívica i Professional
Download