Uploaded by Beth Erica Pascua

Pascua, Beth Erica A. (The New Normal

advertisement
Pascua, Beth Erica A.
BSCE 2D
Ang Bagong Normal
Paalam sa lahat ng ating nakasanayan
Paalam sa mga alaalang ating nakagisnan
Sa mga bagay na atin ng naranasan
Ito na nga ba new normal?
Bago sa ating pananaw
Bago sa lahat at tila hindi na matanaw
Bagong sistema at tila hindi pa malinaw
Ito na nga ba new normal?
Sa nag daang buwan
Marami na ang hirap na naranasan
Mahirap o mayaman
Tayong lahat ay nasasaktan
Ito na nga ba ang new normal?
Pati sa eskwela ay internet na ang gamit
Kaya naman ang aming mga mata ay sumasakit
Academic Freeze ay patuloy naming hinihirit
Marami na ang nawalan
Dahil sa pandemyang hindi natin inasahan
Face shield at face mask na ang ating pangunahing kailangan
Oo, ito na ang new normal!
Download