Uploaded by GiaLoc NgoThe

Book IELTS Test Online Booking Wizard

advertisement
17:11 22/06/2023
Book IELTS Test Online | Booking Wizard
×
Pay Offline
Thank you for registering for the IELTS test at IDP Education Vietnam. An email will be sent to you shortly to
provide information on offline payment.
Cảm ơn quý khách đã chọn đăng ký thi IELTS tại IDP Việt Nam. Quý khách vui lòng kiểm tra email để nhận
hướng dẫn thanh toán lệ phí thi bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.
Please complete test fee payment within 24 hours to secure your registered test date.
Thí sinh vui lòng hoàn tất thanh toán lệ phí trong trong vòng 24 tiếng để giữ chỗ cho ngày thi đã đăng ký.
Payment confirmation will be automatically emailed to you within 2 to 3 working days after the time of payment
completion.
Email xác nhận thanh toán sẽ được tự động gửi đến Quý khách sau 2 đến 3 ngày làm việc kể từ ngày Quý
khách hoàn tất thanh toán.
Thank you and all the best to your upcoming IELTS test with IDP Vietnam!
Xin trân trọng cảm ơn và chúc thí sinh một kỳ thi IELTS thành công tại IDP Việt Nam!
IDP Education Vietnam - IELTS VN104
1900 6955 | ielts.hanoi@idp.com (mailto:ielts.hcmc@idp.com)
Login Details
Username:
pha28058888
This user name along with your password will be used to log into your account
where you can view your test booking details or update your account
information
"
"
https://ielts.idp.com/book/Candidate/Booking/Wizard/42785475
1/1
Download