Uploaded by robesabio

Mga Pangungusap na Walang Paksa

advertisement
 Isuot ang mask sa buong daloy ng klase.
 Itaas ang kamay kung nais magtanong o kung may nais
sabihin.
 Huwag sumigaw kung magbabasa.
 Iwasan ang paglabas-pasok habang nagkakaroon ng
talakayan.
 Makilahok sa mga gawain.
 1. Nakikilala ang mga pangungusap na walang paksa.
 2. Natutukoy ang uri ng pangungusap na walang paksa.
 3. Nagagamit ang mga pangungusap na walang paksa sa
pagbuo ng mga pahayag. (F7WG-th-i-5)
May ipapakita ang guro na mga larawang at
ibibigay ng mga mag-aaral ang kanilang
reaksiyon o maaaring sabihin.
 Sino-sino ang tauhan sa dula?
 Isalaysay ang nagging wakas ng dulang napanood.
 Ang dulang “Ang Mahiwagang Tandang” ni Arthur Casanova ay bahagi ng aklat na
kalipunan ng mga dulang pambatang pinamagatang Bata, Batuta, Dulang Pambata na
inilathala ng UST Publishing House noong 2004.
 Ito ay unang itinanghal sa mismong klase ni Casanova sa International Baccalaureate
Filipino sa kanilang silid-aralan sa Brent International School Manila.
 Pagkaraan nito’y ginamit ito bilang iskrip ng dulang anino ng mga mag-aaral niya sa
International Baccalauereate Theatre Arts.
 Ito rin ay naisadula bilang dulang panradyo sa programang Radyo Balintataw nd
DZRH. Ang dulang ito ay maaaring itanghal bilang maskara o dulang anino na
nasubukan na ring gawin ni Casanova sa kanyang klase.
 Sino-sino ang tauhan sa dula?
 Isalaysay ang naging wakas ng dulang napanood.
Nagsasaad ng kalagayang panandalian o
panahunan lamang.
Iisahin o dalawang pantig na nagpapahayag ng
masidhing damdamin.
Binubuo ng basal na pandiwa at
sinusundan ng mo at pang-abay.
-nagpapahayag ng damdaming humahanga.
 Mga pahayag na pagbati, pagbibigay-galang at iba
pang nakagawian sa lipunang Pilipino.
Tao po.
Salamat po.
Mano po.
 Nagsasaad ng pagkakaroon at di-pagkakaroon ng
isang bagay.
 May bagyong darating.
 Walang nangyari sa usapan.
 Nagsasaad ng kalagayan ng panahon dulot ng
kalikasan.
 Bumabagyo!
 Lumilindol!
 Naglalahad ng pag-anyaya.
 Halikayo!
 Tayo na!
 Karaniwang ginagamitan o pinangungunahan ng pa,
paki-, maki-.
 Pakidala iyan.
 Makikiraan po.
 Karaniwang ginagamitan o pinangungunahan ng pa,
paki-, maki-.
 Nais ko ng prutas.
 Gusto niya ng papuri.
 Maghahand signal ng parang
like kung ang mga
pangungusap ay walang paksa
at hand signal naman na unlike
kung hindi.
Natutunan ko sa aralin na ito na…….
Paglalaro ng Snake and Ladder
 Magsulat ng limang pangungusap gamit ang
natutunan sa aralin. Isulat sa inyong kwaderno.
Download