Uploaded by ct ayu

SINOPSIS BAGAIMANA MENYELESAIKAN KERJA 2023 - KHAIRIL NIZAR

advertisement
Lampiran C
BORANG SINOPSIS BUKU
Nama Sekolah: SK BONGEK
1.
Nama Guru
2.
Judul
4.
Tarikh Pembentangan
6.
Tempat Pembentangan
7.
Sinopsis
Kod Sekolah: NBA3011
KHAIRIL NIZAR BIN ABU BAKAR
BAGAIMANA MENYELESAIKAN
KERJA
3. Bidang: PENGURUSAN
PROFESIONAL
5. Masa:
Buku ini mengandungi 72 bab. Bab 1, penulis membincangkan sifat seorang pengurus
yang berkesan seperti pandai memilih keutamaan berhubung dengan matlamat mereka
berbanding matlamat orang lain, nbelajar melindungi diri mereka daripada gangguan yang
tidak dijangkakan, mereka belajar melegasi tugas merancang,memberikan tumpuan
kepada perkara-perkara penting dan mengetepikan perkara remeh-temeh.
Bab-bab seterusnya, penulis membincangkan bagaimana membuat laporan selepas
tindakan, buruknya sifat kelam-kabut, modifikasi perlakuan, rintangan, beg kerja, kategori
penggunaan masa, komunikasi, surat-menyurat,krisis , pengagihan kerja,system fail,
keseronokan bekerja dan lain-lain lagi.
8.
Nilai Pengetahuan / Pengajaran
Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru/pentadbir dalam melaksanakan tugas
pentadbiran dan komunikasi dengan pelajar atau rakan sejawat. Buku amat berguna
terutama kepada pentadbir Pendidikan
9.
Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P
Buku ini memberi kemahiran kepada para guru/pentadbir sekolah mengurus masalah
pengajaran dan pembelajaran para pelajar dan juga masalah pengurusan pendidikan.
Disediakan oleh,
........................................................
(
)
Disahkan oleh,
........................................................
(
)
Download