Uploaded by Azmi Rahman

dokumen.tips sinopsis-buku-ladap

advertisement
BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU
Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING
1
Nama Pegawai / Kakitangan
NORSULIHA BT YACOB
2
Judul Buku
BUKTI-BUKTI SAINS DAN SEJARAH KERASULAN
MUHAMMAD
3
Nama Pengarang
Dr Danial Zainal Abidin
4
Tarikh Hantar
17 NOVEMBER 2014
5
Bidang/ Fokus
KEAGAMAAN
6
Ringkasan Eksekutif /Sinopsis :
Buku ini menceritakan tentang kepentingan mengenal
peribadi Nabi Muhammad S.A.W dengan secara lebih
mendalam.
Beberapa kajian telah dilakukan oleh tokoh-tokoh
ilmuwan di seluruh dunia berkenaan dengan bukti-bukti
mengenai kerasulan Rasulullah S.A.W. Kajian demi kajian
yang telah dilakukan akhirnya membawa kepada penemuan
yang menakjubkan dimana segala tanda-tanda kerasulan
Nabi S.A.W ini telah dibuktikan melalui bukti-bukti dari aspek
sejarah, sains, dan melalui kitab-kitab agama lain.
Penemuan ini hakikatnya telah dikisahkan atau dicatat
suatu masa dahulu cuma kini setelah kajian-demi kajian di
jalankan barulah menemukan tentang penemuan terbaru ini.
Pembelajaran yang diperolehi :
8
Aplikasi di dalam organisasi :
4 . Tahun Diterbitkan :2007
1. Kepentingan mengenal peribadi Nabi S.A.W
2. Kepentingan untuk mengikut Sunnah Rasulullah
dalam kehidupan seharian.
3. Kepentingan menghayati semangat yang telah
ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W kepada umat
manusia yang lain.
1. Pekerjaan di tempat kerja adalah ibadah.
2. Memikul tugas yang diberikan dengan penuh
tanggungjawab.
3. Sentiasa memperbaiki amal kebaikan.
Disediakan Oleh :
Disahkan Oleh :
………………………………………………………
……………………………………………………………..
( NORSULIHA BT YACOB
(
)
)
BORANG SINOPSIS KAEDAH PEMBACAAN BUKU
Nama Sekolah : SMK SUNGAI LEMBING
1
Nama Pegawai / Kakitangan
NORSULIHA BT YACOB
2
Judul Buku
7 Formula individu cemerlang
3
Nama Pengarang
Dr Danial Zainal Abidin
4
Tarikh Hantar
17 NOVEMBER 2014
5
Bidang/ Fokus
Motivasi
6
Ringkasan Eksekutif /Sinopsis :
Buku ini menceritakan tentang tip-tip atau formula yang
boleh dikutip dari kitab Al-Quran untuk tujuan motivasi diri.
Pada masa kini terdapat banyak buku-buku motivasi yang
menggunakan teori-teori dari penulis barat, hanya segelintir
sahaja yang menggunakan teori yang telah diajarkan oleh
Rasulullah kepada umat manusia. Yang mana hakikatnya
sekiranya kehidupan manusia benar-benar berpandukan AlQuran dan Sunnah sudah pasti mereka akan dapat
menemukan jalan penyelesaian nya. Buku ini telah mengupas
dengan secara terpeinci tip-tip yang telah diajar dalam AlQuran dan telah diguna pakai oleh orang-orang terdahulu
dan ianya benar-benar member manfaat besar kepada
mereka. Al-Quran adalah kitab yang mempunyai ajaranajaran yang relevan untuk diamalkan untuk sepanjang
zaman.
Pembelajaran yang diperolehi :
4. Kepentingan mengenal perjuangan para Sahabat
Nabi S.A.W
5. Kepentingan untuk mengikut Sunnah Rasulullah
dalam kehidupan seharian.
6. Kepentingan mendalami ilmu untuk berhadapan
dengan dunia yang penuh mencabar.
Aplikasi di dalam organisasi :
4. Pekerjaan di tempat kerja adalah ibadah.
5. Melakukan setiap tugas yang diberikan dengan jujur
dan ikhlas berpandukan kepada ajaran Al Quran.
6. Dapat memberi motivasi kepada pelajar tentang
semangat yang telah ditunjukkan oleh tentera Islam
suatu ketika dahulu.
8
Disediakan Oleh :
………………………………………………………
4 . Tahun Diterbitkan :2006
Disahkan Oleh :
……………………………………………………………..
(
)
(
)
Download