Uploaded by Hương Trần Thị Châu

Chương 2 - Chiến lược vận hành trong môi trường toàn cầu

advertisement
KHOA
QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chương 2
CHIẾN LƯỢC VẬN HÀNH TRONG
MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU
Biên soạn: Bộ môn Quản trị vận hành
Nội dung
1
2
3
4
5
Vận hành và chuỗi cung ứng trong bối cảnh toàn cầu
Phát triển sứ mệnh và chiến lược
Đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua vận hành
Các vấn đề trong Chiến lược vận hành
Các lựa chọn chiến lược vận hành toàn cầu
2
Chiến lược chuỗi cung ứng
toàn cầu của Boeing
Một số nhà cung cấp linh kiện quốc tế của Boeing 787
NHÀ CUNG CẤP
TRỤ SỞ CHÍNH
THÀNH PHẦN
Latecoere
France
Cửa hành khách
Labinel
France
Hệ thống điện
Dassault
France
Thiết kế & Phẩn mềm PLM
Messier-Bugatti
France
Phanh điện
Thales
France
Hệ thống chuyển năng
lượng điện
Messier-Dowty
France
Kết cấu bánh răng đáp
Diehl
Germany
Chiếu sáng bên trong
3
Chiến lược chuỗi cung ứng
toàn cầu của Boeing (tt)
Một số nhà cung cấp linh kiện quốc tế của Boeing 787
NHÀ CUNG CẤP
TRỤ SỞ CHÍNH
THÀNH PHẦN
Cobham
UK
Van và bơm nhiên liệu
Rolls-Royce
UK
Động cơ
Smiths Aerospace
UK
Hệ thống máy tính trung tâm
BAE Systems
UK
Thiết bị điện tử
Alenia Aeronautica
Italy
Phần thân trung tâm trên
Toray Industries
Japan
Sợi các bon cho phần đuôi
và cánh
Fuji Heavy Industries
Japan
Hộp cánh trung tâm
4
Chiến lược chuỗi cung ứng
toàn cầu của Boeing (tt & hết)
Một số nhà cung cấp linh kiện quốc tế của Boeing 787
NHÀ CUNG CẤP
TRỤ SỞ CHÍNH
THÀNH PHẦN
Kawasaki Heavy
Industries
Japan
Thân trước, Phần cố định
của cánh
Teijin Seiki
Japan
Bộ chấp hành thủy lực
Mitsubishi Heavy
Industries
Japan
Hộp cánh
Chengdu Aircraft
China
Phần bánh lái
Hafei Aviation
China
Các chi tiết, cơ phận
Korean Airlines
South Korea
Chóp cánh
Saab
Sweden
Cửa hành lý và cửa khoang
5
1. Vận hành và chuỗi cung ứng trong
bối cảnh toàn cầu
! Boeing – bán hàng và chuỗi cung ứng trên
toàn thế giới
! Sony – mua các thành phần từ các nhà cung
cấp ở Thái Lan, Malaysia và khắp nơi trên
thế giới
6
Các hoạt động mở rộng toàn cầu của
các công ty
! Volvo – được coi là một công ty Thụy Điển, được
mua bởi một công ty Trung Quốc, Geely. Volvo S40
hiện tại được lắp ráp tại Bỉ và Malaysia trên nền tảng
chung với Mazda 3 (được sản xuất tại Nhật Bản) và
Ford Focus (được sản xuất tại sáu quốc gia bao gồm
cả Mỹ).
! Haier – Một công ty Trung Quốc, sản xuất tủ lạnh nhỏ
gọn (chiếm một phần ba thị trường Mỹ) và tủ rượu
(chiếm một nửa thị trường Mỹ) ở Nam Carolina và
các thiết bị khác ở Kentucky.
7
Tăng trưởng thương mại thế giới
8
Lý do để Toàn cầu hóa
1. Cải thiện chuỗi cung ứng
2. Giảm chi phí và rủi ro
3. Cải thiện vận hành
4. Hiểu thị trường
5. Cải tiến sản phẩm
6. Thu hút và giữ chân nhân tài toàn cầu
9
Cải thiện chuỗi cung ứng
! Định vị các cơ sở gần hơn với các
nguồn tài nguyên
! Sản xuất nước hoa ở Pháp
10
Giảm chi phí
! Giảm chi phí trực tiếp và gián tiếp
! Các hiệp định thương mại có thể giảm thuế
quan:
! Maquiladoras
! World Trade Organization (WTO)
! North American Free Trade Agreement (NAFTA)
! APEC, SEATO, MERCOSUR, CAFTA
! European Union (EU)
11
Cải thiện vận hành
! Hiểu được sự khác biệt về cách
hoạt động kinh doanh ở các quốc
gia khác
! Nhật – quản lý hàng tồn kho
! Đức – robots
! Vận hành quốc tế có thể cải thiện
thời gian phản hồi và dịch vụ khách
hàng
12
Hiểu thị trường
! Tương tác với khách hàng, nhà cung
cấp nước ngoài. Sự cạnh tranh có
thể dẫn đến cơ hội mới
! Thiết kế điện thoại di động chuyển từ
châu Âu sang Nhật Bản và Ấn Độ
! Kéo dài vòng đời sản phẩm
13
Cải tiến sản phẩm
! Luôn cởi mở với những ý tưởng mới
! Toyota và BMW quản lý nghiên cứu và
phát triển chung
!
Giảm rủi ro, thiết kế hiện đại, chi phí thấp
hơn
! Samsung và Bosch cùng sản xuất pin
14
Thu hút và giữ chân nhân tài
toàn cầu
! Mang lại cơ hội việc làm tốt hơn
! Cơ hội tăng trưởng tốt hơn và giảm
thất nghiệp
15
Các vấn đề về văn hóa và
đạo đức
! Hành vi xã hội và văn hóa khác nhau
! Luật pháp, hiệp định, và quy tắc ứng
xử quốc tế về các hành vi đạo đức
16
2. Phát triển các sứ mệnh và
chiến lược
Sứ mệnh: tuyên bố một tổ chức sẽ đi
đến đâu
▶
▶
Mục đích mà tổ chức muốn đạt được.
Nhằm trả lời câu hỏi “Chúng ta đóng góp gì cho
xã hội?”
Chiến lược: cho biết cách làm cách
nào tổ chức đạt được Sứ mệnh đó
17
PespsiCo
Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành công
ty sản xuất sản phẩm tiêu dùng hàng đầu
thế giới tập trung vào thực phẩm và đồ uống
tiện lợi. Chúng tôi cố gắng tạo ra các lợi ích
tài chính cho các nhà đầu tư và cung cấp cơ
hội phát triển cho nhân viên và cộng đồng.
Và trong mọi việc chúng tôi làm, chúng tôi
cố gắng vì sự trung thực, công bằng và
chính trực.
18
Sứ mệnh của Bệnh viện Arnold Palmer
Bệnh viện Arnold Palmer dành cho trẻ em
những dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại,
lấy gia đình làm trung tâm, tập trung vào
việc khôi phục niềm vui thời thơ ấu trong
môi trường nhân ái.
19
Các yếu tố ảnh hưởng đến sứ mệnh
Triết lý và Giá
trị
Khả năng sinh
lời và tăng
trưởng
Môi trường
Sứ mệnh
Hình ảnh cộng đồng
Khách hàng
Lợi ích cho
xã hội
20
Quá trình xây dựng chiến lược
Sứ mệnh tổng quát
của Tổ chức
Sứ mệnh của các
khối chức năng
Marketing
Vận hành
Tài chính kế
toán
21
Các ví dụ về sứ mệnh
Ví dụ về Sứ mệnh công ty
Để trở thành một trong những công ty công nghệ sáng tạo
hàng đầu thế giới, vượt quá sự mong đợi của khách hàng.
Ví dụ về Sứ mệnh QTVH
Để sản xuất các sản phẩm phù hợp với sứ mệnh của công ty
với tư cách là nhà sản xuất có chi phí thấp trên toàn thế giới.
22
Các ví dụ về sứ mệnh (tt)
Các ví dụ về sứ mệnh trong QTVH
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế và sản xuất các sản phẩm và dịch
vụ với chất lượng vượt trội
Quản lý chất lượng
Tập trung vào thiết kế, chuỗi cung ứng, sản
xuất và dịch vụ
Thiết kế quá trình
Xác định, thiết kế và phát triển quá trình sản
xuất tương thích với sản phẩm giá rẻ và chất
lượng cao.
23
Các ví dụ về sứ mệnh (tt)
Các ví dụ về sứ mệnh trong QTVH
Vị trí
Để xác định vị trí, thiết kế và xây dựng các
cơ sở hiệu quả và tiết kiệm mang lại giá trị
cao cho công ty, nhân viên và cộng đồng.
Thiết kế mặt bằng
(Layout)
Để có được một mặt bằng được bố trí hiệu
quả.
Nguồn nhân lực
Cung cấp một môi trường làm việc có chất
lượng tốt, với những công việc được thiết
kế phù hợp và an toàn; việc làm ổn định và
trả lương công bằng.
24
Các ví dụ về sứ mệnh (tt & hết)
Các ví dụ về sứ mệnh trong QTVH
Quản lý chuỗi cung
ứng
Hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển
các sản phẩm sáng tạo từ các nguồn cung
cấp ổn định và hiệu quả.
Hàng tồn kho
Để duy trì hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu
của khách hàng và cơ sở vật chất hiện có.
Lập kế hoạch
Để giao hàng kịp thời cho khách hàng thông
qua việc lập kế hoạch hiệu quả.
Bảo trì
Để đạt được sự hiệu quả của việc sử dụng
các cơ sở vật chất và thiết bị bằng cách bảo
trì hiệu quả và sửa chữa nhanh các cơ sở
vật chất và thiết bị.
25
Các yêu cầu khi xây dựng Chiến lược
▶
▶
▶
Chiến lược phải là một tập hợp các kế
hoạch hành động để đạt được sứ mệnh
Đảm bảo các phòng ban có các chiến
lược hỗ trợ
Khai thác các cơ hội và điểm mạnh,
giảm thiểu các mối đe dọa và điểm yếu
26
3. Các chiến lược tạo lợi thế cạnh tranh
thông qua vận hành
1. Sự khác biệt (Differentiation) – tốt
hơn (đối thủ cạnh tranh), hoặc ít nhất
là khác biệt
2. Giá thấp (Cost leadership) – Rẻ
hơn
3. Sự đáp ứng (Response) – Đáp
ứng nhanh hơn
27
Các ví dụ Tạo lợi thế cạnh tranh thông qua vận hành
10 QĐ Vận hành
Sản phẩm
Chất lượng
Quá trình
Vị trí
Mặt bằng
Nhân lực
Chuỗi cung
ứng
Tồn kho
Điều độ
Bảo trì
Chiến lược
Ví dụ
Lợi thế
Cạnh tranh
SỰ KHÁC BIỆT:
Thiết kế sáng tạo………... Safeskin: Bao tay sáng tạo
Sản phẩm đa dạng ……… Fidelity Security: Quỹ hỗ
tương
Dịch vụ hậu mãi …….. Caterpillar: Dịch vụ thiết bị nặng
Trãi nghiệm …………….. Hard Rock Café: Trãi nghiệm
buổi ăn tối
GIÁ THẤP:
Giảm phí quản lý……… Franz-Colruyt: Cửa hàng kiểu
nhà kho
Khai thác hiệu quả … Southwest Airline:
Khai thác máy bay hiệu quả
Sự khác biệt
(Tốt hơn)
Quản lý ……………. Walmart: Hệ thống phân phối
tồn kho
phức tạp
ĐÁP ỨNG:
Linh hoạt …………….. Hewlett-Packard: Đáp ứng với
tính bất ổn của thị trường toàn
cầu
Tin cậy ………………
FedEx: “Tuyệt đối, Tich cực,
Đúng giờ”
Nhanh chóng ………… Pizza Hut: Không chờ quá 5
phút vào buổi ăn trưa
Giá thấp
(Rẻ hơn)
Đáp ứng
(Nhanh
hơn)
28
4. Các vấn đề trong chiến lược vận hành
! Tài nguyên
! Phân tích chuỗi giá trị
! Hoạt động trong một hệ thống có
nhiều yếu tố bên ngoài
! Thay đổi liên tục
29
5. Các lựa chọn chiến lược vận hành toàn cầu
cao
Toàn cầu hóa
Giảm chi phí
• Tiêu chuẩn hóa sản phẩm
• Kinh tế quy mô
• Học tập giữa các nền văn
hóa
Ví dụ:
Texas Instruments
Caterpillar
Otis Elevator
Quốc tế hóa
• Nhập / xuất hoặc
cấp phép cho sản
phẩm hiện có
thấp
thấp
Ví dụ:
U.S. Steel
Harley-Davidson
Xuyên quốc gia
• Di chuyển vật liệu, nhân
lực, hoặc các ý tưởng vượt
qua ranh giới quốc gia
• Kinh tế quy mô
• Học tập giữa các nền văn
hóa
Ví dụ:
Coca-Cola, Nestlé
Địa Phương hóa
(eg, Heinz, McDonald’s
The Body Shop
Hard Rock Cafe)
• Sử dụng mô hình nội địa
hiện có trên phạm vi toàn
cầu
• Nhượng quyền thương
mại, liên doanh, công ty
con
cao
Khả năng thích ứng với thị trường địa phương
(Phản hồi nhanh và / hoặc sự khác biệt)
30
Tài liệu tham khảo
[1] Các tài liệu trong Đề Cương
[2] Bộ slides của TS Đinh Bá Hùng Anh – ĐHBK TPHCM.
31
Thank you
32
Download