Uploaded by whoisaruzhan

конак уй pr

advertisement
Қонақ үй имиджі және
ұйымдастырушылық мәдениет.
Қоғаммен байланыс(PR).
Топ:ХIT 21-04
Орындаған:Абдазим А,Телкара Р.
Қабылдаған:Аманғазыева А.
Имидж-бұл клиенттерге
белгілі қонақүйдің қолайлы
тәжірибесін қамтамасыз ету.
Қонақ үйдің имиджі оның
орналасқан жерімен,
ұсынылатын қызметтерімен
және ыңғайлылығымен
анықталады. Сондай-ақ,
имидж ұғымына қонақ үйдің
атауы, сыртқы қабылдауы
және ішкі атмосферасы,
қызмет көрсету
персоналының біліктілігі
және т. б. кіреді.
Қонақ үй кәсіпорнының имиджінің ерекшелігі-бұл
кәсіпорынның күш-жігеріне қарамастан бар, сондықтан
оны үнемі бағалау және түзету қажет
Қонақ үйдің имиджі көптеген жеке элементтерден
тұрады, олар кешенде Имидж жасайды, ал дұрыс
стратегиямен – позитивты имиджды ұйымдастырады.
Лукиева Е. Б. қонақ үй кәсіпорны имиджінің көрнекі және ауызша элементтерін
бөліп көрсетеді. Олардың үйлесімі кәсіпорын туралы тұтас түсінік
қалыптастырады және оның бәсекеге қабілеттілігін арттырады.
Көрнекі түрде қабылданатын және адамның жадында ұзақ сақталатын
элементтер визуалды элементтер болып табылады. Оларға мыналар жатады:
бланкілер, белгілер, тақтайшалар, персоналдың сыртқы түрі және оның мінезқұлқы, символизм және т. б.
Кәсіпорынның ішкі және сыртқы қызметін көрсететін
мәтіндік және сөйлеу коммуникацияларының элементтері
ауызша элементтер болып табылады. Олар ұйымның оң
имиджін қалыптастырады. Оларға мыналар жатады: ұран,
фирмалық атау, мәтіндер және т. б.
"Ingate" ірі маркетингтік компаниясы мамандарының пікірінше, қонақ үй
кәсіпорнының имиджін құру келесі элементтерден қалыптасады:
1.Көшбасшылық имиджі-тұтынушылармен және серіктестермен оң
қарым-қатынас жасау үшін қажетті басшының оң имиджі.
2. Персоналдың бейнесі-бірқатар элементтерден тұрады: Кәсіби
құзыреттілік, мәдениет деңгейі, жеке қасиеттері, кәсібилігі және т. б.
3. Әлеуметтік Имидж-бұл компанияның имиджін құру, ол бойынша
халықтың әлеуметтік топтарының, жұртшылықтың пікірі қалыптасады.
4. Өнімнің имиджі - оған мыналар жатады: бағасы, сапасы,
функционалдығы, қызметтердің бірегейлігі және т.б. қызметтердің
имиджі мен кәсіпорынның имиджі жиі ерекшеленетінін атап өткен жөн.
5. Ұйымдастырушылық мәдениет-бұл кәсіпорында құрылған моральдықпсихологиялық климат. Қызметкерлердің өз кәсіпорны үшін мақтанышы,
қызметкерлердің оң пікірлері және т. б. ұйымның имиджін толықтырады.
6. Бренд стилі - оған мыналар кіреді: фирмалық түстер, дизайн, стиль,
сайт, компанияның визуалды имиджі. Көптеген бәсекелестерден
ерекшеленуге көмектеседі.
7. Ұйым имиджінің Бизнес құрамдас бөлігі-оған бәсекеге қабілеттілік,
бедел, тұрақтылық, іскерлік белсенділік жатады, олар серіктес
кәсіпорындармен өзара әрекеттесу кезінде маңызды мәнге ие
PR- ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫС
Маркетинг-бұл тұтынушымен тікелей жұмыс, сұранысты
зерттеу, сатуды қамтамасыз ету және қолдау. Қонақ үй
қызметтерін ілгерілету қызметі қоғаммен байланыс емес,
кәсіпорынның маркетингіне қатысты. PR сату мәселелерін
тікелей шешпейтіндіктен, ол қонақ үйге деген көзқарасты
қалыптастыруға, мүдделі мақсатты аудитория арасында ұзақ
мерзімді беделді қолдауға бағытталған. Яғни, PR маманы
қонақүйдің жүктелу дәрежесіне тікелей әсер етпейді және
тікелей қаржылық табыс әкелмейді. Бірақ ол өзінің
қызметімен қонақүйге әлеуетті қонақтың жанашырлығын,
сенімі мен адалдығын табады.
PR міндеті-клиенттің қонақ үй бизнесінің ұзақ
мерзімді ұсынысына деген оң көзқарасы мен
сенімін қалыптастыру. Бұл қоғам алдында
жағымды имиджді, жақсы беделді және қонақүйді
құрметтеуді қалыптастыру туралы. Көбінесе қонақ
үйде маркетинг және жарнама бөлімі бар, ол
көрсетілетін қызметтерді орналастырумен
айналысады. Ерекшелік-корпоративті стилі бар ірі
қонақ үйлер. Дәл осындай қонақ үйлерде PRбөлімінің немесе Қоғаммен байланыс жөніндегі
менеджердің нақты қызметі бар.
Қонақ үйлерге тарту үшін, әдетте,
классикалық схема қолданылады:
жарнама, сайттар және жеке клиенттік
қызметтердің жұмысы. Қазіргі уақытта
қонақүйлер арасында журналдардағы
жарнама үлкен танымалдылыққа ие
болды. Сонымен қатар, қоғаммен
байланыс және маркетинг бөлімдерімен
клиенттерді тартудың жақсы тетігі
көрмелер, конференциялар, семинарлар
өткізу, түрлі номинациялар бойынша
конкурстарға қатысу болды (айтпақшы,
соңғысы - өзін танытудың ең тиімді және
беделді тәсілі).
Қонақ үйдің бәсекеге қабілеттілігі-бұл орналастыру
құралының нарық жағдайында қонақ үй
қызметтерін көрсету бойынша қызметті жүзеге
асыру, сондай-ақ бәсекелес қонақүйлерге қарағанда
артықшылықтарға ие болу және осының есебінен
қонақ үй мен оның кадрларын дамытуға, сондай-ақ
қонақ үй клиенттеріне сапалы қызмет көрсетуді
қамтамасыз етуге бағытталған қосымша пайда алу
мүмкіндігі.
Қонақ үй кәсіпорындарының бәсекеге
қабілеттілігінің экономикалық көрсеткіштерін
арттырудың негізгі бағыттарына қаржылық
менеджментті жетілдіру және қонақ үй
кәсіпорнының қаржылық ресурстарын пайдалану
тиімділігін арттыру; қонақ үй кәсіпорнының
қызметін болжау мен бюджеттеуді жетілдіру
жатады
Қонақ үйдің бәсекеге қабілеттілігі бәсекелес қонақ үйлермен
салыстырмалы талдау негізінде анықталады. Бұл жағдайда сенімді
және объективті ақпаратқа негізделген талдаудың уақыт пен
кеңістіктік шекараларын ескеру қажет.
Қонақ үйдің бәсекеге қабілеттілігінің сапалық көрсеткіштерін
арттырудың негізгі бағыттары қонақ үй бизнесінде қолданылатын
халықаралық қызмет көрсету стандарттарын енгізу; қонақ үй
қызметтерінің қолжетімділігін кеңейтетін заманауи ақпараттық
технологияларды енгізу; қонақ үй кәсіпорнының тұтынушыларына
қызмет көрсетудің барлық циклдерін ұйымдастыруды жетілдіру;
негізгі және қосымша қызметтерді ұйымдастырумен тікелей
байланысты персоналдың біліктілігін арттыру және т. б. болып
табылады.
Осылайша, бәсекелестік қонақ
үй бизнесін тиімді жұмыс
істеуге, тұтынушыдан сұранысқа
ие қызметтерді ұсынуға, қазіргі
тұтынушының талаптарын
қанағаттандыратын қонақ үй
қызметтерін құруға
ынталандыратын механизм деп
қорытынды жасауға болады.
Назарларыңызға рахмет!
Download