Uploaded by NUHA BINTI ABDULLAH KPM-Guru

16 MAC KP 7-KVKVKV

advertisement
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS
TARIKH / HARI /
MINGGU
17 MAC 2021
MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
KHAMIS
KEMAHIRAN 7-PERKATAAN KV+KV+KV
STANDARD
KANDUNGAN
3.1 Asas menulis.
PAK21
BAHAN BANTU BELAJAR /
BAHAN BANTU MENGAJAR
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
3 AMANAH
KEHADIRAN
MURID
/
MASA
KEMAHIRAN
PEMULIHAN
PENGETAHUAN SEDIA
ADA
KELAS
9
7.30-8.30
Murid sudah boleh membaca suku kata VKV.
 Komunikasi

Kolaboratif

Kreatif

Kritis
 Nilai
Kad gambar,lembaran kerja.
Pada akhir PdP, murid berupaya:
1. Mencerakinkan perkataan KV+KV+KV kepada suku kata.
2. Menulis perkataan berdasarkan gambar.
Set Induksi-Murid diminta menyebut kad gambar yang ditunjukkan oleh guru.
Langkah 1
-Murid menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan kad gambar.
-Guru membimbing murid mengeja dengan cara mencerakinkan perkataan KVKVKV kepada
AKTIVITI
PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)
*PB (Guru digalakkan
untuk melaksanakan
pengajaran bermakna)
suku kata.
-Murid dibimbing membatang perkataan KVKVKV.(Latih tubi mengeja)
Langkah 2
-Murid diminta memadankan gambar yang diberikan berdasarkan perkataan yang telah
ditulis di atas papan putih.
Langkah 3
-Murid menulis 7 perkataanKVKVKV yang diimlak.
-Murid melengkapkan lembaran kerja dengan menulis perkataan KVKVKV.
Penutup
-Murid menyemak jawapan dengan bimbingan guru.Guru memuji murid dan memberikan
token kepada murid.
REFLEKSI / IMPAK
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
PdP ditangguhkan kerana:

Mesyuarat/Kursus

Program Sekolah

Guru Pengiring

Aktiviti Luar

Cuti Rehat/Cuti Sakit
TINDAKAN SUSULAN

Cuti Peristiwa/Cuti Am
Tindakan susulan untuk mengatasi masalah
murid:-___________________________________________________________
_________________________________________________________________

Cuti Bencana/Cuti Khas

Lain-lain:
____/____ murid mencapai objektif
____/____ murid belum mencapai objektif
_________________
Download