Uploaded by Zagorjela Tava

Tema12.1-Teorija izvodjenja radnji

advertisement
ТЕОРИЈСКА ОБУКА
КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ
ПРИПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЧАСОВА
*ОСНОВНИ ФОНД ЧАСОВА*
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
према плановима реализације часова
Припремио и уредио: Петар Рашета дипл.инг.саобр.
28. ЧАС
ТЕМА 12
’’ТЕОРИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДЊИ
ВОЗИЛОМ И ПОСТУПАЊЕ
ВОЗАЧА У САОБРАЋАЈУ’’
КОД ТЕМЕ: Т12/1
ФОНД ЧАСОВА: 4
ПРВИ ЧАС
Предавач: _____________________________
Основни задаци и циљеви данашњег
предавања:
Циљ oвог часа је да се кандидати путем
теоријског објашњења упознају са начином
извођења појединих радњи возилом у
саобраћају на путу како би лакше прихватили
практично увежбавање ових радњи током
практичне обуке
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УТВРЂИВАЊА
УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДЊИ
ПРИПРЕМА ВОЗАЧА И
ВОЗИЛА
НЕ
НЕ
Нема
услова за
радњу
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Нема
услова за
радњу
ДА
Постоје
услови за
радњу
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
ДА
Постоје
услови за
радњу
ИЗВРШАВАЊЕ РАДЊЕ
ПОЛАЗАК СА МЕСТА
ПРЕГЛЕД СВИХ
ИЗВОРА
СВЕТЛОСТИ
•Целовитост
•Чистоћа
•Функција
ПРИПРЕМА ВОЗАЧА И ВОЗИЛА
ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД
ВОЗИЛА ПРЕ
1
УПОТРЕБЕ
ПРЕГЛЕД
РЕГ.ТАБЛИЦА
•Целовитост
•Чистоћа
ОСМАТРАЊЕ
Саобраћајне
ситуације због
отварања врата
УЛАЗАК У ВОЗИЛО
2
ПРЕГЛЕД
СТАКАЛА И
БРИСАЧА
•Исправност
•Чистоћа
ПРЕГЛЕД
ПНЕУМАТИКА
•Опште стање
•Притисак
ПРЕГЛЕД
УНУТРАШЊОСТИ
ВОЗИЛА
•Опште стање
•Контролна
табла
Отварање врата уз
осматрање околине
НАСЛОН ЗА ГЛАВУ
ПОДЕШАВАЊЕ
ВОЗИЛА И ВОЗАЧА
СЕДИШТЕ
1. висина
2. Удаљености од квачила
3. удаљеност од волана
Возачка огледала
Сигурносни појас
ПРЕГЛЕД
НИВОА
•Течности за
хлађење
•Течности за
прање
•Уља у
мотору
Седање на возачко
седиште и затварање врата
1. Висина и угао
2. Удаљености од потиљка главе
3
ПРЕГЛЕД
РЕТРОВИЗОРА
•Исправност
•Чистоћа
ПРЕДХОДНИ
СЛАЈД
ПОЛАЗАК ВОЗИЛОМ
НА РАВНОМ ПУТУ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Зашто осматрање?
Ако има проблема и ‘’гужве’’
онда нема разлога да се
стартује мотор и непотребно
троши гориво
4
•Паркирна кочница је
активна
•Мењач је у ‘’лер’’неутралном положају
ДА
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
5
•Кључем
•Тастером
•Аутоматски
СТАРТОВАЊЕ
МОТОРА
ПРОБЛЕМИ:
•Мотор хладан
•Акумулатор слаб
•Електропокретач неисправан
1. Радни положај остварен контакт
2. Укључење - искључење
електропокретача
3. Враћање у нулти
положај - искључено
ПРЕДХОДНИ
СЛАЈД
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Да ли има проблема око покретања
возила са места?
•Возила или препрека испред
•Да ли је неко почео да нас претиче
6
Поглед у ретровизоре и преко левог
рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
ДА
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
7
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
8
Укљичивање левог показовача правца
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
•Остали учесници су приметили моју намеру и мој знак
показивачем правца и схватили моју намеру
10
НЕ
ИЗВРШАВАЊЕ РАДЊЕ
9
Услови се
променили
Нису
повољни
Стави мењач у ‘’лер’’
Активирај паркирну кочницу
Не морате гасити мотор
ОПЕРАЦИЈА ПОКРЕТАЊА
ВОЗИЛА СА МЕСТА НА
РАВНОМ ПУТУ ЈЕ ЗАВРШЕНА.
Опeрацију заустављања ћемо
посебно обрадити.
ПОЛАЗАК СА МЕСТА- на успону
ПРЕДХОДНО
10
СТАЊЕ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Мотор је стартован и у раду је.
Мењач у неутралном положају
Квачило искључено
Паркирна кочница активирана.
11
Позиција је на броју 11
Да ли има проблема око покретања
возила са места?
•Возила или препрека испред
•Да ли је неко почео да нас претиче
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
12
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
Укључивање левог показивача правца
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
•Остали учесници су приметили моју намеру и мој знак
показивачем правца и схватили моју намеру
13
ПОЛАЗАК
ВОЗИЛОМ НА
УСПОНУ
Укључивање возила у саобраћај на путу
Укључивање возилом у саобраћај треба, по правилу, изводити
вожњом унапред.
Укључивање вожњом уназад је небезбедно и некомфорно,
због слабије прегледности и управљивости. Ово је посебно
изражено у условима интензивног саобраћаја, односно
саобраћаја брзих возила, па би га требало избегавати.
Приликом укључивања возилом у саобраћај морају се поштовати
правила саобраћаја и саобраћајна сигнализација.
Укључивање возила у саобраћај на путу
Укључивање возила у саобраћај на путу
УКЉУЧИВАЊЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈ НА ПУТУ
*са површине ван коловоза пута*
ПРЕДХОДНО
1
СТАЊЕ
Возач управља возилом у првом степену преноса и са
посебном опрезношћу излази возилом из дворишта или
гараже.
Поглед кроз предње ветробранско стакло
•Простор испред нас је слободан.
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Упозорава сиреном пешаке и возаче на улици.
По потреби поставља ‘’суфлера’’ - помоћника
2
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
НАМЕРИ
3
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
4
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
5
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
Поглед кроз предње ветробранско стакло
•Простор испред нас је слободан.
•Поглед лево-десно на тротоар-нема пешака
•Поглед лево на коловоз – нема возила
•Поглед на коловоз-пуна разделна линија
Изласком на тротоар возач укључује десни показивач правца, ступа
на коловоз, убацује у други степен преноса и наставља кретање по
коловозу
УКЉУЧИВАЊЕ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈ НА ПУТУ
*са коловоза пута*
ПРЕДХОДНО
1
СТАЊЕ
Возач се налази у возилу које је заустављено уз десну
ивицу коловоза. Мотор стартован. Квачило одвојено.
Мењач у првом степену преноса.
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
2
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
НАМЕРИ
3
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
4
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
5
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
Укључује леви показивач правца
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
•Остали учесници су приметили намеру и знак показивачем
правца и схватили намеру возача
Возач лагано активира квачило, додаје гас и уз стално осматрање
покреће возило са места, убацује мењач у други степен преноса и
наставља кретање уз десну ивицу коловоза.
ПРОМЕНА СТЕПЕНА ПРЕНОСА
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
1
Возач управља возилом У ДРУГОМ
СТЕПЕНУ ПРЕНОСА. Одлучује да
убрзава кретање свог возила.
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре
и преко левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
2
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
3
Возач, уз стално осматрање притиска папучицу за гас и постиже
брзину од око 40 км на час. Притиска папучицу квачила, мењач
пребацује у трећи степен преноса, попушта папучицу квачила и
уз додавање ‘’гаса’’ наставља кретање. Тако ради и са осталим
степенима преноса.
Приказ могућег распона брзина кретања по степенима преноса
Четврти степен преноса
Трећи степен преноса
Други степен преноса
Први степ. преноса
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Брзина кретања у кm/h
90
100
110
120
ПРОМЕНА СТЕПЕНА ПРЕНОСА-уназад
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
Возач управља возилом У ЧЕТВРТОМ СТЕПЕНУ ПРЕНОСА.
Одлучује да успорава кретање свог возила.
1
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
2
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
3
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре
и преко левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
Возач, уз стално осматрање скида ногу са папучице гаса,
притиска папучицу радне кочнице и успорава кретање свог
возила до брзине од око 50 км на час. Притиска папучицу
квачила, мењач пребацује у трећи степен преноса, попушта
папучицу квачила и уз додавање ‘’гаса’’ наставља кретање. Тако
ради и са осталим степенима преноса.
ВОЖЊА УНАЗАД
Возилом се може кретати уназад изузетно и на веома кратком
делу пута, уз максималан опрез.
При томе се возило креће уназад десном страном, односно
истом путањом којом је и дошло вожњом унапред пре
заустављања.
ТРЕНУТНО СТАЊЕ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА РАДЊЕ
ВОЖЊА УНАЗАД
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
Возач се налази у возилу које је заустављено уз десну
ивицу коловоза. Мотор стартован. Мењач у ‘’ЛЕРУ’’.
1
Возач прилагођава ретровизоре, јер је одлучио да их користи при
вожњи уназад. Одваја квачило и убацује мењач у степен преноса за
вожњу уназад.
ПРИПРЕМА ВОЗАЧА И
ВОЗИЛА
2
3
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре и преко
левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
4
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Возач укључује четири показивача правца
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
У благом луку померити
•Остали учесници су приметили намеру
и знак показивачима
возило у десну страну
правца и схватили намеру возача
5
7
УСЛОВИ
ПОВОЉНИ
НЕ
Зауставља возило, мењач поставља у позицију ‘’лер’’,
искључује четири показивача правца, враћа се на позицију 3
6
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
Возач, уз стално осматрање активира квачилом вожњу уназад те
лаганим ходом на кратком растојању врши померање возила. По
потреби прекида радњу да би извршио пропуштање других
возила.
ЗАУСТАВЉАЊЕ И ИЗЛАЗАК ИЗ ВОЗИЛА
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
Возач УПРАВЉА ВОЗИЛОМ десном саобраћајном траком.
1
2
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре и преко
левог и десног рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Бира место за заустављање
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
3
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
4
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
5
Возач укључује десни показивач правца
Поглед у ретровизоре
У благом луку померити
•Остали учесници су приметили намеру
и знак показивачем
возило у десну страну
правца и схватили намеру возача
Возач, уз стално осматрање саобраћаја помера своје возило што
ближе десној ивици коловоза, смањује брзину кретања до брзине
која му омогућава да мењач постави у положај другог степена
преноса. Кочењем смањује брзину кретања до момента
заустављања и тада лаганим притискањем на папучицу квачила
одваја квачило и зауставља возило. Степен преноса поставља у
положај ‘’лер’’. Пушта папучицу квачила. Активира паркирну
кочницу. Убацује у први степен преноса. Контакт кључ окреће у
положај када се блокира волан и вади га из бравице. Ослобађа
сигурносни појас. Помера седиште уназад. Десном руком хвата
‘’кваку’’ од врата, погледа преко левог рамена и отвара врата.
Излази из возила. Закључава возило.
СКРЕТАЊЕ
Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши
крећући се крајњом саобраћајном траком која се протеже уз
десну ивицу коловоза, ако саобраћајним знаком није
другачије одређено.
Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши
крећући се крајњом левом саобраћајном траком која се
протеже уз разделну линију, односно саобраћајном траком
која се протеже уз леву ивицу пута са једносмерним
саобраћајем, ако саобраћајним знаком није друкчије
одређено.
Скретање је комплексна радња возилом
која у свом току омогућава стварање
великог броја ‘’конфликтних тачака’’ чије
погрешно решавање може да доведе до
саобраћајне незгоде
СКРЕТАЊЕ У ДЕСНО
СКРЕТАЊЕ У ДЕСНО
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
2
Возач УПРАВЉА ВОЗИЛОМ и прилази раскрсници на којој
има намеру да скрене у десно.
1
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
3
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре и преко
левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
Возач укључује десни показивач правца
Поглед у ретровизоре и преко десног рамена
У благом луку померити
•Остали учесници су приметили намеру
и знак показивачем
возило у десну страну
правца и схватили намеру возача
4
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
5
Возач, уз стално осматрање саобраћаја, помера своје возило уз
десну ивицу коловоза успоравајући кретање до брзине која му
омогућава да степен преноса пребаци у други или због вежбања
врши континуирано пребацивање из вишег степена у нижи.
Наиласком на пешачки прелаз врши пропуштање пешака. Ако је
потребно врши и прекид радње. Тада се враћа у позицију 2.
Наиласком на бициклистичку стазу врши пропуштање
бициклиста, а затим и пешака на пешачком прелазу на краку
пута у који скреће. Наставља кретање десном саобраћајном
траком.
СКРЕТАЊЕ У ЛЕВО
СКРЕТАЊЕ У ЛЕВО
ПРЕДХОДНО
СТАЊЕ
2
Возач УПРАВЉА ВОЗИЛОМ и прилази раскрсници на којој
има намеру да скрене у лево.
1
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
ОБАВЕШТАВАЊЕ
О СВОЈОЈ
3
НАМЕРИ
ОСМАТРАЊЕ
САОБРАЋАЈНЕ
СИТУАЦИЈЕ
УВЕРАВАЊЕ У
МОГУЋОСТ
ИЗВОЂЕЊА
РАДЊЕ
4
ИЗВРШАВАЊЕ
РАДЊЕ
5
Поглед кроз предње стакло, у ретровизоре и преко
левог рамена
•Простор испред нас је слободан.
•Нико није почео да нас претиче.
Возач укључује леви показивач правца
Поглед у ретровизоре и преко левог рамена
У благом луку померити
•Остали учесници су приметили намеру
и нак показивачем правца
возило у десну страну
и схватили намеру возача
Возач, уз стално осматрање саобраћаја, помера своје возило уз
разделну линију успоравајући кретање до брзине која му
омогућава да степен преноса пребаци у други или због вежбања
врши континуирано пребацивање из вишег степена у нижи.
Наиласком на пешачки прелаз врши пропуштање пешака. Ако је
потребно врши и прекид радње. Тада се враћа у позицију 2.
Уласком у раскрсницу врши пропуштање возила које задржава
правац кретања или/и оних који скрећу у десно. Наиласком на
пешачки прелаз врши пропуштање пешака, а затим и бициклиста
који се крећу бициклистичком стазом на коју наилази. Наставља
кретање десном саобраћајном траком.
www.autoskolaonline.com
INFOPULT
Завршили смо са обрадом ДЕЛА
теме 12.
Погледајте то још једном на
нашој интернет страници у
УЏБЕНИКУ-ПРИРУЧНИКУ
ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Download