Uploaded by Bywitter S.

2015-2016 akademik takvim son1

advertisement
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Yeni Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Başvuruları
Ortak Zorunlu Dersler Muafiyet Başvuruları (Yabancı Dil
Dersleri (Alm.Fr.İng.Rusça), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı)
Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi Muafiyet Sınavı(**)
Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçlarının İlan Edilmesi
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
İlk Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Kayıt Evraklarının Teslimi
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları
Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı (***)
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Der.(Alm.Fr.İng.Rusça) Muafiyet
Sınavı (*)
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Muafiyet Sınavı (***)
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının Son Teslim Tarihi
BAHAR YARIYILI
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvurusu Sonuçlarının İlan Edilmesi
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Eğitim-Öğretim Tatilinin Başlaması
Bütünleme Sınavları Notlarının Son Teslim Tarihi
03-07 Ağustos 2015
10-21 Ağustos 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
28 Ağustos 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
31 Ağustos-02 Eylül 2015
04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
07-11 Eylül 2015
07-11 Eylül 2015
07 Eylül 2015
09 Eylül 2015
10 Eylül 2015
18 Aralık 2015
19-31 Aralık 2015
04 Ocak 2016
07-13 Ocak 2016
14 Ocak 2016
17 Ocak 2016
04-18 Ocak 2016
22 Ocak 2016
25-29 Ocak 2016
25-27 Ocak 2016
29 Ocak 2016
01 Şubat 2016
01-05 Şubat 2016
01-05 Şubat 2016
06 Mayıs 2016
07-20 Mayıs 2016
23 Mayıs 2016
25-31 Mayıs 2016
01 Haziran 2016
03 Haziran 2016
* Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda; Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı, Yabancı
Diller Yüksekokulunda; Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm.Fr.İng.Rusca) Muafiyet Sınavı, Eğitim
Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde, ilçelerde ilgili
birimlerde yapılacaktır. ** Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersi muafiyet sınavı Muğla Merkezdeki
öğrenciler için Enformatik bölümünde, ilçelerdeki öğrenciler için kayıtlı oldukları okullarında yapılacaktır.
Kayıt ve ders kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler kayıt dönemi içinde Enformatik Bölümüne
başvurarak muafiyet sınavına katılabilirler. *** Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile Türk Dili dersi
muafiyet sınavları öğrencilerin kayıtlı oldukları okullarında yapılacaktır.
Güz Yarıyılı 71 İş günü - Bahar yarıyılı 70 İş günü
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK PROGRAMI
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları ve Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
-İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Başvuruları
-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programı Kesin Kayıtları
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki
Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Güz Yarıyılı Başı Yeterlik
Sınavı Başvuruları
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet
Sınavı Başvuruları
Lisansüstü Öğrencilerinin Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavı Başvuruları
Lisansüstü Öğrencilerinin Güz Yarıyılı Başı Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavı
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (İng./Alm)
Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı (Türkçe)
Eğitim-Öğretiminin Tamamen veya Kısmen Yabancı Dilde
(İngilizce-Almanca) Yürütüldüğü Programlar İçin MÜDS
(Yabancı Dil) Güz Yarıyılı Başı Yeterlik Sınavı
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Güz Yarıyılı Başı
Yeterlik Sınavı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Güz Yarıyılı Başı MÜDS Türkçe
Yeterlilik Sınavı
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı Asıl Aday Kayıtları
Kontenjan Dahilinde İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programı
Yedek Aday Kayıtları
Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm. Fr. İng. Rusça) Muafiyet
Sınavı
Güz Yarıyılı Derslerinin Başlaması
16 Haftalık Eğitim-Öğretim
Güz Yarıyılı Derslerin Sonu
1. Ara Tatil (3 hafta)
Lisansüstü Öğrencilerinin Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavı Başvuruları
Lisansüstü Öğrencilerinin Bahar Yarıyılı Başı Yabancı Dil Yeterlilik
Sınavı
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki Yıllarda
Başarısız Olan Öğrencilerin Bahar Yarıyılı Başı Yeterlik Sınavı
Başvuruları
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha Önceki Yıllarda
Başarısız Olan Öğrencilerin Bahar Yarıyılı Başı Yeterlilik Sınavı
Bahar Yarıyılı Derslerinin Başlaması
10 Haftalık Eğitim-Öğretim
2. Ara Tatil (1 hafta)
6 Haftalık Eğitim-Öğretim
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha önceki
Yıllarda Başarısız Olan Öğrencilerin Bahar Yarıyılı Sonu Yeterlik
Sınavı Başvuruları
Bahar Yarıyılı Derslerinin Sonu
Yabancı Dil Hazırlık Programı B1-B2 ve İsteğe Bağlı ve Zorunlu
Yabancı Dil Hazırlık Programından Daha Önceki Yıllarda Başarısız
Olan Öğrencilerin Bahar Yarıyılı Sonu Yeterlik Sınavı
31 Ağustos-04 Eylül 2015
31 Ağustos-02 Eylül 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
19-20 Ağustos 2015
24-25 Ağustos 2015
07 Eylül 2015
08 Eylül 2015
09-10 Eylül 2015
09 Eylül 2015
10 Eylül 2015
10 Eylül 2015
11 Eylül 2015
09 Eylül 2015
14 Eylül 2015
14 Eylül 2015-01 Ocak 2016
01 Ocak 2016
04-22 Ocak 2016
21-22 Ocak 2016
25-26 Ocak 2016
04-15 Ocak 2016
20-21 Ocak 2016
25 Ocak 2016
25 Ocak-01 Nisan 2016
04-08 Nisan 2016
11 Nisan-20 Mayıs 2016
23-25 Mayıs 2016
20 Mayıs 2016
25-26 Mayıs 2016
** * Yabancı Dil Hazırlık Programı Seviye Tespit Sınavı, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ve Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda; Yabancı Dil Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı, Yabancı Diller
Yüksekokulunda; Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersleri (Alm.Fr.İng.Rusça) Muafiyet Sınavı, Eğitim Fakültesi, Fen
Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu dersliklerinde, ilçelerde ilgili birimlerde yapılacaktır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
Tıp Fakültesi Akademik Takvimi
DÖNEM I
Yeni Öğrenci Kayıtları
İlk Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Kayıt Evraklarının Teslimi
Derslerin Başlaması
I.
Ders Kurulu
I.
Ders Kurulu Sınavları
II.
Ders Kurulu
II.
Ders Kurulu Sınavları
III.
Ders Kurulu
Yarıyıl Sonu Sınavları-GÜZ
(Ders kurulları harici dersler)
Ara Tatili
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
III. Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV.
Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
Yarıyıl Sonu Sınavları –BAHAR
(Ders kurulları harici dersler)
Dönem I Yılsonu Sınavı
Dönem I Yılsonu Bütünleme Sınavı
03-07 Ağustos 2015
31 Ağustos- 04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
07 Eylül 2015-06 Kasım 2015
05-06 Kasım 2015
09 Kasım 2015-08 Ocak 2016
07-08 Ocak 2016
11-15 Ocak 2016
19-31 Aralık 2015
07-13 Ocak 2016(Bütünleme)
18 Ocak 2016-29 Ocak 2016
25-29 Ocak 2016
01 Şubat 2016-18 Mart 2016
17-18 Mart 2016
21 Mart 2016-18 Mayıs 2016
17-18 Mayıs 2016
07-20 Mayıs 2016
25-31 Mayıs 2016(Bütünleme)
03 Haziran 2016
21 Haziran 2016 (Teorik)
DÖNEM II
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
I. Ders Kurulu
I. Ders Kurulu Sınavları
II. Ders Kurulu
II. Ders Kurulu Sınavları
III. Ders Kurulu
Yarıyıl Sonu Sınavları-GÜZ
(Ders kurulları harici dersler)
Ara Tatili
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
III. Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV. Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
V. Ders Kurulu
V. Ders Kurulu Sınavı
Yarıyıl Sonu Sınavları-BAHAR
(Ders kurulları harici dersler)
Dönem II Yıl Sonu Sınavı
Dönem II Yılsonu Bütünleme Sınavı
31 Ağustos -04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
07 Eylül 2015-23 Ekim 2015
21-22-23 Ekim 2015
26 Ekim 2015 - 11 Aralık 2015
09-10-11 Aralık 2015
14 Aralık 2015- 15 Ocak 2016
19-31 Aralık 2015
07-13 Ocak 2016(Bütünleme)
18 Ocak 2016-29 Ocak 2016
25-29 Ocak 2016
01 Şubat 2016 – 19 Şubat 2016
17-18-19 Şubat 2016
22 Şubat 2016 – 07 Nisan 2016
05-06-07 Nisan 2016
11 Nisan 2016- 18 Mayıs 2016
16-17-18 Mayıs 2016
07-20 Mayıs 2016
25-31 Mayıs 2016(Bütünleme)
02-03 Haziran 2016
20 Haziran 2016 (Teorik)
DÖNEM III
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
I. Ders Kurulu
I. Ders Kurulu Sınavları
II. Ders Kurulu
II. Ders Kurulu Sınavları
III. Ders Kurulu
III. Ders Kurulu Sınavları
IV. Ders Kurulu
Ara Tatili
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
IV. Ders Kurulu
IV. Ders Kurulu Sınavları
V. Ders Kurulu
V. Ders Kurulu Sınavı
VI. Ders Kurulu
VI. Ders Kurulu Sınavı
Dönem III Yıl Sonu Sınavı
Dönem III Yılsonu Bütünleme Sınavı
31 Ağustos-04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
07 Eylül 2015-16 Ekim 2015
15-16 Ekim 2015
19 Ekim 2015 – 27 Kasım 2015
26-27 Kasım 2015
30 Kasım 2015- 31 Aralık 2015
30-31 Aralık 2015
04-15 Ocak 2016
18 Ocak 2016-29 Ocak 2016
25-29 Ocak 2016
01 Şubat 2016 – 04 Mart 2016
03-04 Mart 2016
07 Mart 2016- 08 Nisan 2016
07-08 Nisan 2016
11 Nisan 2016-27 Mayıs 2016
27 Mayıs 2016 (Teorik)
15 Haziran 2016 (Teorik)
01 Temmuz 2016 (Teorik)
DÖNEM IV
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Ara Tatili
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Dönem IV Yılsonu Staj Bütünleme Sınavları
31 Ağustos-04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
22 Ocak 2016
25 Ocak 2016-05 Şubat 2016
25-29 Ocak 2016
08 Şubat 2016
24 Haziran 2016
11-22 Temmuz 2016
DÖNEM V
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Ara Tatili
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Derslerin Bitişi
Dönem IV Yılsonu Staj Bütünleme Sınavları
31 Ağustos-04 Eylül 2015
31 Ağustos 2015
22 Ocak 2016
25 Ocak 2016-05 Şubat 2016
25-29 Ocak 2016
08 Şubat 2016
10 Haziran 2016
27-30 Haziran 2016
DÖNEM I SINAV TARİHLERİ
I. Ders Kurulu: 07 EYLÜL 2015 – 06 KASIM 2015
Pratik Sınavları
05 Kasım 2015
Teorik Sınavı
06 Kasım 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
II. .Ders Kurulu: 09 KASIM 2015- 08 OCAK 2016
Pratik Sınavları
07 Ocak 2016
Teorik Sınavı
08 Ocak 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I I I . Ders Kurulu: 11 OCAK 2016 – 18 MART 2016
Pratik Sınavları
17 Mart 2016
Teorik Sınavı
18 Mart 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I V . Ders Kurulu: 21 MART 2016 – 18 MAYIS 2016
Pratik Sınavları
17 Mayıs 2016
Teorik Sınavı
18 Mayıs 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM I YILSONU SINAVI (FİNAL)
Pratik Sınavları
02 Haziran 2016
Teorik Sınavı
03 Haziran 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM I YILSONU BÜTÜNLEME SINAVI
Teorik Sınavı
21 Haziran 2016
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM II SINAV TARİHLERİ
I.. Ders Kurulu: 07 EYLÜL 2015 – 23 EKİM 2015
Pratik Sınavları
21-22 Ekim 2015
Teorik Sınavı
23 Ekim 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
II..Ders Kurulu : 26 EKİM 2015- 11 ARALIK 2015
Pratik Sınavları
09-10 Aralık 2015
Teorik Sınavı
11 Aralık 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I I I . Ders Kurulu: 14 ARALIK 2015 – 19 ŞUBAT 2016
Pratik Sınavları
17-18 Şubat 2016
Teorik Sınavı
19 Şubat 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I V . Ders Kurulu: 22 ŞUBAT 2016 – 07 NİSAN 2016
Pratik Sınavları
05-06 Nisan 2016
Teorik Sınavı
07 Nisan 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
V . Ders Kurulu: 11 NİSAN 2016 – 18 MAYIS 2016
Pratik Sınavları
18 Mayıs 2016
Teorik Sınavı
17 Mayıs 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM II YILSONU (FİNAL)
Pratik Sınavları
03 Haziran 2016
Teorik Sınavı
02 Haziran 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM II YILSONU BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Teorik Sınavı
20 Haziran 2016
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM III SINAV TARİHLERİ
I..Ders Kurulu: 07 EYLÜL 2015 – 16 EKİM 2015
Pratik Sınavları
15 Ekim 2015
Teorik Sınavı
16 Ekim 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
II..Ders Kurulu: 19 EKİM 2015- 27 KASIM 2015
Pratik Sınavları
26 Kasım 2015
Teorik Sınavı
27 Kasım 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I I I . Ders Kurulu: 30 KASIM 2015 – 31 ARALIK 2015
Pratik Sınavları
30 Aralık 2015
Teorik Sınavı
31 Aralık 2015
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
I V . Ders Kurulu: 04 OCAK 2016 – 04 MART 2016
Pratik Sınavları
03 Mart 2016
Teorik Sınavı
04 Mart 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
V . Ders Kurulu: 07 MART 2016 – 08 NİSAN 2016
Pratik Sınavları
07 Nisan 2016
Teorik Sınavı
08 Nisan 2016
Saat: 09:00-17:00
Saat: 08:30-12:30
V I . Ders Kurulu: 11 NİSAN 2016- 27 MAYIS 2016
Teorik Sınavı
27 Mayıs 2016
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM III YILSONU (FİNAL)
Teorik Sınavı
15 Haziran 2016
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM III YILSONU BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Teorik Sınavı
01 Temmuz 2016
Saat: 08:30-12:30
DÖNEM IV SINAV TARİHLERİ
DÖNEM IV YILSONU STAJ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Staj Bütünleme Sınavları
11-22 Temmuz 2016
Saat:08:30- 17:00
DÖNEM V SINAV TARİHLERİ
DÖNEM V YILSONU STAJ BÜTÜNLEME SINAV TARİHLERİ
Staj Bütünleme Sınavları
27-30 Haziran 2016
Saat:08:30- 17:00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FEN, SOSYAL, EĞİTİM VE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı İlanı
Ön Kayıt Başvuruları
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme Son. İlanı
Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
BAHAR YARIYILI
Lisansüstü Öğrenci Kontenjanı İlanı
Ön Kayıt Başvuruları
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme
Lisansüstü Giriş Mülakat ve Değerlendirme Son. İlanı
Asıl Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yedek Listeden Yeni Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Başvuruları
Yatay Geçiş Başvuru Sonuçlarının İlanı
Yatay Geçiş Asıl Aday Öğrenci Kayıtları
Yatay Geçiş Yedek Aday Öğrenci Kayıtları
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları
Derslerin Başlaması
Ders Değiştirme ve Bırakma
Önceki Öğrenim Tanınma Başvuruları
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
Bütünleme Sınavları
Yarıyıl Tatili
Bütünleme Sınavları Notlarının İlanı ve Son Teslim Tarihi
15 Haziran 2015
06-10 Temmuz 2015
22 Temmuz 2015
24 Temmuz 2015
31 Ağustos-02- Eylül 2015
03-04 Eylül 2015
22-29 Haziran 2015
24 Temmuz 2015
31 Ağustos-02- Eylül 2015
03-04 Eylül 2015
31 Ağustos-04 Eylül 2015
07 Eylül 2015
07-11 Eylül 2015
07-11 Eylül 2015
18 Aralık 2015
21-28 Aralık 2015
31 Aralık 2015
07-09 Ocak 2016
10 Ocak 2016
12 Ocak 2016
18 Aralık 2015
04-15 Ocak 2016
20 Ocak 2016
22 Ocak 2016
25-27 Ocak 2016
28-29 Ocak 2016
04-15 Ocak 2016
22 Ocak 2016
25-27 Ocak 2016
28-29 Ocak 2016
25-29 Ocak 2016
01 Şubat 2016
01-05 Şubat 2016
01-05 Şubat 2016
06 Mayıs 2016
09-16 Mayıs 2016
18 Mayıs 2016
23-25 Mayıs 2016
26 Mayıs 2016
28 Mayıs 2016
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL
KURUL TAKVİMİ( *)
SEÇİM TARİHLERİ
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi Aday Başvuruları
28 Eylül-09 Ekim 2015
I.TUR
Normal/II. Öğretim
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
12 Ekim 2015
Saat: 13.00-21.00
Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerde, II.Tur seçimler aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
II.TUR
Normal/II. Öğretim
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
13 Ekim 2015
Saat: 13.00-21.00
Yeterli çoğunluğun sağlanamadığı seçimlerde, III.Tur seçimler aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır.
III.TUR
Bölüm/Program /Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi Seçimi
Normal/II. Öğretim
14 Ekim 2015
Saat: 13.00-21.00
Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Y.O. Öğrenci Temsilcisi Seçimi
15 Ekim 2015
Saat: 10.00
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
22 Ekim 2015
Saat: 14.00
(*)2014-2016 Döneminde boş kalan ya da seçildikten sonra boşalan temsilciliklerin seçimi yapılacaktır.
Seçimler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarda yapılacaktır.
Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Seçimi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
2015-2016 EGİTİM-ÖĞRETİM YILI
YAZ OKULU
AKADEMİK TAKVİMİ
Derslere Ön Kayıt
Açılması Öngörülen Derslerin İlanı
Derslere Kesin Kayıt
Derslerin Başlaması
Derslerin Sonu
Yarıyıl Sonu Sınavları
Yarıyıl Sonu Notlarının Son Teslim Tarihi
25 Nisan-06 Mayıs 2016
13 Mayıs 2016
06-10 Haziran 2016
13 Haziran 2016
22 Temmuz 2016
25- 29 Temmuz 2016
01 Ağustos 2016
Download