Uploaded by Kifla Mokra

ACFrOgDVBnAWSTVASfSCCeEqt79uCtvU-hffeoWdFJZXjjaY0ryWv5oDy51UhQEsrLYR9Ubvy8Snsgh9lnBXLKJWQpPGStBwo30iyYzV6bxDsaYYGx1sD4pv9u-Br-ysMj5rTr6-McwD7c1A-ImG

advertisement
Programiranje I
Laboratorijske vježbe
Petlje
S EAD D ELALI Ć
delalic.sead@gmail.com
M ELIHA K URTAGI Ć
melihakurtagic@gmail.com
E MIN B EŠO
emin.beso9@gmail.com
D ŽANA D RINO
drinodzana@gmail.com
Zadatak 1. Napisati program koji od korisnika traži da unese neparan
prirodan broj n. Program ispisuje oblik kvadrata dimenzija n × n. Okvir
i glavne dijagonale kvadrata su ispunjene zvjezdicama. Na slici je dat
primjer za n = 7.
*
*
*
*
*
*
*
* * * *
*
*
*
*
*
*
*
* * * *
* *
* *
*
*
*
* *
* *
Zadatak 2. Napisati program koji od korisnika traži unos dva broja m i n.
Program ispisuje i računa najveći zajednički djelilac unesenih brojeva.
Zadatak 3. Napisati program koji od korisnika traži unos dva broja m i n.
Program ispisuje i računa najmanji zajednički sadržilac unesenih brojeva.
1
Zadatak 4. Napisati program koji od korisnika traži da unese prirodan broj
n. Program ispisuje oblik pravouglog trougla sa katetama sačinjenim od n
zvjezdica. Na slici je dat primjer za n = 7.
* * * *
* * *
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Zadatak 5. Napisati program koji od korisnika traži da unese prirodan broj
n. Program ispisuje apsolutnu vrijednost razlike broja n i broja napisanog
obrnutim redoslijedom cifara. Ukoliko korisnik unese broj 1234 program
ispisuje vrijednost |1234 − 4321|.
Zadatak 6. Za prirodan broj kažemo da je fin ako sadrži dvije uzastopne
cifre čija je suma 4. Korisnik unosi prirodan broj n. Program ispisuje n-ti
fin prirodan broj.
2
Download