Uploaded by eren.konuk

EH-GOKDENIZ-SKB-DTER

advertisement
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı
Defense Systems Technologies Business Sector
Her hakkı mahfuzdur. Yazılı izin olmadan
dokümanların hiçbir kısmı kopya, kayıt, basım
veya diğer herhangi bir şekilde çoğaltılamaz ve
yayınlanamaz.
All rights reserved. Reproduction or issue
to third parties in any form whatsoever is
not permitted without written authority
from the proprietors.
GÖKDENİZ YAKIN HAVA SAVUNMA SİLAH
SİSTEMİ GELİŞTİRME PROJESİ
SİSTEM KUMANDA BİRİMİ DONANIM
KONFİGURASYON BİRİMİ
DONANIM TEST RAPORU
Onay- Approved by
Tanım- Description
Doküman/Parça Numarası- Document/Part Number
Kontrol- Checked by
Cenk Çağrı ARSLAN
SİSTEM KUMANDA BİRİMİ
1290-7579-0005
Hazırlayan- Prepared by
Rev Kodu- Rev Code
ALTYUKLENICI
(EHSIM)
Bölüm- Department
SST/TSSTM
AA
Yazım Ortamı- Editing Env
Word 2010
Dok Kodu- Doc Code
054
Syf/Syflr-Pg/Pgs
1 / 19
Tarih- Date
01.08.2022
Dil- Lng
Değiştiren- Changed by
33
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Değişiklik Tarihi- Change Date
Boyut- Size
A4
Şablon-Template: SSB-SG-55 / 26.04.2022/ Rev.F
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı
Defense Systems Technologies Business Sector
HAZIRLAYAN(LAR) / GÜNCELLEYEN(LER) 1
Ad SOYAD
Tarih
Ömer Eren KONUK
01.08.2022
İlk Yayın
Entegrasyon ve Test Mühendisi
GÖZDEN GEÇİRME 1
Ad SOYAD
Tarih
ONAY 1
Ad SOYAD
1
Tarih
STL-DK-03 Ek-2 Doküman Kodları (Sayfa Kodu) Listesi’ne uygun olarak belirlenir.
ASELSAN-SST/TSSTM
2 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / 26.04.2022/ Rev.F
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı
Defense Systems Technologies Business Sector
DEĞİŞİKLİK KAYITLARI
*E - EKLENDİ D - DEĞİŞTİ S - SİLİNDİ
Tarih /
Sıra Rev.
Değişiklik
No Kodu
Tarihi
1.
AA
Değişiklik
Kararı
*
E
D
S
Değişikliğin Yeri
Açıklama
İlk Yayın
01/08/22
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
ASELSAN-SST/TSSTM
3 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / 26.04.2022/ Rev.F
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Sektör Başkanlığı
Defense Systems Technologies Business Sector
İÇİNDEKİLER
1.
GENEL .......................................................................................................................................................................... 5
1.1.
1.2.
KAPSAM .............................................................................................................................................................. 5
KİMLİK ................................................................................................................................................................ 5
2.
KAYNAK DOKÜMANLAR ........................................................................................................................................ 5
3.
TEST CİHAZLARI ...................................................................................................................................................... 6
4.
TEST EDİLEN BİRİM KONFİGÜRASYONU ......................................................................................................... 8
5.
TEST SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ ................................................................................................................... 9
5.1.
5.2.
5.3.
6.
TEST SONUÇLARI ÖZETİ ................................................................................................................................. 9
KARŞILAŞILAN SORUNLAR .......................................................................................................................... 11
TEST YÖNERGESİNDEN SAPMALAR........................................................................................................... 12
TESTLER .................................................................................................................................................................... 12
6.1.
DENETİM, ANALİZ, GÖSTERİM FAALİYETLERİ ....................................................................................... 12
6.2.
İŞLEVSEL TESTLER ......................................................................................................................................... 12
İŞLEVSEL TEST SONUÇLARI EK-A BÖLÜM 1.2. DE VERİLMİŞTİR. ........................................................................................ 12
6.3.
ÇEVRE KOŞULLARI TESTLERİ ..................................................................................................................... 13
6.3.1.
Düşük Sıcaklık Depolama Testi .................................................................................................................. 13
6.3.2.
Düşük Sıcaklık Çalışma Testi ..................................................................................................................... 13
6.3.3.
Yüksek Sıcaklık Depolama Testi ................................................................................................................. 13
6.3.4.
Yüksek Sıcaklık Çalışma Testi .................................................................................................................... 13
6.3.5.
Sıcaklık Şoku Testi ...................................................................................................................................... 13
6.3.6.
Nem Testi .................................................................................................................................................... 14
6.3.7.
Tuz Sisi Testi .............................................................................................................................................. 14
6.3.8.
Kum ve Toz Testi ........................................................................................................................................ 14
6.3.9.
Titreşim Testi .............................................................................................................................................. 14
6.3.10.
Mekanik Şok Testi....................................................................................................................................... 14
6.3.11.
İvme Testi ................................................................................................................................................... 14
6.3.12.
Yağmurlama Testi ...................................................................................................................................... 15
6.3.13.
Sızdırmazlık Testi ....................................................................................................................................... 15
6.3.14.
Mantar Testi ............................................................................................................................................... 15
6.3.15.
Yükseklik (Düşük Basınç) Testi .................................................................................................................. 15
6.3.16.
Güneş Işıması Testi .................................................................................................................................... 15
6.3.17.
Atış Şoku Testi ............................................................................................................................................ 16
6.3.18.
Elektrostatik Boşalım Duyarlılığı (ESD) Testi ........................................................................................... 16
6.4.
EMI/EMC TESTLERİ ......................................................................................................................................... 16
7.
NOTLAR VE KISALTMALAR ................................................................................................................................ 16
8.
İZLENEBİLİRLİK MATRİSİ .................................................................................................................................. 17
9.
EKLER ........................................................................................................................................................................ 19
ASELSAN-SST/TSSTM
4 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / 26.04.2022/ Rev.F
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
Bu doküman, GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen Sistem Kumanda Birimi (SKB), “1290-75790005” stok kodlu birimin DTET dokümanında belirtilen özelliklerin
doğrulanması için yapılacak testlerin raporunu içermektedir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTER-1
1. GENEL
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
1.1. KAPSAM
1.2. KİMLİK
Proje No
: 7579
Proje Adı
Sistemi Geliştirme Projesi
: GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Silah
Donanım Adı
: Sistem Kumanda Birimi
Kısaltma
: SKB
DOORS Modülü Revizyonu/Temel No: Y.Y / X.X
DTER<no>
DTER<no>
2. KAYNAK DOKÜMANLAR
1. SKB_TS “Sistem Kumanda Birimi Teknik Şartname Dokümanı”
2. 1290-7579-005_053 “Sistem Kumanda Birimi Birimi Donanım Test
Tanımı Dokümanı”, Rev AB
ASELSAN-SST/TSSTM
5 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
3. MIL-STD-810G
Laboratory Tests
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
: Environmental Engineering Considerations and
4. MIL-STD-461F
: “Department of Defence Interface Standard
Requirements for the Control of Electromagnetic Interference
Characteristics of Subsystems and Equipment”
DTER<no>
DTER<no>
3. TEST CİHAZLARI
Tablo-1 Test Ekipmanları Listesi
ASELSAN-SST/TSSTM
6 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
No
Test Araçları
(Firma/Model)
Test Tarihi
Seri No/FA No
Kalibrasyon
Tarihi
Kalibrasyon
Geçerlilik
Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
Notlar
1.
Laptop, Asus
FX504GD-E4253Gaming
K1NRCX00684001C
Gerektirmez.
Gerektirmez
Tüm fonksiyonellik içeren
testlerde kullanılmıştır.
2.
Laptop, Dell Precision
3550
7FFXN53
Gerektirmez.
Gerektirmez
Tüm fonksiyonellik içeren
testlerde kullanılmıştır.
3.
DC Yük, Prodigit
3310F
00310FZ0040
27.06.2022
27.06.2024
Tüm fonksiyonellik içeren
testlerde kullanılmıştır.
4.
AC Güç Kaynağı,
Chroma
MS-PE-59396
25.10.2020
25.10.2022
Güç gereklerini doğrulamada
kullanılmıştır.
5.
RS422/485 USB
Çevirici, Brainboxes
-
Gerektirmez.
Gerektirmez.
Tüm fonksiyonellik içeren
testlerde kullanılmıştır.
6.
USB Test Cihazı,
Passmark PM065
-
Gerektirmez.
Gerektirmez.
Tüm fonksiyonellik içeren
testlerde kullanılmıştır.
7.
Düşük Basınç Kabini
8.
Sıcaklık Kabini
9.
Sıcaklık Kabini
10.
Nem Kabini
11.
Yağmurlama Kabini
12.
Multimetre, Fluke 117
35920120WS
27.06.2022
27.06.2024
SGÇ doğrulama testlerinde
kullanılmıştır.
13.
Gürültü Ölçer
Ses seviyesini doğrulamada
kullanılmıştır.
14.
15.
ASELSAN-SST/TSSTM
7 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
4. TEST EDİLEN BİRİM KONFİGÜRASYONU
Tablo-2 TEÜ Donanım Konfigürasyonu
Tanım
Stok No
Sistem
Birimi
0001
Güç Kartı
201-21-0001-01
0004
Kontrol Kartı
201-21-0009-11
0001
Ethernet Kartı
Aselsan
Ethernet Geçiş Kartı
201-21-0002-01
0001
Arka Backplane Kartı
201-21-0010-11
0004
Yan Backplane Kartı
201-21-0011-11
0004
Panel 201-50-0001-01
0001
201-50-0003-01
0001
Tutamak Modülü
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
Seri No
Kumanda 201-00-0001-01
Konektör
Modülü
Test Tarihi
Tablo-3 TEÜ Yazılım Konfigürasyonu
Tanım
SKB
Kartı
Versiyon Numarası
Kontrol 1.1.6
ASELSAN-SST/TSSTM
8 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
SKB Birimi için 1290-7579-0005_053 numaralı Donanım Test Tanımı Dokümanında verilen testler gerçekleştirilmiştir. Birim, uygulanan testlerden
başarıyla geçmiştir.
-
-
-
SKB Güç Kartı
Seri
Arayüz
1.1.5
Kanal 1.0.2
5. TEST SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ
5.1. TEST SONUÇLARI ÖZETİ
Test sayıları toplam DTET ID kapsamına giren doğrulama adedidir.
Test Sonuç Özet Tablosu
Toplam Test Sayısı
129
Gerçekleştirilen Test Sayısı
Başarılı Test Sayısı
Başarısız Test Sayısı
Gerçekleştirilmeyen Test Sayısı
ASELSAN-SST/TSSTM
9 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
Tablo-4 Çevre Koşulları Test Sonuçları Özet Tablosu
Sıra
No
Testin Adı
Test Yöntemi Standardı
Sonuç
1.
Düşük Sıcaklık Depolama
MIL-STD-810G, Method 502.6
Procedure I -40C°
Geçti
2.
Düşük Sıcaklık Çalışma
MIL-STD-810G, Method 502.6
Procedure II -32C°
Geçti
3.
Yüksek Sıcaklık Depolama
MIL-STD-810G, Method 501.6
Procedure I +71C°
Geçti
4.
Yüksek Sıcaklık Çalışma
MIL-STD-810G, Method 501.6
Procedure II +55C°
Geçti
5.
Sıcaklık Şoku
MIL-STD-810G, Method 503.5
Procedure II +70C° ile -40C°
Geçti
6.
Düşük Basınç
MIL-STD-810G, Method 500.6
Procedure I 75kPa
Geçti
7.
IPX5 Su Geçirgenliği
IEC 60529
8.
IP6X Toz Geçirgenliği
TS EN 60068-2-68
9.
Nem
MIL-STD 810G, Method 507.6
Procedure II %95
10.
Güneş Işıması
MIL-STD 810G, Method 505.6
Procedure I/II-A1
MIL-STD-810G Method 514.6
“Category 24 – General minimum
integrity exposure”
11.
Titreşim
MIL-STD-810G Metot 528.1
Type 1
ASELSAN-SST/TSSTM
10 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
12.
Şok
MIL-STD-810G, Method 516.7
Procedure I Functional Shock
13.
Yağmurlama
MIL-STD-810G, Method 506.5,
Prosedur I
14.
Tuz Sisi
MIL-STD-810G, Method 509.6
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
Tablo-6 EMI/EMC Test Sonuçları Özet Tablosu
Sıra
No
Testin Adı
Test Yöntemi Standardı
1.
CE101
MIL-STD-461F, Surface Ships and
Submarine Applications 60Hz
2.
CE102
MIL-STD-461F, Limit +9dB
3.
CS101
MIL-STD-461F, Curve 1
4.
CS106
MIL-STD-461F
5.
CS114
MIL-STD-461F, Ships (Metallic)
Below Deck
6.
CS115
MIL-STD-461F
7.
CS116
MIL-STD-461F
8.
RE101
MIL-STD-461F, Navy
9.
RE102
MIL-STD-461F, Surface Ship
Below Deck
10.
RS101
MIL-STD-461F, Navy
11.
RS103
MIL-STD-461F, 10V/m
Sonuç
5.2. KARŞILAŞILAN SORUNLAR
Yoktur.
ASELSAN-SST/TSSTM
11 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Denetim, Analiz, Gösterim faaliyetleri sonuçları EK-A Bölüm 1.1. de verilmiştir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.3. TEST YÖNERGESİNDEN SAPMALAR
Yoktur.
6. TESTLER
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
6.1. DENETİM, ANALİZ, GÖSTERİM FAALİYETLERİ
6.2. İŞLEVSEL TESTLER
İşlevsel test sonuçları EK-A Bölüm 1.2. de verilmiştir.
DTER<no>
6.2.1. BİRİM GÜCÜ KAPALI KONUMDA YAPILACAK TESTLER
-
-
-
-
DTER<no>
Birimin gücü kapalı konumda yapılacak testi yoktur.
-
-
-
-
DTER<no>
6.2.2. BİRİM AÇILIŞ SENARYOSU TESTLERİ
-
-
-
-
Birimin açılış senaryosu testi yoktur.
-
-
-
-
6.2.3. ANALOG ÇIKIŞ TESTLERİ
-
-
-
-
DTER<no>
ASELSAN-SST/TSSTM
12 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
DTER<no>
Birimin analog çıkış testi yoktur.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Düşük Sıcaklık Depolama Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.1’de verilmiştir. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yüksek Sıcaklık Depolama Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.3’de verilmiştir.
-
-
-
-
-
-
-
Yüksek Sıcaklık Çalışma Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.4’de verilmiştir. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER-
6.3. ÇEVRE KOŞULLARI TESTLERİ
6.3.1. Düşük Sıcaklık Depolama Testi
6.3.2. Düşük Sıcaklık Çalışma Testi
Düşük Sıcaklık Çalışma Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.2’de verilmiştir.
6.3.3. Yüksek Sıcaklık Depolama Testi
6.3.4. Yüksek Sıcaklık Çalışma Testi
6.3.5. Sıcaklık Şoku Testi
Sıcaklık Şoku Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.5’de verilmiştir.
ASELSAN-SST/TSSTM
13 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
6.3.6. Nem Testi
Nem Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.6’da verilmiştir.
6.3.7. Tuz Sisi Testi
Tuz Sisi Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.7’de verilmiştir.
6.3.8. Kum ve Toz Testi
Kum ve Toz Testi uygulanabilir değildir.
6.3.9. Titreşim Testi
Titreşim Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.8’de verilmiştir.
6.3.10. Mekanik Şok Testi
Mekanik Şok Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.9’da verilmiştir.
6.3.11. İvme Testi
ASELSAN-SST/TSSTM
14 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
DTER<no>
İvme Testi uygulanabilir değildir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yükseklik (Düşük Basınç) Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.12’de verilmiştir.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
DTER<no>
6.3.12. Yağmurlama Testi
Yağmurlama Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.10’da verilmiştir.
6.3.13. Sızdırmazlık Testi
Sızdırmazlık Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.11’de verilmiştir.
6.3.14. Mantar Testi
Mantar Testi uygulanabilir değildir.
6.3.15. Yükseklik (Düşük Basınç) Testi
6.3.16. Güneş Işıması Testi
Güneş Işıması Testi test sonuçları EK-B Bölüm 2.13’te verilmiştir.
ASELSAN-SST/TSSTM
15 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
DTER<no>
DTER<no>
Açıklama
6.3.17. Atış Şoku Testi
Atış şoku testi uygulanabilir değildir.
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.3.18. Elektrostatik Boşalım Duyarlılığı (ESD) Testi
DTER<no>
DTER<no>
Elektrostatik Boşalım Duyarlılığı (ESD) Testi uygulanabilir değildir.
6.4. EMI/EMC TESTLERİ
DTER<no>
EMI/EMC Testi test sonuçları EK-C Bölüm 1’de verilmiştir.
DTER<no>
GENEL TEST SONUCU:
DTER<no>
DTER<no>
7. NOTLAR ve KISALTMALAR
Aşağıda dokümanda geçen kısaltmalar verilmiştir.
EMC
Electromagnetic Compatibility
EMI
Electromagnetic Interference
LRU
Line Replaceable Unit
MIL-STD
Military Standart
LISN
Line Impedance Stabilization Network
ASELSAN-SST/TSSTM
16 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
DTER<no>
8. İZLENEBİLİRLİK MATRİSİ
DTER<no>
Tablo-… Gereksinim
izlenebilirlik)
İzlenebilirlik
Tablosu
(DTER’den
DTER-NO
DTET-NO
Test Sonucu
DTER-34
DTET-50
Başarılı
DTER-35
DTET-51
Başarılı
DTER-36
DTET-52
Başarılı
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
DTET’e
DTET-136
DTER-50
DTET-68
Başarılı
DTER-51
DTET-69
Başarılı
DTER-52
DTET-70
Başarılı
DTER-53
DTET-72
Başarısız
DTER-57
DTET-76
Başarılı
DTER-58
DTET-77
Başarılı
DTER-59
DTET-264
Başarılı
DTER-62
DTET-79
Başarılı
DTER-63
DTET-82
Başarılı
DTET-265
DTET-266
DTET-271
ASELSAN-SST/TSSTM
17 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
Açıklama
Test Tarihi
DTER-64
DTET-83
Başarılı
DTER-65
DTET-84
Başarılı
Tablo-… Gereksinim
izlenebilirlik)
ASELSAN-SST/TSSTM
İzlenebilirlik
Tablosu
(DTET’ten
DTER-NO
DTET-NO
Test Sonucu
DTET-50
DTER-34
Başarılı
DTET-51
DTER-35
Başarılı
DTET-52
DTER-36
Başarılı
DTET-68
DTER-50
Başarılı
DTET-69
DTER-51
Başarılı
DTET-70
DTER-52
Başarılı
DTET-72
DTER-53
Başarısız
DTET-76
DTER-57
Başarılı
DTET-77
DTER-58
Başarılı
DTET-79
DTER-62
Başarılı
DTET-82
DTER-63
Başarılı
DTET-83
DTER-64
Başarılı
DTET-84
DTER-65
Başarılı
Test
Sonucu
Test Yorumu
DTER’e
18 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Testi
Yapan
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
ASELSAN ÖZEL
GİZLİLİK DERECESİ
1290-7579-0005
054
Savunma Sistem Teknolojileri Grubu
Defense Systems Technologies Division
ID
DTER<no>
Açıklama
DTET-136
DTER-36
Başarılı
DTET-264
DTER-59
Başarılı
DTET-265
DTER-63
Başarılı
DTET-266
DTER-63
Başarılı
DTET-271
DTER-63
Başarılı
Test Tarihi
Testi
Yapan
Test
Sonucu
Test Yorumu
-
-
-
-
9. EKLER
EK-A Denetim ve İşlevsel Testler
EK-B Çevre Koşulları Testleri
EK-C EMI/EMC Testleri
ASELSAN-SST/TSSTM
19 / 19
Sistemdeki güncel revizyon kodu ve tarihi taşıyorsa geçerlidir.- It is valid only if it has the current revision code and date in the system.
GİZLİLİK DERECESİ
ASELSAN ÖZEL
Tarih 01.08.2022 / Rev. AA
Şablon-Template: SSB-SG-55 / XX.XX.XXXX / Rev.
Download