Uploaded by ashman man

MINGGU14

advertisement
MINGGU
14
HARI
AHAD
TARIKH
3.72022
Time:7-8
Class:1A
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Ukuran Data
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Objective:
Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna
(colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan.
Elemen Merentas
Matematik
Kurikulum (EMK)
Aktiviti PdP
Perbincangan,latihan
Bahan Bantu Mengajar Komputer riba,Lcd Projektor
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
MINGGU
14
HARI
ISNIN
TARIKH
4.7.2022
Masa:1-2
Kelas:3E/3F
Subjek: PJK
Tema/Tajuk Standard Pembelajaran : KEMAHIRAN ASAS PING PONG
Objektif:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
- Melakukan hantaran dan menangkap bola dengan teknik
lakuan yang betul.
-Menerangkan teknik membuat hantaran dan menangkap
bola.
Aktiviti PDP
Tunjuk cara,latihan
Elemen Merentas
Sains
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Bola
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Time:5-6
Class:1KRK
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna
(colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan.
Elemen Merentas
Perbincanagan,latihan
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Komputer riba,Lcd Projektor
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Time:7-8
Class:1A
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna
(colour depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan.
Elemen Merentas
Perbincanagan,latihan
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Komputer riba,Lcd Projektor
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
MINGGU
14
HARI
SELASA
Time:5
Class:1KAA
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Mengesan
 bilangan warna pada suatu paparan digital.
 kedalaman bit dan kadar sampel yang sesuai untuk
penghasilan audio.
Elemen Merentas
Perbincanagan,latihan
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Komputer riba,Lcd Projektor
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Time:6-7
Class:1A
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Mengesan
 bilangan warna pada suatu paparan digital.kedalaman bit
dan kadar sampel yang sesuai untuk penghasilan audio.
Elemen Merentas
Perbincanagan,latihan
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Komputer riba,Lcd Projektor
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
TARIKH
5.7.2022
MINGGU
14
HARI
RABU
Time:2-3
Class:1KAA
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Membandingkan saiz fail imej yang sama dalam pelbagai format
melalui Mengesan
 bilangan warna pada suatu paparan digital.
 kedalaman bit dan kadar sampel yang sesuai untuk
penghasilan audio.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Aktiviti PdP
Bahan Bantu Mengajar
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Matematik
Perbincangan,Latihan
Komputer riba,Lcd Projektor
PdP ditangguh kerana pendaftaran Unit Beruniform
Masa:5
Kelas:3E/3F
Subjek: PJK
Tema/Tajuk Standard Pembelajaran : KEMAHIRAN ASAS PING PONG
Objektif:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
- Memerihal stereotaipgendermengikut norma keluarga, bucaya dan
masyarakatsetempat
- Menunjukkan cara menangani cabaranstereotaip gender
dandiskriminasi
Aktiviti PDP
Tunjuk cara,latihan
Elemen Merentas
Sains
Kurikulum (EMK)
Bahan Bantu Mengajar Bola
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Time:6-7
Class:1A
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar akan dapat :
Mengesan
 bilangan warna pada suatu paparan digital.
 kedalaman bit dan kadar sampel yang sesuai untuk
penghasilan audio.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Aktiviti PdP
Bahan Bantu Mengajar
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Matematik
Perbincangan,Latihan
Komputer riba,Lcd Projektor
PdP ditangguh kerana pendaftaran Unit Beruniform
TARIKH
6.7.2022
MINGGU
14
HARI
KHAMIS
Time:10-11
Class:1KAA
Subject: Asas Sains Komputer
Title Of Lesson : Asas Pemikiran Komputasional
Objective:
Pada akhir PdP pelajar dapat:
-Membandingkan kualiti dan saiz imej apabila kedalaman warna (colour
depth) dan resolusi bagi imej dikurangkan.
Elemen Merentas
Kurikulum (EMK)
Aktiviti PdP
Bahan Bantu Mengajar
Penilaian PDP
Refleksi/Impak
Matematik
Perbincangan,Latihan
Komputer riba,Lcd Projektor
PdP ditangguh kerana pendaftaran Unit Beruniform
TARIKH
7.7.2022
Download