Uploaded by telepile

Graficki-prikaz-objedinjene-procedure-SRP

advertisement
Implemented by:
NOSILAC
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI
DOKAZ O UPLATI
ADM. TAKSE
ZAHTEV ZA IZDAVANJE
LOKACIJSKIH USLOVA
DOKAZ O UPLATI
NAKNADE ZA
IZRADU LOK.
USLOVA
IDEJNO REŠENJE
PODNOSILAC ZAHTEVA
ZAKONSKI
VREMENSKI OKVIR
POČETAK
I FAO
ZAB:JEPR
DIIPNRJEEM
NEA ZA
IZ
G
R
P RO CAEDDNUJRUE
)
A
N
A
D
52
=5
) 5+
A1
N 5+
DAE(
J
( N5T
ENČ
EUJ
M LUKI
KR
OP
DI
IJ E
K N
S
N AV
A
L TO
P K
UEJ
A
D OI
R
VP
UA
UZ
VA
OV
N OS L
S
OU
O
P M
E
NJ
A
JL
V
A
BI
R
P
IZDAVANJE
UVIDOM U PLANSKI
DOKUMENT
?
DA
NE
ZAHTEV ZA
DOSTAVLJANJE
IZVODA IZ
KATASTRA
VODOVA
ZAHTEV ZA
DOSTAVLJANJE
PODATAKA O
POVRŠINI
PARCELE
KOPIJA PLANA ZA
KAT. PARCELU
IZVOD IZ
KATASTRA
VODOVA
PODNOSILAC ZAHTEVA
DA
ZAHTEV ZA
DOSTAVLJANJE
DOKUMENTACIJE IZ
KATASTRA
IZDAVANJE
GRAĐEVINSKE
DOZVOLE
IMAOCI JAVNIH OVLAŠĆENJA
LOKACIJSKI
USLOVI
DOKAZ O UPLATI
ADM. TAKSE
NADLEŽNI ORGAN
IZVOD IZ
PROJEKTA ZA
GRAĐEVINSKU
DOZVOLU
IZJAVA O ZAVRŠETKU
IZRADE TEMELJA
GRAĐEVINSKA
DOZVOLA
U TOKU IZGRADNJE VRŠI:

PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI MUP-A U
POGLEDU MERA ZAŠTITE OD POŽARA

DOSTAVLJANJE PROJEKTA ZA
IZVOĐENJE

PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA
INFRASTRUKTURU

TEHNIČKI PREGLED (NIJE DEO
OBJEDINJENE PROCEDURE)
DOKAZ O
IZMIRENJU
DOPRINOSA ZA
UREĐENJE G.Z.*
Dozvole
Dijagram procesa objedinjene procedure
izrađen je u okviru projekta Razvoj sistema
elektronskog izdavanja građevinskih dozvola
u regionu jugoistočne Evrope, koji sprovodi
NALED uz podršku GIZ Otvorenog regioNAPOMENA:
nalnog
fonda za modernizaciju opštinskih
Dijagram procesa objedinjene procedure u
usluga
kojiformi
finansiraju
vlade
Nemačke i
naznačenoj
izrađen je kroz
NALED
Švajcarske,
saradnji
sa Ministarstvom
projekat (autoruMr
Dušan Glišić,
dipl. inž.) i
odnosi se na Izmenesaobraćaja
Zakona o planiranju
i
građevinarstva,
i infrastrukture
i
izgradnji koji je donet u decembru 2014., a
USAID
Projektom
za bolje
uslove
poslovanja.
primenjuje
se od 1.3.2015.
Dijagram
procesa
Dijagram
je usklađen
sa Izmenama
je potpuno prilagođen
objedinjenoj
proceduri i
elektronskog izdavanja
dozvola.
dopunama
Zakonagrađevinskih
o planiranju
i izgradnji
Republike Srbije iz decembra 2014. godine.
Autor: Mr Dušan Glišić, dipl. Inž
SAGLASNOST NA
STUDIJU O
PROCENI UTICAJA
NA Ž. SREDINU
AKT MIN. FIN. O
UVOĐENJU U
POSED
NEPOKRETNOSTI
* ODNOSNO SREDSTVA
OBEZBEĐENJA PLAĆANJA
DOPRINOSA ZA UREĐENJE
G.Z.
GEODETSKI
SNIMAK
IZRAĐENIH
TEMELJA
IZDAVANJE
UPOTREBNE DOZVOLE
NADLEŽNI ORGAN
GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
IZVOĐAČ RADOVA
PROJEKAT ZA
IZVOĐENJE (AKO
NIJE BILO
ODSTUPANJA)**
IZVEŠTAJ
KOMISIJE ZA
TEHNIČKI
PREGLED
DOKAZ O
PLAĆANJU
PROPISANIH
TAKSI/NAKNADA
SERTIFIKAT O
ENERGETSKIM
SVOJSTVIMA
OBJEKTA
PROJEKAT
IZVEDENOG
OBJEKTA (AKO JE
BILO
ODSTUPANJA)**
DOKAZ O UPLATI
ADM. TAKSE ZA
IZDAVANJE UPOT.
DOZVOLE
ELABORAT
GEODETSKIH
RADOVA ZA
OBJEKAT
ELABORAT
GEODETSKIH
RADOVA ZA
POD.INSTALACIJE
** DOSTAVLJA SE JEDAN ILI
DRUGI DOKAZ U ZAVISNOSTI
OD TOGA DA LI JE BILO
ODSTUPANJA
UPOTREBNA
DOZVOLA
UPIS U KATASTAR
UPIS U KATASTAR
KRAJ I FAZE: PRIPREMA
IZGRADNJE
PODNOSILAC ZAHTEVA
IZVOĐAČ RADOVA
IZJAVA O ZAVRŠETKU
OBJEKTA U
KONSTRUKTIVNOM
SMISLU
razvoj sistema elektronskog izdavanja građevinskih dozvola
u regionu jugoistočne Evrope
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD
NADLEŽNI ORGAN
IZGRADNJA
ZAHTEV ZA IZDAVANJE
UPOTREBNE DOZVOLE
PODNOSILAC ZAHTEVA
PODNOSILAC ZAHTEVA
NADLEŽNI ORGAN
UPIS U
KATASTAR
(5 DANA)
INSPEKCIJSKI
NADZOR
PRILIKOM
IZGRADNJE
(2 PUTA)
DOKAZ O PRAVU
NA ZEMLJIŠTU ILI
OBJEKTU
PRILOZI UZ ZAHTEV:

IZJAŠNJENJE O NAČINU PLAĆANJA
DOPRINOSA ZA UREĐENJE G.Z.

UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I
FINANSIJERA (AKO POSTOJI)

UGOVOR IZMEĐU INVESTITORA I
IMAOCA JAVNIH OVLAŠĆENJA (AKO JE
PREDVIĐEN LOKACIJSKIM USLOVIMA)

IZVEŠTAJ REVIZIONE KOMISIJE

ENERGETSKA DOZVOLA

SAGLASNOST PREOSTALIH SUVLASNIKA

UGOVOR SA VLASNIKOM OBJEKTA

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I
PRIKLJUČENJE OBJEKATA (KOJI NISU
SADRŽANI U LOKACIJSKIM USLOVIMA)
LIST
NEPOKRETNOSTI
DOKAZ O UPLATI
ADM. TAKSE
PROJEKAT ZA
GRAĐEVINSKU
DOZVOLU
)
A
N
A
D
5
(
E
L
O
V
Z
O
D
EK
S
N
I
V
E
Đ
A
R
G
EJ
N
A
V
A
D
ZI
IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE (5 DANA)
ZAHTEV ZA IZDAVANJE
GRAĐEVINSKE
DOZVOLE
NADLEŽNI ORGAN
PRIJAVA RADOVA (5 DANA)
IZDAVANJE
LOKACIJSKIH USLOVA
USLOVI ZA
PROJEKTOVANJE I
PRIKLJUČENJE
PRIJAVA ZAVRŠETKA
OBJEKTA (5 DANA)
ZAHTEV ZA IZDAVANJE
USLOVA ZA
PROJEKTOVANJE I
PRIKLJUČENJE
IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE
(5 DANA)
OBUSTAVA POSTUPKA
POTVRDA O PRIJAVI
RADOVA
II FAZA: IZGRADNJA
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD
PRIHVATANJE
PLAĆANJA STVARNIH
TROŠKOVA
?
PRIJAVA RADOVA
III FAZA: UPOTREBNA DOZVOLA
NADLEŽNI ORGAN
PODATAK O
POVRŠINI
PARCELE
PRIJAVA ZAVRŠETKA
TEMELJA (5 DANA)
1. LOKACIJSKI USLOVI
ZAHTEV ZA
DOSTAVLJANJE
KOPIJE PLANA ZA
KAT. PARCELU
2. GRAĐEVINSKA DOZVOLA
I FAZA: PRIPREMA ZA IZGRADNJU
NE
IZGRADNJA
AKTIVNOSTI
PO OSNOVU UVIDA U PLANSKI DOKUMENT (5 DANA)
PRIBAVLJANJEM USLOVA ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE (5+15+5=25 DANA)
FAZA
KORACI
OBJEDINJENA PROCEDURA
REŠENJE O
KUĆNOM BROJU
REŠENJE O UPISU
PRAVA SVOJINE
NA OBJEKTU
REPUBLIČKI GEODETSKI
ZAVOD
KJREADJINJENE
KRAJ OB
OBJEDINJENE
PROCEDURE
PROCEDURE
Download