Uploaded by никола

II 5 - Motorna vozila - Zaključne ocene učenika

advertisement
Средња стручна школа
Ниш (Црвени Крст)
II 5
Школска година: 20/21
Закључне оцене ученика
Моторна возила
Одељењски старешина: М. Коцић
Наставник: Милош Савић
Директор: Снежана Живковић
Дана: 21. 6. 2021. 11:04
Средња стручна школа
II 5, М. Коцић
Закључне оцене ученика
Ученик
Прво полугодиште
Друго полугодиште
31. август
Арсић Живорад
5
4
4
Ваван Андријана
3
4
4
Вакић Бранислав
2
2
2
Васић Ђорђе
4
4
4
Вучковић Сара
3
4
4
Ђорђевић Марија
5
4
4
Здравковић Стефан
5
5
5
Ивановић Лука
5
5
5
Ивковић Теодора
5
5
5
Коцић Маја
4
4
4
Куртић Дурак
5
4
4
Лулај Марија
5
4
4
Лулај Марко
5
5
5
Матеовић Мартина
5
4
4
Милић Марија
4
4
4
Милојковић Исидор
4
4
4
Миљковић Анастасија
3
4
4
Недељковић Петар
5
5
5
Николић Јован
5
5
5
Павић Мартин
3
4
4
Петковић Немања
3
5
5
Ранђеловић Ања
3
3
3
Ружић Душан
3
3
3
Симић Стефан
4
5
5
Станковић Стефан
3
4
4
Стојановић Наталија
4
5
5
Стојановић Никола
3
3
3
Стојанчић Милош
4
5
5
Тачић Матија
4
4
4
Тодоровић Јована
3
4
4
3.97
4.17
4.17
Средња оцена
Дана: 21. 6. 2021. 11:04
Страница 1 од 1
Download