Uploaded by nikolabarcajova

Co je Protokol projektu

advertisement
Co je Protokol projektu?
Protokol projektu je plán praktické části vašich prací, tzn souhrn, co a jak budete dělat (v
Metodice v kostce je to pod Strukturou práce). Protokol projektu má být připraven u
každého výzkumu a smyslem je, abyste se naučili ve spolupráci s vedoucím práce projekt
navrhnout.
Název magisterské/bakalářské práce:
Autor práce:
Vedoucí práce:
Oponent práce:
Akademický rok:
Úvod:
Cíle:
1. Primární cíl:
2. Sekundární cíle:
Design studie a metody:
Design: např. Observační a dotazníková neintervenční studie
Data čerpána: např. z nemocničního systému Medea a z …
Pacienti: Pacienti s dg. …. sledovaní v ……, cca tolik a tolik pacientů za období od …. do ….
Inclusion kritéria:
Exclusion kritéria:
Hodnocené parametry:
Obecné charakteristiky:
Laboratorní parametry:
Dotazníky: vytvořen vlastní/ ….
V Praze dne………
Podpis …………………………….
Download