Uploaded by XINCHAO1020

CMCN4

advertisement
TÌM HIỂU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết
hợp tất cả kiến thức trong nhiều lĩnh vực như vật lý, số hóa và sinh học, từ đó có tác
động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế, chính trị và xã hội. Đây cũng là cuộc cách mạng
chưa từng có, được đánh giá là phát triển với tốc độ nhanh chóng, tạo ra khả năng
mới, ảnh hưởng sâu rộng nhiều lĩnh vực.
Định nghĩa một cách rộng hơn, đặc trưng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 là
sự cải tiến công nghệ một cách hiệu quả thông qua việc tăng cường sử dụng Truyền
thông di động và kết nối internet (Internet of Things), Dữ liệu lớn (Big Data), Trí
tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ robot, Phương tiện tự điều khiển, Công nghệ in 3D,
Nano và công nghệ sinh học, Điện toán đám mây....
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một thành tựu nổi bật của Cách mạng Công nghiệp
4.0. AI có thể được lập trình để liên tục học hỏi, suy luận, sửa chữa và đưa ra cách
giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Hỗ trợ thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý
và ứng dụng vào việc quản lý các nguồn dữ liệu lớn (Big data) như dữ liệu của ngân
hàng, thương mại điện tử, sức khỏe con người,...
Cách mạng Công nghiệp 4.0 thực tế cũng đã tác động rất nhiều đến tất cả các
ngành nghề cũng như lĩnh vực khác nhau, có thể kể đến mảng phần mềm, nổi bật là
các ứng dụng gọi xe công nghệ đã tạo ra công ăn việc làm cho các tài xế bên cạnh là
mang lại sự tiện lợi cho người dùng khi di chuyển.
Khi nói đến lĩnh vực sản xuất, Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã góp phần tối
thiểu hóa nguồn nhân công nhờ áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, tiết kiệm chi
phí và nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 là một quá trình dài, trong thời đại này, chúng ta
sẽ phải đối mặt với nhiều biển động, cần phải sáng suốt trong quá trình hòa nhập và
bắt kịp xu hướng, chẳng hạn:
Thị trường sẽ xuất hiện tình trạng thất nghiệp và thừa lao động vì chỉ cần số
lượng ít nhân lực có trí thức cao để vận hành thiết bị. Lao động trình độ thấp, không
được đào tạo khó tìm được việc làm. Không những thế khi con người phụ thuộc vào
máy móc quá lâu sẽ trở nên thụ động.
Tiếp đến là những bất ổn về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống xã hội người dân.
Dần dần dẫn đến những bất ổn về chính trị nếu chính phủ các nước không hiểu rõ và
chuẩn bị đủ cho làn sóng Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Ngoài ra, những thay đổi về cách thức giao tiếp trên internet cũng xuất hiện
nhiều nguy hiểm về thông tin cá nhân, sức khỏe, tài chính,... nếu không được bảo vệ
một cách an toàn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường.
Với bối cảnh hiện tại, mỗi người cần không ngừng học tập, trau dồi kiến thức
để vận dụng hiệu quả những điểm mạnh mà Cách mạng Công nghiệp 4.0 mang lại,
từ đó xây dựng và phát triển đất nước càng giàu đẹp.
Download