Uploaded by Ľuboš

opticke vlakna 1

advertisement
Druhy optických vlákien
Materiály optických vlákien
- plastové vlákna : plastové alebo polymérové, polymetylmetakrylát
-sklenené vlákna: kremíkové sklo alebo sklo s prímesami
Spôsoby šírenia optického signálu v optickom vlákne:
1. Odrazom – platí zákon odrazu(uhol odrazu sa rovná uhlu dopadu) V dôsledku
opakovaných úplných odrazov potom svetelný lúč sleduje dráhu jadra
optického vlákna, je teda týmto jadrom vedený.
2. Ohybom – optické vlákno sa skladá z niekoľkých vrstiev. Na rozhraní každých
dvoch vrstiev dochádza k lomu (platí zákon lomu), vo výsledku sa zdá, že
prechádzajúci lúč sa ohýba.
3. Priamočiaro – svetelný lúč sa šíri priamo, neodráža sa a ani sa neohýba
D
Delenie optických vlákien:
1. Mnohovidové vlákno: je vlákno schopné viesť rôzne vlny svetelných lúčov tzv. vidy (modes). Mnohovidové vlákna môžu byť:
− so skokovou zmenou indexu lomu;
− s gradiendní (postupnou) zmenou indexu lomu.
Mnohovidové vlákno poskytuje veľkú šírku pásma pri vysokých
rýchlostiach prenosu informácie na strední vzdialenosti. Pri prenose na
veľké vzdialenosti (viac než asi 1 km) dochádza k tomu, že jednotlivé
lúče(vidy) nie sú prenesené s rovnakou fázou a dochádza k skresleniu
a zväčšeniu útlmu prenosu.
2. Jednovidové vlákno) (single mode fiber) : dosahuje vysoké prenosové
rýchlosti(Gigabity/sekundu na vzdialenosť do 1 km, ktoré prenáša len jediný
vid (iba jeden lúč). Schopnosť viesť iba jediný vid bez odrazov i ohybov sa
dosahuje veľmi malým priemerom jadra (rádovo jednotky mikrometrov).
Jednovidové vlákna sú drahšie ako mnohovidové, no možno ich použiť pre
prenosy na väčšie vzdialenosti (až 100 km bez opakovačov). Pre svoje budenie
potrebujú laserové diódy.
Download