Uploaded by erfan.sajadieh

ZRP CATALOGE- new

advertisement
‫تولیدکننده انواع روغن و روانکار‪ ،‬شوینده‪،‬‬
‫چسب و پوشش‪ ،‬افزودنی صنعتی زیستی‬
‫محصوالت شرکت زیست روانکار پویا‬
‫صنعت فوالد و قطعه سازی‬
‫صنعت نساجی‬
‫صنعت نفت‪ ،‬گاز و روغن‬
‫‪ZR-1001‬‬
‫‪ZF-1001‬‬
‫‪ACOLUZ-1100‬‬
‫‪ZM-1001‬‬
‫‪ZFP-1005‬‬
‫‪CT-1003‬‬
‫‪ZFJ-1010‬‬
‫‪ZAC-1001‬‬
‫‪ABAZI-1003‬‬
‫‪OLITEX-1100‬‬
‫‪ZAB-1001‬‬
‫‪ZM-1001‬‬
‫‪ACA-1010‬‬
‫‪AWA-1005‬‬
‫معرفی شرکت ‪:‬‬
‫شرکت زیسـت روانکـار پویـا‬
‫مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬عضو انجمن شرکتهای دانش بنیان و شبکه پژوهش‬
‫و فناوری استان اصفهان در زمینه طراحی‪ ،‬ساخت و تولید تخصصی روانکار‪ ،‬شوینده ‪ ،‬گریس‬
‫پوشش‪ ،‬چسب و ماستیک و افزودنی های صنعتی زیستی و معدنی فعال میباشد ‪ .‬این شرکت با‬
‫تحقق رفع نیاز صنعتگران گرامی و مشکالت زیست محیطی بعد از انجام تحقیق و توسعه در‬
‫زمینه بایو تکنولوژی موفق به توسعه محصوالت زیستی با فرموالسیون های اختصاصی و به روز‬
‫در صنایع مختلف شد‪.‬‬
‫از محصوالت این شرکت می توان روغن و روانکار و گریس صنعتی برای فلزکاری و شکل‬
‫دهی فلزات‪ ،‬عوامل رهاساز از قالب‪ ،‬شوینده های صنعتی‪ ،‬عوامل ضد خوردگی‪ ،‬مواد ضد‬
‫باکتری و قارچ ‪ ،‬کاهنده ی اصطکاک و فشار (‪ ، )EP‬امولسیفایر‪ ،‬بافر و ضدکف را نام برد‪ ،‬که‬
‫با برندهای ‪ ZiTeXTi،ZRP‬و ‪ LuBiZi‬به بازار مصرف و صنایع کوچک و بزرگ ارائه‬
‫می شود‪.‬‬
‫از جمله صنایع استفاده کننده از خدمات و محصوالت زیست روانکار می توان به صنایع فوالد‪،‬‬
‫نفت و گاز و پتروشیمی‪ ،‬خودروسازی‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬هوا فضا‪ ،‬پالستیک و الستیک‪،‬‬
‫رنگ و رزین‪ ،‬سنگ و سرامیک‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬نساجی و هتلینگ (هتلداری) اشاره کرد‪.‬‬
‫شرکت زیست روانکار پویا با کمک کادری متخصص و پویا از دانش آموختگان برتر‬
‫دانشگاهی‪ ،‬افراد با تجربه صنعتی و همکاری با مراکز تحقیقاتی و شرکتهای مطرح توانسته‬
‫درکنار برطرف کردن نیاز مشتریان گرامی‪ ،‬توجه ویژهای به مسائل زیست محیطی و سالمتی‬
‫صنعتگران و جامعه داشته باشد‪.‬‬
‫محصوالت‬
‫صنعت فوالد و قطعهسازی‬
‫این محصول‪ ،‬یک روانکار زیستی ویژه با ماندگاری‬
‫باال برای استفاده در فرآِیندهای متوسط و سنگین‬
‫فلزکاری است‪ .‬این محصول با استفاده از روغن های‬
‫زیستی و مواد زیست سازگار تولید شده است و‬
‫می تواند به صورت خالص و حل شده با نسبت‬
‫اختالط حدود ‪ 1‬درصد با آب مورد استفاده قرار‬
‫بگیرد‪ .‬این روانکار‪ ،‬سازگاری مناسبی نیز با فلزات‬
‫مختلف نظیر‪ :‬فوالد‪ ،‬آلومینیم‪ ،‬مس و تیتانیوم دارد و‬
‫در فرآِیندهایی از قبیل‪ :‬ماشین کاری فرز و تراش‪،‬‬
‫سنگ زنی‪ ،‬مته کاری‪ ،‬بورینگ و قالویزکاری‬
‫میتواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫روانکار زیستی فلزکاری‬
‫‪ZR-1001‬‬
‫مشخصات فنی ‪ZR-1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫گرانروی‬
‫خوردگی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)40C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1298‬‬
‫‪0.97-1.02‬‬
‫‪gr/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪80-90‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪DIN‬‬
‫‪51360‬‬
‫بدون‬
‫خوردگی‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫کهربایی‬
‫ضریب‬
‫اصطکاک‬
‫ظاهر‬
‫امولسیون‬
‫درصد‬
‫اختالط با آب‬
‫‪ASTM G99‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1293‬‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫‪0.7-1.1‬‬
‫‪9.0-9.5‬‬
‫نیمه شفاف‬
‫‪1-2‬‬
‫درصد‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫روانـکاری عالی‬
‫بــدون خوردگـی‬
‫بدون ایجاد چسبنـدگی‬
‫دوستدار مـحیـط زیسـت‬
‫افزایش طول عمـر ابـزار کار‬
‫ماندگـاری بـاال و عدم گندیدگـی‬
‫تبخیر شدگـی کـمتر امــولسـیــون‬
‫ایجاد صرفه اقـتـصـادی بسیـار منـاسـب‬
‫پایــدار در با آبهای سخـت مانند آب چـاه‬
‫خنـککاری بیشتر نسبـت به روانکــارهای رایـج‬
‫پـاک کـننـدهی خــوردگـی و آلـودگیهای سطحی‬
‫پاک کننده بـراده و سوفاله فـلزی از سـطـوح دستگاهـی‬
‫سـازگار با فلزات مخـتلف از قبیل‪ :‬آلـومـینـیم‪ ،‬مــس‪ ،‬چدن‬
‫بدون ایجاد بیماری و حساسـیت هـای پـوستی‪ ،‬تنـفسـی و ریـوی‬
‫‪5‬‬
‫این روغن‪ ،‬یک روغن یا عامل رهاساز از قالب زیست‬
‫سازگار است که برای رهایش مواد فلزی‪ ،‬معدنی و‬
‫پلیمری از قالب ها استفاده می شود‪ .‬این محصول‬
‫وابسته به نوع کاربرد به صورت خالص یا امولسیون با‬
‫نسبت اختالط حدود ‪0/5‬درصد می تواند به کار‬
‫برده شود‪ .‬این محصول در ریخته گری فلزاتی‬
‫همچون آلومینیم و سرب‪ ،‬در فرآِیندهای چرخشی‬
‫تولید محفظه های پلی اتیلنی‪ ،‬ریخته گری قطعات و‬
‫سازه های بتنی‪ ،‬پلی استر و اپوکسی و همچنین‬
‫ساخت قالب های الستیکی میتواند مورد‬
‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫عامل رهاساز از قالب‬
‫(دایکوت)‬
‫‪ZM-1001‬‬
‫نام آزمون‬
‫مشخصات فنی‪ZM-1001‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫گرانروی‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)40C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪0.9-1.00‬‬
‫‪gr/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪550-600‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪ppm‬‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫سفید رنگ‬
‫‪7.0-7.6‬‬
‫عبوردهی‬
‫ظاهر‬
‫امولسیون‬
‫درصد اختالط با‬
‫آب‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫نیمه شفاف‬
‫‪0.2-1.0‬‬
‫درصد‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫غیرقـابـل اشتعـال‬
‫سازگار با محیـط زیسـت‬
‫خنک کنندگـی بسیار بـالـا‬
‫مقاومـت در دما و حرارت بالـا‬
‫کاهـش میـزان دود حیـن مصـرف‬
‫مقاومت در برابر میـکـروارگانیـسـم ها‬
‫عـدم ایجاد لـکه بر روی سـطوح قطـعـات‬
‫کـاهـش چسبـنـدگی قـطـعـات به قـالـب‬
‫اختالط سریع و عالی با آب و تشکیل امولسیون پایدار‬
‫باقی ماندن روغن روی سطح قالب تا زمان اعمال و تزریق‬
‫ایـجـاد پـوشـش یـکنـواخت بـرروی سطح حفره قالب‬
‫کـاهـش سـایــش و افــزایــش عـمــر مفید قــالب‬
‫سازگار با قطعات فلزی و غیر فلزی مثل پالستیک‪ ،‬کامپوزیت و الستیک‬
‫روانکـاری بـاال و ایـجاد یک روانــسازی قـوی بین قـطعـه و قالب‬
‫‪6‬‬
‫این شوینده‪ ،‬یک شوینده محلول در آب برپایه‬
‫ترکیبات زیستی است که عالوه بر شست و شوی‬
‫مخازن‪ ،‬باکتری و قارچ های ایجاد شده را نیز از بین‬
‫می برد‪ .‬این محصول به صورت خالص و امولسیون‬
‫می تواند به کار برده شود‪ .‬با استفاده از آن عمر‬
‫نگه داری مواد شیمیایی در درون مخازن و دستگاه‬
‫های صنعتی به دلیل کاهش رشد میکروارگانیسم‪،‬‬
‫افزایش می یابد‪ .‬این شوینده در صنایع همچون نفت‬
‫و گاز و پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬فلزکاری‪ ،‬ماشین سازی‬
‫می تواند به کار برده شود‪ .‬همچنین قابلیت استفاده‬
‫بر روی بر روی سطوح مختلف فلزی‪ ،‬پالستیکی و‬
‫کامپوزیتی را نیز دارد‪.‬‬
‫شوینده مخزن دستگاه های صنعتی‬
‫‪CT-1003‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫چشمی‬
‫زرد‬
‫روشن‬
‫مشخصات فنی ‪CT-1003‬‬
‫عبوردهی‬
‫قدرت اسیدی‬
‫گرانروی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪0.87- 0.92‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪15-25‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪25 – 35‬‬
‫‪ppm‬‬
‫‪7-7.5‬‬
‫ظاهر امولسیون‬
‫درصد اختالط‬
‫با آب‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫شفاف‬
‫‪ 3-5‬درصد‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫برپایه ترکیبات زیستی و سازگار با محیط زیست‬
‫افزایش طول عمـر مخـازن صنـعتی و دستگاهی‬
‫سازگار با فلزات مختلف نـظیر فوالد‪ ،‬آلومینیم‪ ،‬مس‬
‫کاهـش زمان توقـف برای تعـمیرات مخازن دستگاهی‬
‫افزایش عمر نگه داری مواد شیمیایی در مخازن نگه داری‬
‫افزایش عمر نگه داری روغن و روانکار در مخازن دستگاهی‬
‫افزایش مقاومت به رشد میکروارگانیسم ها نظیر باکتری و قارچ‬
‫‪7‬‬
‫این آنتی باکتریال‪ ،‬یک ضد باکتری و قارچ شیمیایی‬
‫محلول در آب و بر پایه ترکیبات آلدهیدی و‬
‫پلیمرهای زیستی شامل گروهای حلقوی‪ ،‬تیازول و‬
‫آمینی است که با جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها‬
‫از طریق تخریب سلولی‪ ،‬از رشد آنها جلوگیری می‬
‫کند‪ .‬این محصول به صورت امولسیون و خالص‬
‫می تواند به کار برده شود و می تواند باعث کاهش‬
‫بو تند آب صابون تخریب شده‪ ،‬بهبود ظاهر‬
‫امولسیون و افزایش ماندگاری محلول آبی در‬
‫شرایط عملیاتی سخت شود‪ .‬این ترکیب در صنایع‬
‫مختلفی همچون روغن و روانکار و محلولهای آبی‬
‫صنایع مربوط برای جلوگیری از رشد باکتری‪ ،‬قارچ‬
‫استفاده شود‪.‬‬
‫آنتی باکتریال محلول آب صابون‬
‫صنعتی‬
‫‪ABAZI-1003‬‬
‫مشخصات فنی ‪ABAZI-1003‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر(̊‪)25C‬‬
‫دانسیته (̊‪)25C‬‬
‫گرانروی (̊‪)25C‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫نقطه اشتعال‬
‫چشمی‬
‫‪ASTM D1198‬‬
‫‪ASTM D445‬‬
‫‪ASTM D1287‬‬
‫‪ASTMD92‬‬
‫زرد کم رنگ‬
‫‪1.07-1.15‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪10-15‬‬
‫‪Cp‬‬
‫‪6.8-7.8‬‬
‫<‪60°C‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫قابلیت اسپری شدن‬
‫بـدون خـوردگــی‬
‫فاقـد فلـزهـای قلیـایی‬
‫افزایش ماندگاری محلول آبی‬
‫ایجـادامولـسـیون شـفـاف‬
‫کاهش بو تخریب شدگی آبصابون‬
‫سـازگـار با مواد و فلزات مختـلف‬
‫قابلیت انحلـال کامل در آب سرد و گرم‬
‫پایــدار در آبهای سخت مانند آب چـاه‬
‫بهبـود رنگ ظاهـری امـولوسـیون تخریـب شده‬
‫‪8‬‬
‫محصوالت‬
‫صنعت نساجی‬
‫‪ ،ZF 1001‬یک لکه بر زیستی قوی منسوجات برپایه‬
‫ترکیبات خنئی و آنیونی است که برای شست وشوی‬
‫آلودگی های سطوح پارچه و نخ مانند ‪:‬لکه های‬
‫روغن و مواد پروتئینی‪ ،‬ایجاد زیر دست نرم و بهبود‬
‫رنگ پذیری استفاده می شود‪ .‬همچنین این لکه بر‬
‫برای پاک کردن سیاهی های خشک و پنبهای که در‬
‫حین فرآیند بافت پارچه ایجاد می شود نیز کاربرد‬
‫دارد‪ .‬این محصول وابسته به نوع لکه با غظلت های‬
‫مختلف به کار برده میشود‪ .‬این شوینده زیستی‬
‫برای پارچه هایی همچون پلی استر‪ ،‬پشمی‪ ،‬پنبه ای‪،‬‬
‫ویسکوز و ترکیبات آنها می تواند استفاده شود‪.‬‬
‫شوینده زیستی منسوجات‬
‫‪ZF 1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫چشمی‬
‫زرد رنگ‬
‫مشخصات فنی ‪ZF 1001‬‬
‫عبوردهی‬
‫قدرت اسیدی‬
‫گرانروی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪0.97- 1.04‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪100 -150‬‬
‫‪ppm‬‬
‫‪8.5-9.5‬‬
‫ظاهر امولسیون‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫درصد‬
‫اختالط با آب‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫نیمه شفاف‬
‫‪ 25‬تا ‪50‬‬
‫درصد‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫نفـوذ بالـا‬
‫سفیدکننـده‬
‫ماندگاری باال‬
‫درخشان کننده‬
‫زیـست سازگـار‬
‫بهبود رنـگ پذیری‬
‫ایجاد زیـر دست نرم‬
‫بـدون تغیـیـر رنـگ‬
‫امـولسـیـون شــفـاف‬
‫سازگـار با پارچه های مختلف‬
‫صـرفـه اقتصـادی بسیار مناسب‬
‫پاککنندهی لکههای روغنی و پروتئینی‬
‫پایــدار در با آبهای سخت مانند آب چاه‬
‫بدون ایجادحساسیتهای پوستی‪ ،‬تنفسـیو ریوی‬
‫طریقه مصرف‪:‬‬
‫‪ ،ZF 1001‬وابسته به نوع و عمر لکه با نسبت اختالط بین ‪ 1:4‬تا ‪ 1:2‬با آب به طور کامل مخلوط شده و سپس به‬
‫وسیله اسپری با فشار باد بر روی سطح پارچه اعمال گردد و در صورت نیاز بعد از اعمال با آب‪ ،‬محل مورد نظر‬
‫تمیز شود‪.‬‬
‫‪ ،DETEX 1005‬یک صابون زیستی منسوجات برپایه‬
‫های‬
‫زیستیو بدون‬
‫صابونآنیونی‬
‫گیاهییکخنثی و‬
‫ترکیبات‬
‫حاللبرپایه‬
‫منسوجات‬
‫شوینده‪،‬‬
‫این‬
‫حاللهای‬
‫آلودگی‬
‫وشوی‬
‫برایو شست‬
‫گیاهی که‬
‫کلرواتیلن است‬
‫بدون‬
‫آنیونی و‬
‫خنثی‬
‫ترکیبات‬
‫های)‬
‫‪pre-treatment‬‬
‫تیمار (‬
‫سطوح‬
‫وشوی آلودگی‬
‫پیش شست‬
‫مرحله برای‬
‫دراست که‬
‫کلرواتیلن‬
‫ب‬
‫کامل‬
‫صابون به‬
‫مرحله‪ .‬این‬
‫می شود‬
‫شودبا‪ .‬اآین‬
‫طورمی‬
‫استفاده‬
‫پیش تیمار‬
‫استفادهدر‬
‫سطوح‬
‫واند‬
‫ت‬
‫می‬
‫پیوسته‬
‫و‬
‫بچ‬
‫فرآیندهای‬
‫در‬
‫و‬
‫شده‬
‫مخلوط‬
‫صابون به طور کامل با آب مخلوط شده و در حمام‬
‫ی‬
‫گیرد‪ .‬این‬
‫سانتیقرار‬
‫استفاده‬
‫زیستد‪.‬‬
‫شویندهمیگیر‬
‫استفاده قرار‬
‫گرادمیمورد‬
‫مورددرجه‬
‫‪80‬‬
‫همچون‪،‬‬
‫پشمی‪ ،‬پنبه ای‬
‫پلی استر‪،‬‬
‫شویندههای‬
‫برای پارچه‬
‫پارچه های‬
‫همچونبرای‬
‫زیستی‬
‫این‬
‫این‬
‫استفادهو می‬
‫پنبهآن‬
‫ترکیبات‬
‫ویسکوز‬
‫شود‪.‬آنها‬
‫ترکیبات‬
‫ای‪،‬هاویسکوز‬
‫استر‪،‬و پشمی‪،‬‬
‫پلی‬
‫مورد‬
‫تواند‬
‫می‬
‫نیز‬
‫سفیدگری‬
‫مراحل‬
‫در‬
‫صابون‬
‫استفاده میشود‪ .‬این صابون در مراحل سفیدگری نیز‬
‫نقش آنتی الیگومری‬
‫عالوه آن‬
‫موردگیرد‪ .‬به‬
‫تواندقرار‬
‫استفاده‬
‫گیرد‪.‬‬
‫استفاده قرار‬
‫می‬
‫رانیز در شویندگی ایجاد می کند‪.‬‬
‫صنعتی‬
‫شوینده زیستی‬
‫شوینده‬
‫زیستی صنعتی‬
‫ژیگر))‬
‫منسوجات ((ژیگر‬
‫منسوجات‬
‫‪ZFJ 1005‬‬
‫‪ZFJ-1005‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫‪DETEX‬‬
‫‪ZFJ-1005‬‬
‫‪1005‬‬
‫فنی‬
‫فنی‬
‫مشخصات‬
‫مشخصات‬
‫عبوردهی‬
‫قدرت اسیدی‬
‫گرانروی‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪0.97- 1.03‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪70‬‬
‫‪70‬‬‫‪-100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪85 -120‬‬
‫‪ppm‬‬
‫چشمی‬
‫کهربایی‬
‫‪8.5-9.5‬‬
‫ظاهر امولسیون‬
‫اختالط‬
‫درصد‬
‫میزان‬
‫آب آب‬
‫اختالط با‬
‫با‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫نیمه شفاف‬
‫‪0.5‬‬
‫‪5--10‬‬
‫‪1.0‬‬
‫درصد‬
‫‪g/l‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫نفـوذ بـالـا‬
‫نفـوذ بـاال‬
‫مانـدگاری بالـا‬
‫مانـدگاری باال‬
‫زیـسـت سـازگـار‬
‫زیـست سـازگـار‬
‫خواص آنتی الیگومری‬
‫کف کـنـنـدگی کـم‬
‫کـف کـنـنـدگی کـم‬
‫امولسیون نـیمـه شـفـاف‬
‫امولسیون نـیمـه شـفـاف‬
‫سازگـار با پـارچه های رنـگی‬
‫سازگـار با پارچه های رنـگی‬
‫سازگـار با پـارچه های مـختلف‬
‫سازگـار با پـارچه های مـختلف‬
‫صـرفـه اقتصـادی بسـیار مـناسب‬
‫صـرفـه اقتصـادی بسـیار مـناسب‬
‫پاککنندهی لکههای روغـنـی و دوده‬
‫پاککنندهی لکههای روغـنـی و دوده‬
‫قابل استفاده در فرآیندهای بسته و پیوسته‬
‫قابل استفاده در فرآیندهـای بسته و پیوسته‬
‫پایــدار در با آبهای سخت مانند آب چاه‬
‫بدون ایجادحساسیتهای پوستی‪ ،‬تنفسیو ریوی‬
‫بدون ایجادحساسیتهای پوستی‪ ،‬تنفسـیو ریوی‬
‫طریقه مصرف‪:‬‬
‫‪ ،DETEX 1005‬وابسته به نوع و عمر آلودگیها با نسبت اختالط ‪ 5‬تا ‪ 10‬گرم بر لیتر (‪ )5-10 g/l‬با آب به طور‬
‫کامل مخلوط و سپس پارچه در حمام آب با دمای ‪ 80‬درجه سانتی گراد به مدت ‪ 40‬تا ‪ 60‬دقیقه شست وشو‬
‫داده شود‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ویژهاستفاده‬
‫زیستیبرای‬
‫زیستی ویژه‬
‫روانکار‬
‫محصول‪،‬‬
‫این‬
‫برای‬
‫روانکار‬
‫یک یک‬
‫‪،OLITEX‬‬
‫‪1100‬‬
‫محصول‬
‫این‬
‫ایناست‪.‬‬
‫نساجی‬
‫بافندگی است‪.‬‬
‫بافندگی نساجی‬
‫دستگاه های‬
‫در های‬
‫دستگاه‬
‫استفاده‬
‫در‬
‫زیست وسازگار‬
‫مواد‬
‫موادزیستی‬
‫های‬
‫زیستی و‬
‫های روغن‬
‫استفاده از‬
‫استفادهبااز روغن‬
‫محصول‬
‫با‬
‫سایش و‬
‫اهش‬
‫سبب ک‬
‫کاهش‬
‫شده و‬
‫تولیدسبب‬
‫است و‬
‫یونی‬
‫شده‬
‫تولیدغیر‬
‫سازگار‬
‫یونی‬
‫زیست‬
‫غیر‬
‫نساجی می‬
‫اجی‬
‫دستگاه های نس‬
‫دستگاه های‬
‫سوزنهای‬
‫عمر های‬
‫سوزن‬
‫افزایش‬
‫افزایشو عمر‬
‫سایش‬
‫روی‬
‫از‬
‫آبباازآب‬
‫راحتی‬
‫راحتی با‬
‫روانکار به‬
‫روانکار به‬
‫همچنین این‬
‫همچنین این‬
‫شود‪.‬شود‪.‬‬
‫می‬
‫ود‪.‬‬
‫شود‬
‫میوج‬
‫دلیل‬
‫تمیز‬
‫تکمیل به‬
‫مراحلمحصول‬
‫شود‪.‬دردر این‬
‫پارچه‬
‫سطوحمی‬
‫سطوح تمیز‬
‫روی‬
‫قطعات و‬
‫فعال‬
‫افزودنی های‬
‫وجود از سطح‬
‫سطحی‬
‫فعالدلیل‬
‫محصول به‬
‫افزودنی های‬
‫در این‬
‫خوردگمی‬
‫ی‬
‫محافظت‬
‫سوزنهانیزدر برابر‬
‫خوردگی‬
‫قطعات و‬
‫سطحبرابر‬
‫سطحیهااز در‬
‫سوزن‬
‫مناسبی نیز‬
‫روانکار‬
‫سازگاریاین‬
‫به ‪ ،‬عالوه‬
‫بافندگی‬
‫نساجی شود‪.‬‬
‫محافظت می‬
‫شود‪.‬روانکار‬
‫نیز‬
‫فلزات‪ ،‬پالستیک و الیاف‬
‫الیاف دارد‪.‬‬
‫پالستیک ونیز با‬
‫سازگاری مناسبی‬
‫با فلزات‪،‬‬
‫دارد‪.‬‬
‫نساجی‬
‫دستگاه نساجی‬
‫روانکار دستگاه‬
‫روانکار‬
‫بافندگی‬
‫بافندگی‬
‫‪NIMOZI-1100‬‬
‫‪OLITEX 1100‬‬
‫‪NIMOZI-1100‬‬
‫فنی‪OLITEX 1100‬‬
‫مشخصاتفنی‬
‫مشخصات‬
‫آزمون‬
‫نامآزمون‬
‫نام‬
‫ظاهر‬
‫ظاهر‬
‫‪)25‬‬
‫‪)25‬‬
‫(̊‪C̊(C‬‬
‫روش‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫محدوده‬
‫رنگ‬
‫زردرنگ‬
‫زرد‬
‫‪)25‬‬
‫‪)25‬‬
‫دانسیته(̊‪C̊(C‬‬
‫دانسیته‬
‫گرانروی‬
‫گرانروی‬
‫‪)40‬‬
‫‪)25‬‬
‫(̊‪C̊(C‬‬
‫خوردگی‬
‫خوردگی‬
‫‪DIN‬‬
‫‪DIN51360‬‬
‫‪51360 ASTM‬‬
‫‪ASTMD445‬‬
‫‪D445 ASTM‬‬
‫‪ASTMD1298‬‬
‫‪D1298‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪-‬‬‫‪1.02‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪33‬‬
‫‪gr/cm‬‬
‫‪gr/cm‬‬
‫‪2020‬‬
‫‪--30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪cPcP‬‬
‫بدون‬
‫بدون‬
‫خوردگی‬
‫خوردگی‬
‫ضریب‬
‫ضریب‬
‫اصطکاک‬
‫اصطکاک‬
‫‪)%)%‬‬
‫محلول‪1 1‬‬
‫محلول‬
‫((‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪ASTMG99‬‬
‫‪G99‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪ASTMD1293‬‬
‫‪D1293‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪--0.4‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪88‬‬
‫‪--99‬‬
‫اسیدی‬
‫قدرتاسیدی‬
‫قدرت‬
‫ویژگی ‪:‬ها ‪:‬‬
‫ویژگی ها‬
‫عالیعالی‬
‫روانـکاری‬
‫روانـکاری‬
‫خوردگی‬
‫بــدون‬
‫خوردگـی‬
‫بــدون‬
‫چسبنـدگیـا‬
‫دگـاری بـال‬
‫بدونـانـ‬
‫م‬
‫ایجاد‬
‫چسـبـنـدگی‬
‫حیـط زیسـت‬
‫ایجاد‬
‫بدون مـ‬
‫سازگار با‬
‫ـتی‬
‫ـگـ‬
‫گندید‬
‫اال و‬
‫عدمزیـس‬
‫حیـط‬
‫ــ‬
‫ماندگـاریباب م‬
‫سازگار‬
‫کاری‬
‫کاری‬
‫خنک‬
‫خنک‬
‫جهت‬
‫جهت‬
‫باال باال‬
‫گرمایی‬
‫گرمایی‬
‫ظرفیت‬
‫ظرفیت‬
‫آب آب‬
‫وسیله ی‬
‫وسیله ی‬
‫سطح به‬
‫سطح به‬
‫راحت از‬
‫راحت از‬
‫شستشوو شو‬
‫شست و‬
‫طبیعی‬
‫طبیعی‬
‫سنتزی و‬
‫سنتزی و‬
‫الیاف‬
‫الیاف‬
‫پالستیک و‬
‫پالستیک و‬
‫با‪،‬فلز‪،‬‬
‫سـازگارفلز‬
‫سـازگار با‬
‫نسـاجی‬
‫نساجی‬
‫دستگاه‬
‫دستگاه‬
‫قطعات‬
‫قطعات‬
‫سوزن و‬
‫سوزن و‬
‫عمـر‬
‫عمـر‬
‫طولطول‬
‫افزایش‬
‫افزایش‬
‫طریقه مصرف‪:‬‬
‫‪ OLITEX 1100‬قبل از استفاده همزده شود وسپس به صورت خالص در مخزن دستگاه اضافه شود‪ .‬همچنین این‬
‫محصول در دمای ‪ 10‬تا ‪ 35‬درجه سانتی گراد و در ظرف خود نگه داری شود‪ .‬از یخ زدگی آن جلوگیری گردد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫محصوالت‬
‫صنایع نفت‪ ،‬گاز و روغن‬
‫این محصول‪ ،‬شوینده زیستی تخریب پذیر و بر پایه‬
‫آب است که برای شست و شو و جلوگیری از‬
‫خوردگی توربین های گاری مورد استفاده قرار‬
‫میگیرد‪ .‬این محصول ترکیبی از سورفکتانت های‬
‫غیریونی‪ ،‬بازدارنده خوردگی‪ ،‬حالل های آلی و آب‬
‫دی یونیزه است‪ .‬این شوینده به صورت آماده به‬
‫مصرف طراحی شده است و نیازی به رقیق سازی با‬
‫آب ندارد‪ .‬این محصول در صنایع نفت وگاز به‬
‫عنوان عامل بازدارنده خوردگی‪ ،‬شوینده آنالین و‬
‫آفالین‪ ،‬عامل بازدارندهی خوردگی در اسید شویی‪،‬‬
‫شوینده کمپرسور توربینهای گازی و به عنوان‬
‫افزودنی در سیستم های بسته گازی میتواند به کار‬
‫برده شود‪.‬‬
‫شوینده و بازدارنده خوردگی زیستی‬
‫‪ZAC-1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫مشخصات فنی ‪ZAC-1001‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫گرانروی (̊‪)25C‬‬
‫دانسیته (̊‪)25C‬‬
‫نقطه‬
‫اشتعال‬
‫درصد اختالط‬
‫چشمی‬
‫‪ASTM D1198‬‬
‫‪ASTM D445‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTMD92‬‬
‫‪-‬‬
‫زرد کم رنگ‬
‫‪0.97-1.02‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪30-40‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪7.3-7.8‬‬
‫<‪100°C‬‬
‫آماده به مصرف‬
‫ظاهر(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫نـفوذ بالـا‬
‫زیسـت سازگار‬
‫قابلیت اسپری شدن‬
‫بـدون خـوردگــی‬
‫فاقـد فلـزهـای قلیـایی‬
‫ایجـادامولـسـیون شـفـاف‬
‫سـازگـار با مواد و فلزات مختـلف‬
‫قابلبت انحالل کامل در آب سرد و گرم‬
‫پاککنندهی خوردگـی‪ ،‬گریـس و چربی‬
‫پایــدار در با آبهای سخت مانند آب چـاه‬
‫‪14‬‬
‫این آنتی باکتریال‪ ،‬یک ضد باکتری و قارچ زیستی‬
‫محلول در روغن و آب و بر پایه ترکیبات و پلیمرهای‬
‫زیستی شامل گروهای حلقوی‪ ،‬تیازول و آمینی است‬
‫که با جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها از طریق‬
‫جذب رادیکال و تخریب سلولی‪ ،‬از رشد آنها‬
‫جلوگیری می کند‪ .‬این محصول به صورت امولسیون‬
‫و خالص می تواند به کار برده شود و به دلیل زیستی‬
‫بودن نسبت به سایر عوامل ضدباکتری و قارچ‬
‫سازگاری بیشتری با محیط زیست دارد‪ .‬این ترکیب‬
‫در صنایع محتلفی همچون نفت و گار و پتروشیمی‪،‬‬
‫روغن و روانکار برای جلوگیری از رشد باکتری‪،‬‬
‫قارچ و جلبک میتواند استفاده شود‪.‬‬
‫افزودنی ضد باکتری و قارچ‬
‫‪ZAB-1001‬‬
‫مشخصات فنی ‪ZAB-1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫گرانروی‬
‫قدرت اسیدی‬
‫عبوردهی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪1.02- 1.05‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪20 – 25‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪520 -600‬‬
‫‪ppm‬‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫قرمز‬
‫رنگ‬
‫‪7.0-7.5‬‬
‫ظاهر‬
‫امولسیون‬
‫درصد اختالط‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫قرمز رنگ‬
‫‪0.1 -0.5‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫زیست سازگار‬
‫ضد خزه و جلبـک‬
‫ضد باکتـری وقـارچ‬
‫موثر در غلـظت های پایین‬
‫کمک به بهبود مقاومت خوردگی‬
‫مقاومت در برابر گسترش رسـوبات‬
‫کمک به بهبود مقاومت اکسیداســیونی‬
‫سازگار با مواد مختلف نظیر فلزات و پلیـمرها‬
‫‪15‬‬
‫این ترکیب‪ ،‬یک افزودنی ضد زنگ و خوردگی‬
‫زیستی محلول در آب و روغن بر پایه ترکیات زیستی‬
‫و آمینی است که با جذب و واکنش با مواد خورنده‬
‫همانند سولفور و ایجاد الیه محافظ‪ ،‬میزان خوردگی‬
‫را در محیط های روغنی و آبی کاهش می دهد‪ .‬این‬
‫محصول به صورت خالص و امولسیون می تواند به‬
‫کار برده شود و به دلیل زیستی بودن مشکالت‬
‫زیستی محیطی در آن به حداقل رسیده است‪ .‬این‬
‫افزودنی برای صنعت روغن و روانکار مورد استفاده‬
‫قرارمیگیرد‪ .‬همچنین آن سازگاری مناسبی با فلزات‬
‫مختلف نظیر‪ :‬فوالد‪ ،‬آلومینیم‪ ،‬مس نیز دارد‪.‬‬
‫افزودنی ضد زنگ و خوردگی‬
‫‪ACA-1010‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫مشخصات فنی ‪ACA-1010‬‬
‫قدرت‬
‫خوردگی‬
‫اسیدی‬
‫ظاهر‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫گرانروی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1198‬‬
‫‪-1.00‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪DIN‬‬
‫‪51360‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪70 -80‬‬
‫‪cP‬‬
‫بدون‬
‫خوردگی‬
‫‪9.5-10.0‬‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫کهربایی‬
‫مایل به‬
‫قهوه ای‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫نقطه‬
‫اشتعال‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D92‬‬
‫‪340 -410‬‬
‫‪ppm‬‬
‫<‪100°C‬‬
‫عبوردهی‬
‫ظاهر‬
‫امولسیون‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫چشمی‬
‫نیمه شفاف‬
‫درصد‬
‫اختالط‬
‫‬‫‪8-12‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫زیست سازگار‬
‫بدون خوردگی‬
‫ایجاد الیه محافـظ‬
‫کمک به کاهش ضریب اصطکاک‬
‫جذب ترکیبات خوردنده همانند‪ :‬سولفور‬
‫سازکار با فلزات مختلف نظیر فوالد‪ ،‬آلومینیم‪ ،‬مس‬
‫مقاوم در برابر رشد و خوردگی میکروارکانسیم نظیر باکتری‬
‫‪16‬‬
‫این افزودنی‪ ،‬یک افزودنی کاهنده اصطکاک و‬
‫کنترل کننده فشار محلول در روغن و بر پایه ترکیبات‬
‫زیستی شامل گروهای حلقوی و هتروسیکلیک است‬
‫که با ایجاد الیه محافظ میان دو سطح باعث کاهش‬
‫اصطکاک و فشار روی سطوح میشود‪ .‬این محصول‬
‫به صورت خالص و در ترکیب با روغن به عنوان عامل‬
‫‪ EP‬می تواند به کار برده شود و به دلیل زیستی بودن‬
‫نسبت به سایر ترکیبات مشابه‪ ،‬سازگار بیشتری با‬
‫محیط زیست دارد‪ .‬این ترکیب در صنایع مختلفی‬
‫همچون نفت و گار و پتروشیمی‪ ،‬روغن و روانکار و‬
‫گریس استفاده میگردد و باعث افزایش طول عمر‬
‫ابزارکار و قطعات از طریق کاهش ضریب اصطکاک‬
‫می شود‪.‬‬
‫افزودنی کاهنده اصطکاک و فشار‬
‫‪AWA-1005‬‬
‫مشخصات فنی ‪AWA-1005‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر(̊‪)25C‬‬
‫دانسیته (̊‪)25C‬‬
‫گرانروی (̊‪)25C‬‬
‫نقطه اشتعال‬
‫درصد اختالط‬
‫چشمی‬
‫‪ASTM D1198‬‬
‫‪ASTM D445‬‬
‫‪ASTMD92‬‬
‫‪-‬‬
‫کهربایی مایل به‬
‫قهوه ای‬
‫‪0.95-1.00‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪70 -75‬‬
‫‪cP‬‬
‫<‪150°C‬‬
‫‪4-6‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫زیست سازگـار‬
‫کاهنده اصطکاک‬
‫کنترل کننده فشـار‬
‫افزایش روانکــاری‬
‫بهـبود عمر ابـزار کـار‬
‫مقاوم به رشد میکروازگانیسمها‬
‫سازگار با مواد مختلف نظیر فلزات و پلیمرها‬
‫‪17‬‬
‫سایر محصوالت‬
‫‪ ،ZD 1001‬یک شوینده زیستی چند منظوره است که‬
‫برای شست و شوی آلودگی های سطحی مانند‪ :‬لکه‬
‫های روغن استفاده می شود‪ .‬این محصول وابسته به‬
‫نوع کاربرد به صورت خالص یا امولسیون می تواند‬
‫به کار برده شود‪ .‬این شوینده برای سطوح مختلف‬
‫نظیر سطوح فلزی‪ ،‬پالستیکی‪ ،‬شیشه‪ ،‬بتن‪ ،‬سنک‪،‬‬
‫چوب و کفپوش های صنعتی می تواند مورد استفاده‬
‫قرار گیرد‪ .‬همچنین در کاربردهایی مانند‪ :‬شست و‬
‫شوی غلتک های فوالدی‪ ،‬قالب ها‪ ،‬بلوک های موتور‬
‫و قطعات‪ ،‬ورقه های روغنی و ماشین های صنعتی‬
‫قابلیت کاربرد دارد‪.‬‬
‫شوینده زیستی چند منظوره‬
‫‪ZD 1001‬‬
‫مشخصات فنی ‪ZD 1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫ظاهر‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫چشمی‬
‫محدوده‬
‫کهربایی‬
‫دانسیته‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫گرانروی‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1298‬‬
‫‪0.98-1.05‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D445‬‬
‫‪400-450‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪~9.5‬‬
‫عبوردهی‬
‫(محلول‬
‫‪)%1‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪D1125‬‬
‫‪240-300‬‬
‫‪ppm‬‬
‫ظاهر‬
‫امولسیون‬
‫(محلول‪)%1‬‬
‫درصد‬
‫اختالط با‬
‫آب‬
‫چشمی‬
‫‪-‬‬
‫شفاف‬
‫‪0/5-50‬‬
‫درصد‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫نـفوذ بالـا‬
‫زیـسـت سازگار‬
‫بـدون خــوردگـی‬
‫ایجادامولـسـیون شـفـاف‬
‫سـازگـار با مواد و فلزات مختـلف‬
‫صـرفـه اقتـصادی بـسیـار منـاسـب‬
‫پایــدار در آبهـای سخت مانند آب چـاه‬
‫پاککنندهی خوردگی‪ ،‬لکه های چربی و مواد پروتئینی‬
‫بدون ایجاد بیمـاری و حساسیت های پوستـی‪ ،‬تنفسی و ریوی‬
‫طریقه مصرف‪:‬‬
‫شوینده زیستی ‪ ZD1001‬را بسته به میزان آلودگی با درصد اختالط ‪ 0/5‬تا ‪ 50‬با در آب حل نموده و پس از انحالل کامل‬
‫به عنوان شوینده پایه آبی زیستی برای شست و شوی خوردگی و لکه های روغن‪ ،‬رزین‪ ،‬جوهر از سطوح دستگاهی و‬
‫قطعات استفاده نمایید‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫این آنتی باکتریال‪ ،‬یک ضد باکتری و قارچ برپایه‬
‫ترکیبات شیمیایی و زیستی محلول در آب شامل گروه‬
‫های حلقوی و آروماتیک دارای عاملهای تیازولین‪،‬‬
‫اتر‪ ،‬کتون‪ ،‬الکل از عصاره گیاهان دمسک رز است که‬
‫با جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها از طریق جذب‬
‫رادیکال و تخریب سلولی‪ ،‬از رشد آنها جلوگیری‬
‫کرده و باعث از بین رفتن آنها می شود‪ .‬این محصول‬
‫به صورت حل شده و خالص می تواند به کار برده‬
‫شود‪ .‬این آنتی باکتریال برای استفاده بر روی سطوح‬
‫فلزی‪ ،‬چوبی‪ ،‬موکت و فرش که مستعد رشد باکتری‬
‫و قارچ ها هستند می تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫آنتی باکتریال مناطق مرطوب‬
‫‪HIGABZI-1100‬‬
‫مشخصات فنی ‪LISABZI-1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر(̊‪)25C‬‬
‫دانسیته (̊‪)25C‬‬
‫گرانروی (̊‪)25C‬‬
‫قدرت اسیدی‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫نقطه اشتعال‬
‫چشمی‬
‫‪ASTM D1198‬‬
‫‪ASTM D445‬‬
‫‪ASTM D1287‬‬
‫‪ASTMD92‬‬
‫شفاف‬
‫‪0.97-1.02‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫‪5-10‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪6.8-7.5‬‬
‫‪<80°C‬‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫پایه آب‬
‫نفوذ مناسب‬
‫زیست سازگـار‬
‫قابلیت اسپری شدن‬
‫فاقـد فلـزهـای قلیـایی‬
‫جلوگیری از رشد باکتری و قارچ‬
‫قابلیت انحالل کامل در آب سرد و گرم‬
‫پایدار در آبهای سخت مانند آب چـاه‬
‫سازگار با چـوب و الیـاف فرش و مـوگت‬
‫سـازگار فوالد‪،‬آلومینیم و ترکیبات سیمانی‬
‫‪20‬‬
‫این آنتی باکتریال‪ ،‬یک ضد باکتری و قارچ زیستی‬
‫محلول در آب و بر پایه ترکیبات و پلیمرهای زیستی‬
‫شامل گروهای حلقوی‪ ،‬اتری‪ ،‬الکلی و آمینی از‬
‫عصاره گیاهان دمسک رز است که با جلوگیری از‬
‫رشد میکروارگانیسمها از طریق جذب رادیکال و‬
‫تخریب سلولی‪ ،‬از رشد آنها جلوگیری می کند‪ .‬این‬
‫محصول به صورت امولسیون و خالص می تواند به‬
‫کار برده شود و به دلیل زیستی بودن نسبت به سایر‬
‫عوامل ضدباکتری و قارچ سازگاری بیشتری با محیط‬
‫زیست دارد‪ .‬این ترکیب در صنایع مختلفی همچون‬
‫دام و طیور برای شست و شو و ضد عفونی محفظهها‬
‫و شیردوش ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫آنتی باکتریال صنایع دام‬
‫‪LISABZI-1001‬‬
‫نام‬
‫آزمون‬
‫روش‬
‫آزمون‬
‫محدوده‬
‫ظاهر(̊‪)25C‬‬
‫چشمی‬
‫قرمز رنگ‬
‫مشخصات فنی ‪LISABZI-1001‬‬
‫گرانروی‬
‫قدرت اسیدی‬
‫دانسیته (̊‪)25C‬‬
‫(محلول ‪)%1‬‬
‫(̊‪)25C‬‬
‫‪ASTM‬‬
‫‪ASTM D445‬‬
‫‪ASTM D1198‬‬
‫‪D1287‬‬
‫‪10-15‬‬
‫‪1.00-1.05‬‬
‫‪6.8-7.5‬‬
‫‪cP‬‬
‫‪g/cm3‬‬
‫نقطه‬
‫اشتعال‬
‫درصد اختالط‬
‫‪ASTMD92‬‬
‫‪-‬‬
‫‪<80°C‬‬
‫‪ 5 -1‬درصد‬
‫ویژگی ها ‪:‬‬
‫نفوذ باال‬
‫زیست سازگار‬
‫قابلیت اسپری شدن‬
‫فاقـد فلـزهـای قلیـایی‬
‫جلوگیری از رشد باکتری و قارچ‬
‫سـازگـار با مواد و فلزات مختـلف‬
‫قابلیت انحلـال کامل در آب سرد و گرم‬
‫پایــدار در آبهای سخت مانند آب چـاه‬
‫عدم ایجاد سوزش برای مناطق حساس دام وطیور‬
‫‪21‬‬
‫سایر محصوالت ‪:‬‬
‫شوینده سطوح شیشه‪ ،‬سنگ و چوب ‪:‬‬
‫شوینده های زیستی شرکت زیست روانکار با قدرت‬
‫نفوذ و شویندگی موثر در از بین بردن چربی و مواد‬
‫پروتئینی‪ ،‬از ایجاد لکه و نشست گرد و غبار بر روی‬
‫سطوح به دلیل ایجاد خواص آب گریزی و کاهش‬
‫ضریب اصطکاک جلوگیری به عمل می آورد‪ .‬این‬
‫محصوالت برای صنایع هتل داری‪ ،‬سنگ و سرامیک‪،‬‬
‫شیشه و چوب می تواند مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬
‫چسب و پوشش ‪:‬‬
‫چسب و پوشش های زیستی شرکت زیست روانکار‬
‫برپایه ترکیبات اپوکسی و پلی استر به صورت سیال و‬
‫ماستیک قابلیت اعمال بر روی سطوح فلزی و معدنی‬
‫را داشته و با ایجاد چسبندگی و الیه محافظ از نفوذ‬
‫مواد شیمیایی به درون ساختار و خوردگی جلوگیری‬
‫به عمل می آورد‪ .‬این محصوالت در صنایع نفت و گاز‬
‫و پتروشیمی و فوالد می تواند مورد استفاده قرار‬
‫گیرد‪.‬‬
‫افزودنی صنعتی ‪:‬‬
‫افزودنی های صنعتی زیستی شرکت زیست روانکار‬
‫در دسته های ضد زنگ و خوردگی‪ ،‬ضد باکتری و‬
‫قارچ‪ ،‬کاهنده اصطکاک و کنترل کننده فشار )‪،(EP‬‬
‫امولسیفایر‪ ،‬بافر و ضدکف تقسیم بندی می شوند‪ .‬این‬
‫محصوالت در صنایع مختلفی همچون نفت و گاز و‬
‫پتروشیمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬نساجی‪ ،‬رنگ و رزین‪ ،‬آب و‬
‫فاضالب و روغن و روانکار می تواند به کار برده شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫انجمن ها و سازمان هایی که به زیست روانکار پویا اعتماد کرده اند‪:‬‬
‫‪23‬‬
‫دستاوردها و خبرهای شرکت زیست روانکار پویا ‪:‬‬
‫عضویت در انجمن شرکت های دانش بنیان‬
‫مجوز فناوری در زمینه تولید روانکارهای زیستی‬
‫رتبه ی سطح فناوری ‪ 7‬از سافا‬
‫عضویت در شبکه پرژوهش و فناوری‬
‫پوشش خبری تولید روانکارهای زیستی‬
‫با ماندگاری باال‬
‫پوشش خبری تولید شوینده های زیستی با‬
‫تکنولوژی یونی‬
‫پوشش خبری راه اندازی اولین خط شست شوی‬
‫مخازن و تجهیزات صنعتی با تکنولوژی زیستی‬
‫مصاحبه درباره اهمیت دانش بنیان ها در‬
‫توسعه محصوالت زیستی‬
‫‪24‬‬
‫شرکت های دریافت کننده خدمات و محصوالت زیست روانکار پویا ‪:‬‬
‫‪25‬‬
‫‪www.zistravankar.com‬‬
‫‪@zistravankar‬‬
‫‪031-33932258-9‬‬
‫‪09900763504‬‬
‫اصفهان‪ ،‬بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان‪،‬‬
‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪،‬‬
‫مجتمع تجاری سازی نوآوری‪،‬‬
‫واحد ‪1‬‬
Download