Uploaded by arvilynmercado15

MERCADO-ARVILYN

advertisement
SULAT PAALALA
Ika-6 ng Mayo, 2022
ARVILYN MERCADO
BSBA Student
Isang mapagpalang araw po sa inyo!
Sa hangarin po naming matulungan kayo na mabayaran ang matrikula ng inyong magaaral dito sa Northern Quezon College, Inc., minarapat po ng pamunuan na magpatupad
ng angkop na pamamaraan para dito. Ito po ay sa pamamagitan ng paghahati sa apat
na buwan ng natitirang bayarin gaya ng sumusunod:
Balanse nung nakaraang semestre……………… P 3,975.20
Balanse sa kasaluyang semestre (2021-2022).…
10,026.20
KABUUAN
P 14,001.40
=============
Halagang natuos kada buwan (hinati sa tatlong buwan)
P 4,667.13
Ang nabanggit pong halaga ay inyong dapat bayaran kada buwan simula ngayong buwan
ng Mayo, 2022 hanggang Hulyo, 2022. Sa gayon po, bago ang susunod na semestre,
wala na po kayong maiiwang bayarin.
Upang hindi na po kayo magsadya sa aming tanggapan, maaari po ninyong bayaran ang
nabanggit na halaga sa alin man sa mga sumusunod na Remittance outlets:
1. Gcash - Renalyn Martin, CP No. 0948-5463694
2. Palawan – Ruel Babiera, CP No. 0950-1183127
3. Smart Padala – 5577-5113-7090-8111
Lubos po ang aming pasasalamat sa inyong maagap na pagtugon at pakikiisa na ang
layunin ay patuloy na maibigay ang de-kalidad at murang edukasyon para sa inyong mga
anak.
Gumagalang:
TERESITA S. HUERTO
Finance Officer
Download