Uploaded by louise.lohmeier

L E S 1

advertisement
KLEURADVISEUR
MODULE ‘BASIS KLEURENLEER’
Aan het einde van deze module dient de cursist in staat te zijn om:
* kleuren te herkennen en te interpreteren
* de elementaire kleuren te herkennen: primaire, secundaire en tertiaire kleuren.
* kleurcontrasten te benoemen en te hanteren.
* de kenmerken van kleuren in eigen woorden uit te leggen.
* interactie tussen kleur en vorm verduidelijken.
* opbouw van NCS-RAL-ACC waaier samenvatten en toepassen.
* kleurenpsychologie samenvatten en analyseren
LESINHOUD
BASIS KLEURENLEER
kleurmening
(additief - subtratief - partitief)
constructieve kleurenleer
(kleurgroepen)
kleurcontrasten
(7 kleurcontrasten - harmonie - verhouding)
kleurkenmerken
(kleurtoon - lichtheid - gevoel)
kleurenpsychologie
kleurmodellen
(ACC - RAL - NCS)
PLANNING
BASIS KLEURENLEER
13 SEPT
kleurmening, constructieve kleurenleer, kleurcontrasten en kleurkenmerken
20 SEPT
kleurenpsychologie
O4 OKT
kleurmodellen
11 OKT
herhalings- en praktijkles
25 OKT
theoretisch en praktisch examen
DW OPDRACHTEN
BASIS KLEURENLEER
* Dagelijks Werk 1: kleurenselectie
Zoek 5 foto’s uit folders, tijdschriften, … (niet het internet!) en weergeef de
kleurenselectie: drie lichte kleuren, drie verzadigde kleuren en drie vergrijsde kleuren.
Zoek foto’s/beelden van de verschillende kleurcontrasten
Formaat: minimaal A4
* Dagelijks Werk 2: NCS-oefeningen
Toepassingen om kleuren op de juiste wijze te ordenen in kleurverschillen, in
kleurendriehoek en kenmerken.
EXAMENOPDRACHTEN
BASIS KLEURENLEER
* Theoretisch examen
Er wordt een theoretisch examen afgenomen zodat kan nagegaan worden of de
cursisten de theorie van de kleurenleer onder de knie hebben
* Praktisch examen
Maak één beeldcollage met foto’s uit folders/tijdschriften van (interieur)zaken die je
zelf mooi vindt zodat dit een weerspiegeling is van jouw eigen stijl (smaak)
Formaat: A3
Presentatie: mondeling met klassikale feedback
(stemt de presentatie overeen met het beeld van de collage?)
MATERIAAL
BASIS KLEURENLEER
vééél kleurstalen: gamma, brico, ... en ook online
(interieur- en architectuur-) tijdschriften - voor in te knippen
schaar, pritt
A4 en A3 papier (200gr)
kleurenwaaier NCS
LES 1
KLEURADVISEUR
basis kleurenleer
Kleur is universeel
Kleur is stijl gebonden
vb signalisatie, …
vb gothic, …
Kleur is persoonlijk
kleurenpsychologie
Kleur is wetenschap
lichtmenging versus pigmenten
Kleur is gevoel
Kleur volgt trends
kleur in kunst, kledij,…
cultuurgebonden
Kleur is o v e r a l
KLEURENLEER
KLEURMENGING
1
additieve kleurmenging
De basis van deze kleurmenging is kleurloos (zwart), zoals in een uitgeschakelde
televisie. Hier wordt vervolgens licht aan toegevoegd, waarbij de verschillende
kleuren een andere intensiteit kunnen hebben om de juiste kleur weer te geven.
Hier geldt: hoe meer kleuren, hoe meer licht.
Het midden van het beeld is daarom het meest helder en wit. Deze vorm van
kleurmenging wordt additieve kleurmenging genoemd (additief betekent optellen).
Bij het mengen van licht gelden rood, groen en blauw als de primaire kleuren.
RGB
Additieve kleurmenging wordt gebruikt voor televisie- en andere
beeldschermen.
2
subtractieve kleurmenging
'Subtractieve menging' werkt net omgekeerd. Dit betekent dat de basis bestaat uit
alle kleuren van het kleurenspectrum (wit, in het geval van drukwerk dus wit
papier).
De kleuren inkt die hier vervolgens opgelegd worden nemen als het ware het
reflecterende licht weg. Licht wordt op een indirecte manier gemanipuleerd.
Bij verfmenging geldt: Hoe meer kleuren, hoe minder licht.
Het midden van het beeld is daarom het meest donker en zwart. Wanneer licht
op een gepigmenteerd oppervlak valt, worden sommige golflengten
geabsorbeerd en andere gereflecteerd.
De gereflecteerde golven bepalen welke kleur je ziet.
Wat je dus rode verf noemt, is verf die groen en blauw licht absorbeert.
Drie primaire kleuren voor kleurmenging door middel van pigmenten: cyaan,
magenta en geel. CYMK
Subtractieve kleurmenging wordt gebruikt om te drukken.
3
kleurencirkel Johannes Itten
Primair
Tertiair
Primair
Primair
Primair
Secundair
Secundair
4
kleurcontrasten
kleur tegen kleur
- minstens 3 sterk van elkaar aftekenende kleuren
- primaire kleuren (geel-blauw-rood) geven de sterkste
uitdrukking
- scheiden door witte of zwarte lijnen, nog sterker effect
- wit verzwakt de stralingskracht, het kleurvlak ernaast wordt
donkerder ervaren
- zwart verhoogt de stralingskracht, het kleurvlak ernaast wordt
helderder ervaren
- gevormd door zuivere kleuren in hun sterkste lichtkracht
4
kleurcontrasten kleur tegen kleur
4
kleurcontrasten
warm - koud
WARME KLEUREN
KOUDE KLEUREN
- gevoelsmatig warm
- gevoelsmatig koud
- zuivere vorm (verzadigde kleur)
= onrust
- zuivere vorm (verzadigde kleur)
= gevoel van slaaplust
- afgezwakte vorm (onverzadigde kleur)
- afgezwakte vorm (onverzadigde kleur)
= gezelligheid
= rust en vrede
- vuur
- geborgenheid
- vrouwelijk
- ijs (diepkoud water)
- rust
- mannelijk
4
kleurcontrasten
warm - koud
4
kleurcontrasten
licht - donker
- donkere en lichte tonen
- diepte scheppen
- vormen benadrukken
- zwart t.o.v. wit
- donkerblauw t.o.v. lichtblauw
- paars t.o.v. geel (verzadigd)
4
kleurcontrasten
licht - donker
4
kleurcontrasten
complementair
- mengen van complementaire kleuren: ontstaat van grijs of zwart
- het naast elkaar plaatsen in schilderij of interieur: versterkt
elkaar
(rood wordt sterker naast groen, enz.)
- bij verzadigde kleuren is het contrast het sterkst
- kleuren liggen tegenover elkaar op de kleurencirkel
4
kleurcontrasten
complementair
4
kleurcontrasten
simultaan
- de kleur heeft een invloed op een direct aangrenzende kleur
- complementair nabeeld komt naar voren van een kleur
- kleuren worden extra versterkt in hun stralingskracht
4
kleurcontrasten
simultaan
4
kleurcontrasten
kwaliteit
- kwaliteitscontrast = zuiverheid van de kleur
- hoeveelheid wit of zwart die toegevoegd wordt
- verschillende manieren om de sterkte van een kleur af te zwakken:
wit toevoegen (kleur wordt lichter)
zwart toevoegen (kleur wordt donkerder)
complementaire kleur toevoegen (kleur wordt grijzer)
twee kleuren (in het geval van geel= beetje rood en beetje blauw)
toevoegen
4
kleurcontrasten
kwaliteit
4
kleurcontrasten
kwantiteit
- hoeveelheid van een bepaalde kleur t.o.v. een andere kleur
- afhankelijk van:
stralingskracht
grootte kleurvlak
- verschillende toontrapwaarden: waarbij geel de hoogste waarde heeft en violet de
laagste
4
kleurcontrasten
kwantiteit
4
kleurcontrasten
opdracht
Ga op zoek naar de verschillende kleurcontrasten in de (interieur)tijdschriften:
- kleur tegen kleur contrast
- warm koud contrast
- licht donker contrast
- complementair contrast
- simultaan contrast
- kwaliteitscontrast
- kwantiteitscontrast
Download