Uploaded by ELYESA

2021-12 OSD Ozet Rapor

advertisement
OSD Özet Rapor
Ocak 2022
ÖZET DEĞERLENDİRME – 2020/2021
Üretim
Pazar
İhracat
İhracat
($)
İhracat
(€)
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
2020
149.638
92.300
107.919
80.721
94.629
54.533
2.834.939.867
1.013.262.095
2.330.759.503
832.756.277
Aralık
2021
131.557
76.570
66.505
43.559
102.288
57.814
2.975.363.846
909.382.659
2.631.873.774
804.371.475
(%)
-12,1
-17,0
-38,4
-46,0
8,1
6,0
5,0
-10,3
12,9
-3,4
Ocak - Aralık
2020
2021
1.297.878
1.276.140
855.043
782.835
796.150
772.722
610.109
561.853
916.538
937.005
596.616
565.361
25.941.975.091 29.878.587.097
9.312.088.334 9.272.092.055
22.602.516.358 25.300.660.467
8.127.728.722 7.849.822.435
(%)
-1,7
-8,4
-2,9
-7,9
2,2
-5,2
15,2
-0,4
11,9
-3,4
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam üretim yüzde 2, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 1 milyon 276 bin 140 adet,
otomobil üretimi ise 782 bin 835 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 772
bin 722 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 8 oranında azaldı ve 561
bin 853 adet olarak gerçekleşti.
Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim yüzde 11 seviyesinde artarken, ağır
ticari araç grubunda yüzde 40 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 9 oranında arttı. 2020 yılı
Ocak-Aralık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 13, hafif ticari araç pazarı yüzde 8 ve ağır ticari
araç pazarı yüzde 51 arttı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet
bazında yüzde 2 oranında arttı, otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam
ihracat 937 bin 5 adet, otomobil ihracatı ise 565 bin 361 adet düzeyinde gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar
bazında yüzde 15, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı. Bu dönemde toplam
otomotiv ihracatı 29,9 Milyar $ olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 0,4 azalarak 9,3
Milyar $ seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 azalarak 7,9 Milyar €
seviyesinde gerçekleşti.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OTOMOTİV SANAYİİ 2021 YILI ARALIK AYI SONUÇLARI
ÜRETİM
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında azalarak
toplam 1 milyon 276 bin 140 adet taşıt aracı üretildi.
2011-2021 Toplam ve Otomobil Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 1 milyon 331 bin 643
adet olarak gerçekleşti.
•
2020 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üretimi, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde
yüzde 11 seviyesinde artarken, ürün grubu bazında üretim:





•
Otobüste
Minibüste
Midibüste
Kamyonette
Kamyonda
yüzde
yüzde
yüzde
yüzde
yüzde
30
9 oranlarında azaldı,
9
12
66 oranında arttı.
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil üretimi, 2020 yılına göre yüzde 8 oranında azalarak
782 bin 835 adet düzeyinde gerçekleşti.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
2011-2021 Otomobil Üretim ve İhracat Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör üretimi yüzde 46 oranında artarak 55 bin 503 adet oldu.
2011-2021 Traktör Üretim Gelişimi (Ocak-Aralık) (x1000)
Ocak-Aralık döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar)
yüzde 64, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 31 ve traktörde yüzde 74
olarak gerçekleşti. Ocak-Aralık döneminde Otomotiv Sanayiinin toplam kapasite kullanım oranı
yüzde 65 oldu.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
PAZAR
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam satışlar 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak
772 bin 722 adet seviyesinde gerçekleşti.
10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Toplam Satışlar (x1000)
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 8
oranında azaldı ve 561 bin 853 adet oldu.
10 Yıllık Ortalama ve 2021/2020 Otomobil Satışları (x1000)
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.
 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları
yüzde 8, ithal otomobil satışları yüzde 7 ve yerli otomobil satışları yüzde 9 oranlarında azaldı.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
Otomobil Pazarında İthalatın Pazar Payı (%)
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı
yüzde 44 olarak gerçekleşti.
 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç
satışları yüzde 8, ithal hafif ticari araç yüzde 32 artarken, yerli hafif ticari araç satışları yüzde
6 oranında azaldı.
•
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde; bir önceki yılın aynı dönemine göre ağır ticari araç pazarı yüzde
51 artarak 35 bin 372 adet, kamyon pazarı yüzde 56 oranında artarak 32 bin 665 adet, otobüs
pazarı yüzde 17 oranında artarak bin 124 adet düzeyinde ve midibüs pazarı yüzde 13 oranında
artarak bin 493 adet düzeyinde gerçekleşti.
Son 10 yıllık ortalamalara göre 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde, ağır ticari araç pazarı yüzde 0,2
oranında artarken, toplam pazar yüzde 8, otomobil pazarı yüzde 8 ve hafif ticari araç pazarı ise
yüzde 10 oranında azaldı.
Pazar
10 Yıllık
Ortalama
(x1000)
2021
(x1000)
Değişim
%
Toplam
839,7
772,7
-8,0
Otomobil
609,1
561,8
-7,8
HTA
195,3
175,5
-10,2
ATA
35,3
35,3
0,2
Not: Yapılan kapsamlı veri analizi çerçevesinde, veri tabanımızdaki son 10 yıllık Ağır Ticari Araç Pazarı verileri Aralık 2018 itibariyle
revize edilmiştir.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
İHRACAT
•
2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 565 bin 361 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin
yüzde 73’ünü oluşturan 937 bin 5 adet taşıt ihraç edildi. 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde
gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 2 arttı.
•
Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalırken, ticari araç
ihracatı ise yüzde 16 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2020 yılına göre yüzde 26 artarak 17 bin
38 adet olarak gerçekleşti.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
•
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam
otomotiv ihracatı, 2020 yılına göre yüzde 15 oranında arttı ve 29,9 milyar $ oldu. Euro bazında
ise yüzde 12 artarak 25,3 milyar € olarak gerçekleşti.
•
Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10 oranında artarken, yan sanayi ihracatı
da yüzde 25
oranında arttı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (ABD $)
Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri. UİB tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv
Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli
Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION
OSD Özet Rapor – Ocak 2022
•
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2021 yılı OcakAralık döneminde yüzde 13 pay ile ihracat sıralamasında 16.yılında da ilk sıradaki yerini korudu.
Kaynak: TİM – Sektörel ihracat sıralaması ilk 10 sektör
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
Download