Uploaded by Michał Nóż

Intyg (1)

advertisement
Registreringsintyg
Utskriftsdatum
2022-08-30
Namn
Filip Wylegala
Personnummer
19991108-T371
Registrerad på
Kod
Benämning
M7034N
Strategier för global marknadsföring
Omfattning
7,5 hp
2022-08-29 - 2022-10-30
a
R7020E
Datorseende och bildbehandling
7,5 hp
2022-08-29 - 2022-10-30
a
Studietakt: 50 %, Undervisningstid: Dagtid,
Undervisningsform: Normal, Studieort: Luleå
Studietakt: 50 %, Undervisningstid: Dagtid,
Undervisningsform: Normal, Studieort: Luleå
Period
Noter
Noter och information
60 högskolepoäng (hp) motsvarar ett års heltidsstudier. Poängsystemet är likvärdigt med European Credit
Transfer System (ECTS), då en högskolepoäng svarar mot en ECTS-poäng.
Ingår i:
a PLKRAKOW02 Erasmus+- AGH University of Science and Technology in Krakow, Utbytesstudier
Ovanstående är ett utdrag ur registret för studiedokumentation
Kontrollera intyget på: https://www.student.ladok.se/verifiera/
Verifierbart tom: 2022-11-28
Kontaktinformation
https://www.ltu.se/
Personnummer: 19991108-T371
Kontrollkod: 9KN91EHGE8
Sida 1 / 1
Download