Uploaded by Mernie Grace Naldoza

bating pagtanggap

advertisement
Sa ating kapita - pitagang tagapapamanihala ng mga paaralan, dito sa
Lungsod ng Santa Rosa, Dr. Manuela S. Tolentino, sa ating masigasig na
ikalawang tagapapamanihala, Dr. Ernesto Lindo, sa ating masipag na
tagamasid pampurok, G. Sammy Empleo, sa ating mapagmahal at
mapagkalingang punongguro, Dr. Catherine M. Laza, mga guro ng SRES
Central 3, mga magulang, mga kapwa ko magsisipagtapos, at sa lahat ng mga
saksi sa espesyal na araw na ito, isang masaya at mapagpalang araw po sa
ating lahat!
Parang kailan lang ng nabuksan ang unang pahina ng ating buhay pagaaral, ang antas ng elementarya. Ngayon nandito tayo hindi upang tapusin
kundi buksan ang panibagong pinto sa larangan ng pagkatuto.
Sa araw na ito, iba’t – ibang emosyon ang aking nararamdaman.
Malungkot sapagkat ating pansamantalang iiwanan ang ating sintang
paaralan, sa kabilang banda ay masaya dahil natapos natin ang ating
elementarya.
Alam niyo ba? Isang karangalan na ang isang katulad ko na kilala ng
karamihan na mahiyain or timid sabi nga nila sa ingles, ay nandito sa inyong
harapan upang magbigay ng mensahe ng pagbati at pagtanggap. Ito ay
itinuturing ko na isang napakaganda at pambihirang pagkakataon. Kaya
naman lubos akong nagpapasalamat sa ating Poong Maykapal sa biyaya ng
karunungan at talento na kaniyang kaloob. Maging sa ating mga guro mula sa
mababang level hanggang sa ika – anim na baitang. Gayundin sa ating
punongguro at lalo sa ating mga magulang.
Hindi natin lubos maisip na ang pagkakataong ito ay mairaraos natin.
Ang araw ng ating pagtatapos, kung saan maituturing natin na isang malaking
hamon sa ating lahat. Mahigit 2 taon na rin ng magsimula ang pandemya ng
covid 19 na magpahanggang sa ngayon ay nagpapatuloy, na may kaakibat na
iba’t-ibang bagay na nagiging banta sa ating kalusugan. Kung aking babalikan,
lahat ay tayo ay nanibago sa naging takbo ng edukasyon at maging sa uri ng
ating pamumuhay. Marami tayong naranasan na pagsubok, hadlang at kung
anu – ano pa. Sa kabila ng lahat ng ito, naranasan natin paano naging
mapagkalinga sa atin ang Kagawaran ng Edukasyon. Nag-isip sila ng mga
paraan upang maipagpatuloy ang ating pag-aaral. Hindi lamang iyan.
Nandiyan din ang hindi kawasang pagsisikap at pagtitiis ng ating mga guro.
Saludo po kami sa inyo mga ma’am at sir. Hindi po lingid sa amin ang inyong
mga paghihirap upang mairaos ang taong panuruan na ito sa gitna ng
pandemya. Na kahit kayo ay may mga mahal sa buhay na itinataguyod,
minsan mas higit pa ang oras na ibinibigay niyo sa amin. Nandiyan lagi ang
inyong pang-unawa at pagpapasensiya. Kaya naman ang araw na ito ng
pagkilala sa amin, sa lahat ng aming nakamit at sa aming pagtatapos ay hindi
lamang para sa amin kundi para din po sa inyo. At siyempre sa lahat ng mga
magulang lalo na sa aking ama at ina, maraming salamat po sa lahat ng
suporta at sa hindi mapapantayang pagmamahal. Kung hindi po dahil sa inyo,
hindi naman ito makakamit.
Kaya naman po, sa lahat ng mga kapwa ko magsisipagtapos, damhin
natin at pahalagahan ang mensahe ng temang hatid sa atin sa araw na ito.
Gradweyt ng K to 12: Masigasig sa mga Pangarap at Matatag sa mga Pagsubok.
Magsilbing hamon nawa ito sa atin na sa pagbubukas ng panibagong kabanata
ng edukasyon sa bawat isa, huwag tayong bumitaw sa mga bagay na
magsisilbing sagwil sa ating mga dadaanan. Gawin nating ilawan ang mga aral
na ating natutunan at gawin nating sandata ang mga pangaral ng ating mga
guro at magulang. Higit sa lahat lagi tayong manalig sa nakatataas. Matibay
tayong mga batang Central -III. Hindi lang tayo sa larangan ng akademiko
kundi maging sa lahat ng aspeto.
Ako po si Zyrah Mae Ragel mula sa pangkat SRC, na nagagalak upang
kayo ay tanggapin sa isang napakamahalagang araw na ito, ANG PAGTATAPOS
2022. Iiwanan ko po ang isang mensahe mula kay Winston Churchill "Success
is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts."
Isang maligayang pagtatapos at pagpalain po tayong lahat!
Download