Uploaded by Newton Tuition Centre

F1 BM

advertisement
Mount Austin: No. 25-01, 35-01 Jalan Austin Heights 3/1, Taman Mount Austin (Tel: 07-3616538)
Bukit Indah: No. 15A, 17A, 21A & 41A Jalan Indah 16/12, Taman Bukit Indah (Tel: 07-2349168)
Name of student
Subject
Topic
Sub-topic
Teacher’s Name
Class
Lesson no
Date
Day/Time
BM
Tatabahasa
Latihan
Mr kek / Miss Asminah Basri
F1 Bt Indah
2
10/01/2020
Friday / 9.00-11.00am
POLA AYAT DASAR DAN FRASA
4 POLA AYAT DASAR
Frasa Nama + Frasa Nama
(FN+FN)
Frasa Nama + Frasa Kerja
(FN+FK)
Frasa Nama + Frasa
Adjektif
(FN+FA)
Frasa Nama+ Frasa Sendi
(FN+FS)
Contoh:
Ali pelajar.
Ali (FN) + pelajar
(FN)
Contoh:
Ali berlari.
Ali (FN) + berlari
(FK)
Contoh:
Ali tinggi.
Ali (FN) + tinggi (FA)
Contoh:
Rumah Ali di tepi
sungai.
Rumah Ali (FN) + di
tepi sungai (FS)
Ibu / guru.
Bapa / nelayan.
Kakak / jururawat.
Datuk / Menteri Besar.
Abang / polis.
Pakcik /saya
wartawan.
Dia/ pengemis.
Beliau/ juruterbang.
Pelajar / berlari.
Guru / mengajar.
Adik / tidur.
Lalat / terbang.
Kipas / berpusing.
Anjing/ mengejar
kucing.
Nenek/ mengait baju.
Kucing itu/ mengiau.
Sekolah / besar.
Kucing / gemuk.
Gagak / hitam.
Almari / tinggi.
Pelajar / rajin.
Kambing/ hitam.
Jam/ besar.
Menara/ tinggi.
Buku / di dalam beg.
Nelayan / ke laut.
Jururawat / dari
hospital.
Kuih / daripada
tepung.
Surat / untuk
Pengetua.
Surat itu/ kepada Ibu.
1
Frasa ada 4 jenis:

























Frasa Nama
Contoh:
Guru
Ibu
Bapa
Pelajar
Sekolah
Universiti
Kucing
Almari
Meja
Kipas
Lalat
Gagak
Hutan
Nelayan
Jururawat
Adik
Buku
Kuih
Abang
Datuk
Menteri Besar
Surat
Juruterbang
Pengemis
Wartawan



















Frasa Kerja
Contoh:
berlari
melompat
tidur
menangis
makan
memasak
mandi
menangkap
mengajar
terbang
berpusing
merangkak
memanjat
merayau-rayau
mengejar
mengait
melalak
mengiau
menunjuk



















Frasa Adjektif (Sifat)
Contoh:
tinggi

rendah

merah

biru

gemuk

bulat

luas

busuk

degil
malas
muram
kacak
cantik
penat
baik
buruk
kecil
rajin
indah
Frasa Sendi Nama
Contoh:
di
ke
dari
daripada
kepada
pada
untuk
dalam
Set 1 Bahagian C: Soalan Tatabahasa .Bina ayat berdasarkan frasa-frasa yang diberi.
1. Frasa nama + Frasa nama
2. Frasa nama + Frasa sendi
3. Frasa nama + Frasa kerja
4. Frasa nama + Frasa adjektif
2
Kesalahan tatabahasa yang lazim
1.
pecahan – ditulis di akhir ayat bukan di tengah
1. dua setengah kilogram ( X )
2.
3.
4.
5.
6.
dua kilogram setengah (√ )
tiga setengah minit ( X )
lima liter suku (√ )
tiga suku jam ( X )
tiga jam suku (√)
2. ayat pasif (kata ganti nama 1,2) tiada oleh , di KGN 3 ada di……………………………oleh……………
1.
2.
3.
4.
5.
3.
Roti itu dimakan oleh saya. ( X )
Roti itu saya makan.
(√ )
Roti itu kamu makan.
(√ )
Roti itu dimakan oleh mereka.( √ )
Roti itu mereka makan.
(X )
membuat / berbuat = abstrak/bukan benda
1. Jangan membuat bising. ( X )
2. Jangan berbuat bising. ( √ )
3. berbuat begitu ( √ )
4. membuat begitu ( X )
5. berbuat demikian ( √ )
4. antara (bukan tempat) / di antara(tempat)
1. Antara hobi saya ialah membaca buku. (√ )
2.
3.
4.
5.
Di antara hobi saya ialah membaca buku. ( X )
Rumah saya terletak di antara tingkat satu dengan tingkat tiga. (√ )
Fatihah duduk di antara Julia dengan Mariam. (√ )
Antara alat-alat tulis yang dibeli olehnya ialah pensel, pembaris, pen dan pemadam. ( / )
5. di dalam (lubang/ruang) / dalam (abstrak/tidak nampak)
1.
2.
3.
4.
5.
di dalam ingatannya ( X )
dalam ingatannya ( √ )
di dalam bilik
( √)
dalam mesyuarat ( √ )
di dalam hatinya
( X )
3
6. ialah (kata nama ) / adalah (kata sendi,kata adjektif,kata kerja )
1. Ramli ialah abang( kata nama) saya. ( √ )
2.
3.
4.
5.
Ramli adalah abang saya. ( X )
Mesyuarat itu adalah dari( kata sendi) pukul 8:00 pagi hingga 10:00 pagi. ( √ )
Punca pencemaran adalah seperti(kata sendi) pembuangan sisa toksik oleh pihak kilang. (√ )
Hobi saya adalah bermain*(kata kerja )badminton.( x )
7. _____ jangan = Harap sahaja
1. Harap jangan merokok. ( x )
2. Sila jangan merokok. ( X )
3. Tolong jangan merokok. ( X )
4. Usah jangan merokok. ( X )
5. Jangan merokok. ( √ )
8. meN-…-i (orang) / meN-…-kan (benda) kecuali meN-..-ki (benda)
1.
2.
3.
4.
menasihati Ali (orang)
(√ )
menasihatkan Ali ( X )
menghidangkan tetamu ( X )
menghidangkan nasi lemak(benda) untuk tetamu ( √ )
5. menaikkan bendera (/ )
6. menganugerahi Encik Azim(orang) ( √)
7. menganugerahkan pingat( benda) kebesaran (√)
8. menaiki taktha( kuasa) (√)
9. menaiki kereta(benda) api (√)
10. menaikkan lori sawit (X)
9.
(orang)di-…-i(benda) / (benda) di-…-kan (orang)
1. Pingat kecemerlangan(benda) dihadiahkan kepada Fatimah. (√ )
2.
3.
4.
5.
Fatimah dihadiahkan pingat kecemerlangan. ( X )
Fatimah(orang) dihadiahi pingat kecemerlangan(benda) . (√ )
Menteri itu dianugerahkan pingat kebesaran. ( X )
Pingat kebesaran( benda) dianugerahkan kepada menteri itu. (√ )
10. memper + (kata adjektif) tiada imbuhan
/ memper-…-kan (kata kerja)
1. memperdalamkan lubang itu ( x )
2. memperdalam lubang itu (√ )
4
3. mendalamkan(kata kerja ) lubang( kata nama ) itu ( √ )
4. memperkatakan (kata kerja) hal ( kata nama ) itu ( √ )
5. memperkata hal itu ( x )
11. memperisterikan (mengahwinkan orang lain) memperisteri(berkahwin dengannya)
1.
2.
3.
4.
5.
Haji Isa memperisterikan seorang gadis kampung. ( X )
Haji Isa memperisteri seorang gadis kampung. (√ )
Haji Isa memperisterikan anak lelakinyadengan seorang gadis kampung. (√ )
Haji Isa memperisteri anak lelakinya dengan seorang gadis kampung. ( X )
Haji Isa mempersuamikan anak daranyadengan seorang pemuda kampung. (√ )
12. meN-…-kan(orang) = buat/beli untuk orang lain
1.
2.
3.
4.
5.
Siti Nurhaliza membuatkan ayahnya(orang) secawan teh. (√ )
Siti Nurhaliza membuat ayahnya secawan teh. ( X )
Kakak menjahitkan ibunya(orang) sepasang baju kurung. ( √ )
Kakak menjahit ibunya sepasang baju kurung. ( X )
Kakak menjahit sepasang baju kurung untuk ibunya.(orang) (√ )
13. kata bilangan ‘ber’ = 2X
1.
2.
3.
4.
5.
berpuluh tahun ( X )
berpuluh-puluh tahun ( √ )
beribu-ribu penonton ( √ )
beribu penonton ( X )
ribuan penonton ( √ )
14. kata bilangan ‘ke’ = 2X ,tidak perlu penjodoh bilangan
1. kedua-dua anaknya (√ )
2. kedua anaknya ( X )
3. anaknya yang kedua (√ )
4. ketiga-tiga ekor kucing itu ( X )
5. ketiga-tiga kucing itu (√ )
15 .kata bilangan = B 1
1.
2.
3.
semua murid-murid ( X )
semua murid (√ )
para pelajar (√ )
5
4.
5.
semua kanak-kanak (√ )
ramai budak ( √ )
16. ramai (meriah/seronok) / banyak (bilangan/bukan suasana)
1.
1.
2.
3.
4.
Ramai pelanggan di pasar raya itu. ( √ )
Banyak pelanggan di pasar raya itu. ( X )
Ramai orang menonton konsert nasyid itu. ( √ )
Orang ramai menonton konsert nasyid itu. ( √ )
Ustaz Aqil Hayy mempunyai banyak peminat ( √ )
17. MeN-…-kan(TIDAK PERLU TENTANG) / ber (ADA TENTANG)
1.
2.
3.
4.
5.
Cikgu Norida menceritakan tentang pengalamannya. ( X)
Cikgu Norida menceritakan pengalamannya(kata nama ). ( √ )
Cikgu Norida bercerita tentang pengalamannya. ( √ )
Hambali sentiasa memikirkan masalah(kata nama ) dirinya. ( √ )
Hambali sentiasa berfikir masalah dirinya. ( X )
18. kata bantu dalam ayat pasif = SEBELUM ORANG
1.
Wau itu akan(kata bantu) saya buat. ( √ )
2.
3.
4.
5.
Wau itu saya akan buat. ( X )
Surat itu telah(kata bantu) saya tulis. ( √ )
Surat itu saya telah tulis. ( X )
Orang gila itu pernah (kata bantu ) kamu lihat? ( √ )
19. sebab (KATA SENDI NAMA ABSTRAK)
Kerana (KATA HUBUNG) / oleh sebab(KATA HUBUNG) / oleh kerana(SALAH)
1.
Jalil tidak datang ke sekolah sebab demam. ( X )
2.
3.
4.
5.
Jalil tidak datang ke sekolah kerana demam. ( √ )
Jalil tidak datang ke sekolah oleh sebab demam. ( √ )
Jalil tidak datang ke sekolah oleh kerana demam. ( X )
0leh sebab demam Jalil tidak datang ke sekolah. ( √ )
20. ia SINKOPE bagi dia (Kata Ganti Nama Diri Orang Kedua) hanya untuk MANUSIA
1.
2.
Saya ada seekor kucing. Ia bernama Si Comel. ( X )
Saya ada seekor kucing yang bernama Si Comel. ( √ )
6
3.
4.
5.
Kamus itu sangat mahal. Ia berharga RM60.00. ( X )
Bersikap rajin amat penting kerana ia menjamin kejayaan. ( X )
Kereta Savvy buatan Malaysia.Ianya sangat murah.( X )
7
Download