Uploaded by eduard.vandras

Certificat de garantie SPORT X TEAM OK PDF

advertisement
S.C. SPORT X TEAM SRL
RO 21609147
J20/608/2007
Deva / Hunedoara
Aleea Trandafirilor 3/1 Tel: 0752096362
CERTIFICAT DE GARANTIE
Produsul/Marca:……………………………………………………………………………………………………………
Codul Produsului : ……………………………….
Bon/Factura:………………………Datalivrarii…………………………….Data expirarii garantiei………………
Adresa vanzatorului/unitatii service specilizate…..................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
PERIOADA DE GARANTIE ESTE DE 24 LUNI.
Pentru a beneficia de garantie cumparatorul este obligat sa prezinte certificatul de
garantie in original impreuna cu bonul sau factura.
Garantia se prelungeste cu timpul care a stat in unitatea service
Intretinerea produselor se face onform manualului de utilizare si recomandarilor
vanzatorului
NU se acorda garantie pentru :
 Defectele cauzate de utilizarea defectuoasa .
 Pierderea sau deteriorarea certificatului de garantie
 Montaj efectuat de personae/firme neautorizate
 Intretinere necorespunzatoare
 Montaj necorespunzator
Constatarea defectelor ,a naturii si cauzelor acestora este facuta de reprezentatul S.C. SPORT X TEAM
S.R.L., la sediul clientului.
Garantia se acorda la sediul clientului in cazul in care defectiunea nu se poate remedia se va inlocui
produsul cu un altul nou,in fiecare caz fara plata cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau
disproporţionată.
Durate medie de utilizare este de 24 luni conform HG 786 /1996 si O.G. nr. 9 din 27.01.2016
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora.
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de
comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator,
luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp
stabilită nu poate depăşi 14 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului
lipsa de conformitate a produsului..
Cumpărător.................................................................................................................
Adresa: Localitatea.............................................Str...................................................nr............
Sector/judet………………………………………….………..Codfiscal………..……………………/BI......…………...……..
.....Reg. Com....……………………………
FURNIZOR
SPORT X TEAM
CLIENT
Download