Uploaded by Emil Chioralia

1fișădelucru o-scrisoare-pierdută

advertisement
Fişă de lucru 1
1. O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale este o comedie de:
a) situaţie
b) moravuri
c) caracter
2. Raportaţi fiecare personaj la o tipologie umană căreia îi aparţine, argumentându-vă părerea:
Tipătescu
*încornoratul
Trahanache
*prostul fudul
Dandanache
*omul fără personalitate
Pristanda
*naivul
Caţavencu
*demagogul ambiţios
Cetăţeanul turmentat
*slugarnicul
Farfuridi
* prostul şiret şi ticălos
Brînzovescu
* junele prim
3. Există în piesă şi un personaj care nu are nume propriu: Cetăţeanul turmentat. Care credeţi
că este motivul, referindu-vă şi la categoria de persoane pe care acesta o reprezintă? Puteţi
găsi şi altă semnificaţie pentru cuvântul turmentat, alta decât cea care sugerează băutura?
4. Etimologia numelui Zoe trimite la înţelesul de viaţă. Interpretaţi, în acest sens, caracterul şi
atitudinea acesteia.
5. În fragmentul următor se identifică următoarele tipuri de comic:
a) de limbaj b) de situaţie
c) de nume
,,Pristanda (singur): Grea misie, misia de poliţai... Şi conu Fănică cu coana Joiţica mai stătu
să-mi numere steagurile...Tot vorba bietei neveste, zice: <<Ghiţă. Ghiţă, pupă-l în bot şi-i
papă tot, că sătulul nu crede la ăl flămând...>> Zic: curat! De-o pildă, conu Fănică: moşia
moşie, foncţia foncţie, coana Joiţica, coana Joiţica: trai, neneaco, cu banii lui Trahanache...
(luându-şi seama) babachii... Dar eu, unde? Famelie mare, renumeraţie după buget mică.
(Şade în fund pe un scaun la o parte.)”
Download