Uploaded by Ana Ćosić Pilepić

Kako ukrotiti Hulka

advertisement
Kako ukrotiti Hulka
Emocionalna inteligencija i agresivna djeca
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Svatko se može naljutiti, to je lako.
Ali naljutiti se na pravu osobu, do
ispravnog stupnja, u pravi trenutak,
zbog ispravnog razloga i na ispravan
način - to nije lako.
Aristotel
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Emocionalna inteligencija

Sposobnost razumijevanja vlastitih i tuđih emocija,
upravljanja vlastitim emocijama i primjerenog
reagiranja na tuđe emocije




Percepcija i identifikacija emocija
Upotreba emocija pri razmišljanju i rješavanju problema
Razumijevanje emocija (razlikovanje nijansi emocija)
Upravljanje emocijama
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Ključne osobine










Empatija
Izražavanje i shvaćanje vlastitih emocija
Samokontrola
Neovisnost
Fleksibilnost
Sposobnost suradnje
Upornost
Prijateljsko ponašanje/ugodnost
Ljubaznost
Poštovanje
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Ljutnja – dobra ili loša emocija?

Sebična?

Nepristojna?

Odraz nepoštovanja starijih?
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Nema dobrih i loših emocija.

Ljutnja je jedna od primarnih ljudskih emocija – normalna
reakcija na situaciju u kojoj nam je dolazak do cilja
onemogućen

Reakcija na frustraciju

Osjećaj bespomoćnosti - ne znaju u potpunosti
protumačiti situaciju koja im izaziva neugodne osjećaje
srama, anksioznosti, usamljenosti, izolacije i boli i ne
znaju kako takvu situaciju promijeniti – jedini način
nošenja sa stresom (glad, umor, tuga)
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Ljutnja i agresija

Ljutnja je osjećaj, agresija je ponašanje

Ljutnja je privremeno emocionalno stanje izazvano
frustracijom, agresija je ponašanje kojem je u osnovi
namjera destrukcije, nanošenja štete ili boli nekome ili
nečemu

Ljutnja je OK, agresija nije!

Socijalizacijski utjecaj na formiranje agresivnog ponašanja
– spolne razlike
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
1.
2.

Naučite djecu da je ljutnja normalna i prihvatljiva
emocija.
Naučite ih produktivnim ili barem prihvatljivim načinima
izražavanja ljutnje.
Negiranje i potiskivanje vode u nezdrave načine
suočavanja sa stresom.
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Vrste agresije

Instrumentalna agresija: koristi se kako bi se pridobio
objekt, npr. igračka (postizanje cilja)


Uobičajena kod male djece (2-6; egocentrizam), pojavnost se
smanjuje s dobi
Reaktivna agresija: osvećivanje za tuđe ponašanje, bez
obzira da li je ono bilo namjerno ili ne

Ukazuje na poteškoće u emocionalnoj regulaciji

Relacijska agresija: Uvrede, socijalna izolacija i odbacivanje,
namjera da se povrijedi nekoga

Bullying: ničim izazvano, učestalo psihičko ili fizičko nasilje

slaba emocionalna regulacija i kod nasilnika i kod žrtve
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Uzroci agresivnog ponašanja

Individualni – temperament,
osobine ličnosti, inteligencija

Obiteljski – odgojni stil,
stabilnost obitelji

Okolinski – životni uvjeti, socioekonomski status, vršnjački
utjecaj, utjecaj medija i kulture....
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Stilovi roditeljstva
Toplina
PERMISIVAN
AUTORITATIVAN
Nadzor
INDIFERENTAN
AUTORITARAN
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Autoritarni odgojni stil







Velika očekivanja i zahtjevi
Strog nadzor i kontrola
Nedovoljno topline i podrške
Usmjerenost na postavljanje granica i pravila
Sklonost kažnjavanju
Odnos nadređenosti i podređenosti
Glavni odgojni cilj: učenje samokontrole i poslušnosti
autoritetu
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Autoritativni odgojni stil






Demokratski i dosljedan
Ĉvrsta roditeljska kontrola i emocionalna toplina
Zahtjevi i očekivanja primjerena dobi djeteta
Poticanje djetetove znatiželje, kreativnosti,
samouvjerenosti i nezavisnosti
Vođenje računa o djetetovim osjećajima
Otvorena komunikacija
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Permisivan odgojni stil




Popustljiv
Emocionalna toplina, ali slaba kontrola
Pretjerano emocionalno osjetljivi roditelji, pružaju veliku
ljubav, podršku i emocionalnu toplinu, ali postavljaju male
zahtjeve, imaju slabu kontrolu bez postavljanja granica nad
djetetovim ponašanjem
Prvenstveno zadovoljavaju sve djetetove zahtjeve i želje
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Indiferentan odgojni stil





Zanemarujući
Slaba kontrola i emocionalna hladnoća roditelja
Roditelji postavljaju male zahtjeve, nemaju kontrolu nad
djetetovim ponašanjem, djetetu ne postavljaju granice
Emocionalno hladni, nezainteresirani za djetetove
aktivnosti, zaokupljeni sami sobom
Rijetko iskazuju roditeljsku ljubav
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Rezultat

Autoritarni: nesigurna i povučena,
nepovjerljiva, neuspješna u
rješavanju problema, stalno brinu
kako udovoljiti roditelju/autoritetu,
mogu biti i agresivna, niskog praga
tolerancije na frustraciju

Autoritativan: samopouzdana
djeca, sigurna u sebe, visokog
stupnja samokontrole i
odgovornosti
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Rezultat

Permisivan: nesigurna i nesnalažljiva, impulzivna, slabe
samokontrole, sklona agresivnosti kada se susretnu s
ograničenjima i trenutačnim neispunjavanjem želja i
zahtjeva

Indiferentan: neposlušna, neprijateljski raspoložena
djeca, niskog samopoštovanja, sklona delikventnim
oblicima ponašanja, bazično nesigurna, promjenjivog
raspoloženja, slabe samokontrole
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Svijest o emocijama i komunikacija




Razgovor o osjećajima najizravniji je put do njihova
razumijevanja i kontrole
Emocionalni rječnik
Važnost slušanja – razumijevanje tuđih emocija – ključno
za odnos
Neverbalna komunikacija – važnost emocionalnih izraza
lica, položaja tijela, tona i gesti
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Zašto osjećam to što osjećam?






Kako se osjećam?
Što osjećam u tijelu?
Kako se taj osjećaj zove?
Zašto osjećam to što osjećam? Koji događaj je prethodio
tom osjećaju?
U redu je osjećati se ovako. To mi pokazuje da je taj
događaj za mene važan.
Kako ću se ponašati dalje? Koje je ponašanje primjereno a
koje nije?
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Imenovanje osjećaja

Tek kada imenujemo osjećaje, možemo dalje o njima
razmišljati jer nas oni povezuju sa životnim situacijama,
tako da razmišljamo o situacijama, našim i tuđim
reakcijama, ali i o samom osjećaju i načinu njegovog
izražavanja.

Tako možemo otkriti da, iako nam se ne sviđa postupak
druge osobe, zapravo nemamo pravog razloga da se
ljutimo na nju.
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Emocionalna kontrola





Vježbanje samokontrole
(“Ĉovječe, ne ljuti se”)
Tehnike opuštanja
Učenje načina rješavanja
problema
Učenje asertivnog
ponašanja
Rješavanje konflikata
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Kako povećati EI djeteta?





Reagirajte na potrebe i plač dojenčeta
Smirite vlastitu tjeskobu
Prihvatite SVE emocije svoga djeteta, ograničite ponašanja
Nemojte mu odvraćati pažnju s neugodnih emocija ili
omalovažavati njihovu važnost (“Ma to je sasvim mala
ogrebotina, to ne boli.”; “Veliki dečki ne plaču.”)
Potiskivanje ne pali
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Kako povećati EI djeteta?





Aktivno slušajte
Naučite ga rješavanju problema
Budite dobar model
Ne podcijenjujte dječje znanje o emocijama
Razgovarajte s njim i o teškim temama
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku






Nekada davno stari je Cherokee svome unuku ispričao jednu
životnu istinu:
“U nutrini svakog čovjeka se vodi bitka, kao borba između dva
vuka, u nutrini svakoga od nas. Jedan vuk predstavlja zlo:
predstavlja bijes, zavist, ljubomoru, žaljenje, pohlepu, aroganciju,
samosažaljenje, krivnju, grijeh, srdžbu, inferiornost, laž, lažni
ponos, egoizam...Drugi vuk predstavlja dobro: predstavlja ono
što pruža užitak, mir, ljubav, nadu, vedrinu, poniznost, ljubaznost,
dobrohotnost, srdačnost, darežljivost, istinu, suosjećanje i
vjeru”.
Mali Indijanac se zamisli na nekoliko trenutaka. Sve svoje misli
vrijedno usmjeri u dubinu djedovih riječi te ga zapita:
“Koji vuk na kraju pobijedi?”
Stari Cherokee odgovori sa smiješkom na svom starom licu:
“Pobjeđuje uvijek onaj kojega hraniš...”
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Ana Ćosić, 7. tjedan psihologije u Osijeku
Download