Uploaded by Ana Ćosić Pilepić

Nacrt-natuknice

advertisement
1. dihotomne vs. politomne
2. observed score vs. IRT; parametric vs. non-parametric, CTT vs. IRT
3. razgraničenja pojmova: uniform vs. non-uniform DIF; DIF vs. impact; DIF vs. item bias; DIF vs.
measurement invariance/equivalence
4. IRT modeli – unidimenzionalni vs. multidimenzionalni
5. multidimenzionalnost kao kriterij DIF-a; nenamjerno i namjerno multidimenzionalne čestice ( u
Mazor)
6. popis metoda koje se koriste u multidimenzionalnom pristupu za politomne čestice
7. što su istraživanja pokazala za njih? gdje su nedostaci?
8. cilj istraživanja: usporedba CTT i IRT metoda za multidimenzionalne upitnike s politomnim česticama
 definitivno IRT-LR može; DFIT; Logistička regresija s observed scores bi isto trebala moći; MG-CFA?
-
dvije latentne osobine
pomak u distribuciji osobina
dvije grupe
politomne čestice
veličina uzorka i odnos veličina grupe
korelacija među latentnim osobinama
broj čestica
količina DIF čestica (postotak)
27 politomnih čestica sa Likertovom skalom od 5 stupnjeva
parametri čestica bit će iz UEK-a
empirijski podaci – DIF u spolu će se ispitati; i onda poduzorci s različitim omjerima R i F
Download