Uploaded by Saira Agencia

CO2-MAPEH (HEALTH)-5-'21-'22

advertisement
Mga kaibigan, narito ako
at ang aking kapatid na si
Huntra upang
magpatulong na matapos
namin ang Treasure
Hunting Activity.
Sa oras na matapos ang
lahat ng level ay
matagumpay nating
makukuha ang treasure
chest na taglay ang
kayamanan na siyang
ibabahagi rin namin sa inyo.
Ang larong ito ay may
siyam (9) na level na
kinapapalooban ng 9 na
hamon na dapat nating
malagpasan sa
pamamagitan ng pagsagot
nang tama upang
makapunta sa susunod na
level.
Masaya kaming makasama
kayong lahat. Kaya naman
magsimula na tayo at
ating alamin ang mga
panuntunan sa larong ito.
START
1. Suriin at unawaing mabuti
ang hamon sa bawat level at
sagutin ito nang tama.
2. Sa oras na makuha ang
tamang sagot ay i-click
lamang ang “Click to move”
button upang pumunta sa
susunod na level.
3. Sa oras na makapunta at
makuha na ang treasure
chest, ay i-click lamang ito
upang makuha ang
kayamanan.
START
LEVEL 1
LEVEL 1
LEVEL 3
LEVEL 2
LEVEL 2
LEVEL 3
LEVEL 4
LEVEL 4
LEVEL 5
LEVEL 6
LEVEL 7
LEVEL 7
LEVEL 8
LEVEL 5
LEVEL 8
LEVEL 9
LEVEL 9
Click to
MOVE
LEVEL 6
Mga kaibigan, nakuha na
natin ang treasure
chest. At ngayong hawak
na natin ang kayamanan
ay atin itong buksan at
alamin kung ano nga ba
ang laman nito. Pero
bago yun, nais ko lamang
magpasalamat sa
pagtulong ninyong lahat.
Tama! Sa muli nating
pagkikita mga kaibigan,
sama-sama ulit tayong
magtutulungan.Excited
na ako kaya tara na
buksan na natin ito!
Challenge # 1
Reveal Answer
Sagot # 1
TOWEL/
BIMPO
Return to the game
Challenge # 2
Ito ay sakuna/karamdaman na
nagdudulot ng pagdurugo ng
ilong na walang pinipiling
panahon at lugar. Ano ito?
Reveal Answer
Sagot # 2
BALINGUYNGOY
NOSEBLEED
Return to the game
Challenge # 3
Reveal Answer
Sagot # 3
SUGAT/
WOUND
Return to the game
Challenge # 4
Ako’y mabula, lalo at basa.
Ako’y tagapaglinis, sa dumi
ay mabilis.
Sugat ay linisin, ako ang
gamitin.
Reveal Answer
Sagot # 4
SABON/
SOAP
Return to the game
Challenge # 5
Ano ang tawag sa virus na
nakukuha sa kagat ng hayop
tulad ng
?
Reveal Answer
Sagot # 5
RABIES
Return to the game
Challenge # 6
Buuin ang Jumbled Letters.
CLUE: Ginagamit itong pang-disinfect.
C
A
O
L
H
O
L
Reveal Answer
Sagot # 6
ALCOHOL
Return to the game
Challenge # 7
Ibigay ang sanhi at bunga maging
ang problema at solusyon gamit ang
mga GIFs.
Reveal Answer
Sagot # 7
SANHI: Nauntog
BUNGA: Nagkaroon ng bukol
PROBLEMA: May bukol dahil sa
pagkakauntog
SOLUSYON: Lapatan ng yelo
Return to the game
Challenge # 8
Buuin ang 3 salita gamit ang mga larawan.
F__ST
A_D
Reveal Answer
KI_
Sagot # 8
FIRST AID KIT
Return to the game
Challenge # 9
Ano ang tagalog ng salitang
SAFETY?
Clue: K _ L _ G _ _ S _ N
Reveal Answer
Sagot # 9
KALIGTASAN
Return to the game
1. Naniniwala ba kayo na ang LIFE o BUHAY
ay isang kayamanan?
2. Bakit maituturing na kayamanan o hindi
kayamanan ang buhay?
3. Batay sa larong Treasure Hunt, ano-ano
ang mga kasagutan na inyong nalaman sa
bawat hamon?
4. Kailan ginagamit ang mga kagamitan
tulad ng towel, sabon, alcohol, yelo at first
aid kit?
5. Ano-ano ang mga sakuna o pinsala na
nabanggit sa laro?
6. Paano ninyo maiuugnay ang mga salitang
kaligtasan at buhay gamit ang mga
kasagutan na nakuha sa bawat hamon?
4. Sa pamamagitan ng mga kaugnayan ng
bawat kasagutan sa laro, ano sa inyong
palagay ang ating tatalakayin ngayon?
Ang buhay ay maituturing na isang
kayamanan dahil ito ay biyaya ng ating
Diyos.
At
bilang
kayamanan
ay
kinakailangan natin itong pahalagahan at
pangalagaan. Dahil dito, nararapat
lamang na masiguro ang kaligtasan ng
ating buhay. Kaya naman sa oras na may
mga sakuna o pinsala ay mahalagang
alam natin ang mga pangunang lunas.
Gamit ang bingo card -Pangunang Lunas Edition,
sasabihin ng bawat miyembro ang kanilang mga
naranasan na pinsala o sakuna. Sa tulong ng guro, siya
ang magmamarka kung ano-anong mga pinsala o
sakuna ang binanggit ng bawat miyembro. Ang grupo
na may pinakamaraming marka sa bingo card ang
siyang mananalo.)
Ang mga sakuna o pinsala na makikita
natin sa bingo card ay ilan lamang sa mga
karaniwang nararanasan na mga tao sa
kanilang pamumuhay. Ang mga ito ay hindi
maiiwasan
at
minsan
ay
sadyang
nangyayari sa hindi inaasahang panahon.
Sa tulong ng pangunang lunas na ating
tatalakayin ngayon, malaki ang posibilidad
na masiguro ang kaligtasan ng isang taong
nakakaranas ng mga ito.
MAY TAMA KA!
MAY TAMA KA!
MALI YAN!
MALI YAN!
MAY TAMA KA!
1. Ano ang pangunang
lunas?
4. Ano ang ibig sabihin
ng A, B, C?
2. Ano-ano ang tatlong
pangunahing layunin ng paunang
tulong-panlunas na mas kilala
bilang 3P?
5. Ano naman ang ibig
sabihin ng 3B?
3. Ano-ano ang limang
panuntunan ng
pangunang lunas?
6. Paano nakakatulong ang
pangunang lunas sa
kaligtasan at buhay ng tao?
7. Bakit mahalaga ang
pangunang lunas?
AIRWAY
BREATHING
CIRCULATION
BREATHING
BLEEDING
BROKEN BONES
Download
Study collections